Bijgewerkt: 7 december 2021

Het gaat om het principe

Nieuws -> Politiek

Bron: Herbert Raat
20-06-2015

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Wethouder Herbert Raat (VVD) schrijft erover op zijn weblog


Deze week heb ik per brief aan accountant PwC gevraagd om een ingediende rekening voor meerwerk in te trekken. De reden is, dat zij eerder en scherper hadden moeten toezien op het inkoopproces. Nu kwamen misstanden aan het licht door onze eigen gemeentelijke controller in plaats van PwC. Om dan vervolgens een rekening voor meerwerk te sturen, terwijl zij onvoldoende scherp gecontroleerd hebben, vind ik niet redelijk. Telegraaf journalist Hans Vermaak schreef er in zijn column Tegenpool 17-6-2015) het volgende over:

Tegenpool

Een pittige Brief. Zo mag je het schrijven van de Amstelveense wethouder Herbert Raat. aan een gerenommeerd accountantskantoor wel noemen. We kennen de man, omdat hij voor de VVD in de stadsdeelraad Westerpark zat en als ambtenaar werkte in de Stopera. Voordat hij tot het ambt van wethouder geroepen werd, was hij woordvoerder van de achtereenvolgende wethouders Irik, Oudkerk, Aboutaleb en Asscher.

Amstelveen was een tijdje geleden in het nieuws, omdat het niet goed zat met de inkoop. Volgens de regels die de EU gedicteerd heeft, moeten diensten boven 200.000 euro en bouwprojecten van meer dan 5 miljoen Europees worden aanbesteed. De eigen accountants van de gemeente ontdekten onregelmatigheden bij die processen en lichtte het gemeentebestuur in. Als wethouder Financiën eiste Raat een diepgaand onderzoek, wat tot nu toe één inkopende ambtenaar zijn baan heeft gekost. Een externe accountant, waar Amstelveen al jaren en jaren zaken mee doet, werd ingeschakeld om de boel op orde te krijgen.

De accountant, een grote naam in dat wereldje, kwam met een weinig zeggend advies en stuurde een rekening van 15.000 euro. Dat zat wethouder Raat niet lekker. Hij ging eens neuzen in oudere rapporten van de externe accountant en ontdekte, dat er jaar op jaar niets werd gemeld over onregelmatigheden bij inkoop en aanbestedingen. Nogmaals: dat werd ontdekt door de eigen cijferman van de gemeente.Raat schrijft: „Een pro actievere en scherpere houding van u ten aanzien van het inkoopproces had ons in staat gesteld eerder corrigerende maatregelen te nemen en daardoor wellicht gemeentelijke kosten, waaronder het door u gedeclareerde meerwerk van 15.000 euro te besparen. Ik zou het daarom passend vinden, dat u het in rekening gestelde meerwerk intrekt.’ Inderdaad pittig.

Het gaat om het principe en niet om het geld. De gemeente Amstelveen zit er warmpjes bij. Vorig jaar was er een overschot van 12 miljoen op de rekening. Van de gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners heeft Amstelveen de laagste schuld per burger: € 528. Een Amsterdammer € 3760.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.