Bijgewerkt: 30 november 2021

'Het kan iedereen gebeuren'

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
04-06-2012

Afgelopen woensdagavond 30 mei 2012 heeft wethouder Jacqueline Koops (ChristenUnie) een beleidsnota met nieuw beleid over de schuldhulpverlening gepresenteerd aan de commissie Burgers en Samenleving van de gemeenteraad. De wethouder kreeg bijval en complimenten van alle partijen.

De nota zal ook worden besproken in de gemeenteraadsvergadering van 13 juni 2012. Het raadsvoorstel met de nota zal in die vergadering naar alle waarschijnlijkheid worden vastgesteld. Het nieuwe beleid over de schuldhulpverlening gaat naar alle verwachting in per 1 juli. Ook de eigen partij van wethouder Koops, de ChristenUnie, is met die nota zeer tevreden.

de pijper Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Bert de Pijper, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen


 “Het belangrijkste” zo stelt Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie, “is dat zo min mogelijk mensen worden uitgesloten van de schuldhulpverlening. Nu is het nog zo, dat bijvoorbeeld zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) en eigenwoningbezitters worden uitgesloten van de schuldhulp.

Dat gaat met deze nota veranderen. Ook worden de wachttijden korter. Ook komt er de mogelijkheid van bezwaar en beroep. Allemaal prima zaken om de meest kwetsbaren in onze stad te helpen. En dat is, wat de ChristenUnie beoogt.”

“Overigens, zo zegt Bert de Pijper, “in problematische schulden terecht komen, kan iedere Amstelvener overkomen. In deze tijden van crisis worden veel mensen ontslagen en woningen zijn nauwelijks te verkopen, tenzij met verlies. Het kan iedereen overkomen, dat in een dergelijke situatie de hypotheek niet meer kan worden betaald en dat leidt al snel tot problematische situaties. De schuldenlast kan zo hoog oplopen, dat schulden moet worden  gesaneerd. Gelukkig kan de gemeente daar nu mee helpen. “

koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wethouder Jacqueline Koops (CU) tijdens de commissievergadering van B en S op 30 mei 2012


De gemeente zet zich er ook voor in om te voorkomen dat mensen zich in de financiële problemen werken. Zo zijn er nu al diverse projecten om met name jongeren bewust te laten worden van het gevaar van schulden. Ook geeft Vita in opdracht van de gemeente cursussen budgetbeheer.

Na 1 juli 2012 zal de gemeente ook voor ouderen bekijken, of preventie nodig is. Bert de Pijper: “Voorkomen is beter dan genezen. Hoe je het ook wendt, of keert, schulden ontstaan doordat mensen meer uitgeven dan dat er binnenkomt. Een cursus budgetbeheer kan daarin goed helpen. Mensen worden zich dan bewust van de keuzes die ze zelf hebben gemaakt. En daar begint een goed budgetbeheer.” 

Dat de gemeente nu met een beleidsplan schuldhulpverlening komt, is niet vreemd. De Rijksoverheid heeft bepaald dat vanaf 1 juli 2012 alle gemeenten schuldhulp moeten verlenen. Amstelveen deed dit al, maar past haar beleid nu aan, aan de eisen van die de wet daaraan stelt. Zo komen er bezwaar- en beroepsmogelijkheden.

Ook moet er binnen acht weken een beschikking over de schuldhulpverlening worden gegeven. De wet gaat uit van een maximale wachttijd van vier weken, maar in Amstelveen wordt meestal al binnen een week een intake gedaan. “Het water staat de mensen vaak al tot aan de lippen, dus is het heel goed, dat men dan zo snel terecht kan bij de gemeenten. In crisissituaties kan dat zelfs dezelfde dag. Daar willen we naar toe. Een slagvaardige overheid die de meest kwetsbaren van onze samenleving helpt.” aldus Bert de Pijper van de ChristenUnie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS