Bijgewerkt: 14 juni 2024

Het kunstwerk 'Kasteel Samenvleet' opnieuw ter discussie

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
30-01-2023

Op het speelveld tussen Middachten en Sterkenburg in Westwijk Zuid-West staat de realisatie van kinderkunstwerk 'Kasteel Samenvleet' gepland. Dit kunstwerk is één van de drie werken, waarmee de gemeente kinderen en kunst dichter bij elkaar wil brengen. Iets dat met bijvoorbeeld het 'zwijntje' in het Stadshart en het 'olifantje' op Westwijkplein op veel enthousiasme kan rekenen.

Het ingezette participatieproces heeft hooggespannen verwachtingen gecreëerd bij omwonenden. Nu het definitieve ontwerp voorlicht en de gemeente wil overgaan tot plaatsing, komen omwonenden opnieuw in opstand. Zij voelen zich niet gehoord en willen dat het ontwerp kindvriendelijker wordt, of niet geplaatst gaat worden op het grasveld voor hun deur.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2022)

Door de kunstenaars Maze de Boer en Frank Koolen ontworpen kunstwerk 'Kasteel Samenvleet' van 75.000 euro dat in Westwijk zou worden gebouwd

Participatie wijkbewoners. Geruime tijd geleden, ontvingen de wijkbewoners een boekwerkje met QR-code, waarmee zij vanuit huis konden meestemmen voor het mooist denkbare speelkasteel, om de inmiddels afgebouwde nieuwbouwwijk mee te verlevendigen. Bewoners konden kiezen uit vele varianten van torens, muren, vormen, ramen, poorten en kantelen. De te kiezen objecten waren door kinderen uit de wijk geboetseerd. In de vragenlijst was de optie "Ik wil geen kunstwerk" niet opgenomen.

Na de inventarisatie rekenden de vele reagerende omwonenden, op de realisatie van een speelkasteel. Een plek, waar kinderen in deze kastelenbuurt op konden klauteren, glijden, huisje in konden spelen, of misschien wel ridder en prinses. Tot veler verbazing leidde de inventarisatie niet tot een speelkasteel, maar tot een opstelling van een negental platte metalen figuren. Bewoners stellen zich bij 'kinderkunst' iets anders voor, dan het huidige ontwerp en willen het speelveld daarom graag houden zoals het nu is. Het veldje wordt intensief gebruikt om te ballen, rennen, tennissen, picknicken en ook Amstelveen Sportbedrijf komt hier geregeld langs met de Speelbus.Weerstand. Afgelopen zomer kwam het kunstwerk in het nieuws omdat de realisatie was uitgesteld door de gestegen grondstofprijzen. Bewoners haalden opgelucht adem en hoopten dat van uitstel afstel zou komen. Wethouder Raat en de uitvoerend kunstenaar, wuifden de bezwaren weg door aan te geven dat de opstelling te gebruiken zou zijn als verstopplek voor kinderen en dat gezien het aantal deelnemers in de QR-vragenlijst het 'onzin' is dat er massaal bezwaar zou zijn. Buurtbewoners hebben de afgelopen weken hun bezwaren wederom geuit en een eigen peiling gehouden. Hieruit bleek dat 85% van de direct aanwonenden tegen de plaatsing van het voorgestelde kunstwerk is.

Miscommunicatie. De ChristenUnie-Amstelveen heeft vastgesteld dat er sprake is van miscommunicatie en vindt het van belang dat partijen tot elkaar komen. Het kan niet zo zijn dat de gemeente koste wat het kost een kunstwerk plaatst en bezwaren afdoet als 'onzin' omdat ze eerder op de uitnodiging ingingen mee te denken over het ontwerp. Het is van belang dat bewoners kunnen vertrouwen op de gemeente en een volwaardige partij zijn. Bewoners zien dat bestaande speeltoestellen in de wijk kapot, vies en/of beklad zijn en vrezen voor het lot van dit, in de volksmond genoemde, 'Barbapapa' kunstwerk. In de gemeenteraadsvergadering van 1 februari 2023 zal de wethouder gevraagd worden om opheldering en heroverweging van het ingeslagen pad.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.