Bijgewerkt: 1 december 2022

Het kabinet stimuleert overstap van gas naar duurzame warmte

Nieuws -> Milieu

Bron: Rijksoverheid
02-04-2015

Het kabinet gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte en restwarmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en

CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) dinsdag aan de Tweede Kamer. Bijna zestig procent van alle energie die in Nederland wordt verbruikt, is voor de opwek van warmte. Voor bijvoorbeeld de cv-ketel, het douchen, of afwassen. Maar ook voor de hoge temperaturen die nodig zijn voor productie in de industrie. In bijna heel Nederland wordt hiervoor nu gas gebruikt.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2013)

Henk Kamp, (VVD) Minister van Economische Zaken


Minister Kamp: “Veel van deze opgewekte warmte gaat nu nog verloren en kan nuttiger worden ingezet. Dat kan bijvoorbeeld door restwarmte uit de industrie via een warmtenet aan te bieden aan huishoudens en bedrijven. Dit bespaart energie én levert tot 75 procent minder

CO2-uitstoot op ten opzichte van een huishouden met een cv-installatie. De kansen die warmtetechnologie biedt voor de toekomst, moeten we niet laten liggen”, aldus Kamp.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2015)

Het schema van de huizen verwarmen in de toekomst


Om de verdere ontwikkeling van duurzame vormen van warmtelevering te bevorderen, gaat het kabinet de wet- en regelgeving voor warmtelevering hervormen. Zo wordt gewerkt aan een nieuw marktmodel voor onder andere warmtenetten, zodat de markt voor duurzame warmte meer gaat lijken op de markten voor elektriciteit en gas. Dit draagt bij aan de leveringszekerheid en zorgt voor een toekomstbestendige warmtevoorziening.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

In de nieuwbouwwijk Westwijk Zuidwest in Amstelveen in Westhove 350 werd op dinsdagmiddag 27 maart 2012 tijdens een officiële bijeenkomst van woningcorporatie Eigen Haard de eerste 68 huurappartementen zijn opgeleverd. De woningen zijn gebouwd met milieuvriendelijke materialen en de verwarming van de woning geschiedt via een koude- en warmteopslag. Een duurzaam systeem, waarmee via buizen in de vloer de koelte, of warmte door het huis verspreidt wordt. De woningen hebben hierdoor geen aansluiting op het gasnetwerk nodig. Dat levert een enorme besparing op de fossiele brandstof op


De komende tijd zal de overheid daarnaast meer ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van warmteprojecten. Zo heeft het kabinet onlangs 3,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een proefboring om warmte uit de diepe aarde te halen in het Westland. Deze warmte kan in potentie voor 80 procent in de Westlandse warmtevraag voorzien. Warmte uit de diepe aarde is daarnaast geschikt voor productieprocessen in sectoren als de glastuinbouw, textielindustrie, papierindustrie en voedingsmiddelenindustrie, waarbij hoge temperaturen nodig zijn.

“Dit is een goed moment om de warmtevoorziening te moderniseren en te verduurzamen, omdat in veel steden het gasnet aan renovatie, of vervanging toe is. Ook bereiden we ons hiermee voor op een vermindering van de gaswinning en het in de toekomst anders inzetten van de Nederlandse gasvoorraden”, aldus Kamp.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.