Bijgewerkt: 3 december 2021

Het nieuw WMO-beleid gemeente Amstelveen treft de meest kwetsbare inwoners

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
16-09-2014

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is bedoeld om mensen die hulpvragen hebben op het gebied van zorg, huisvesting en schulden van dienst te zijn. Het college B en W van de gemeente Amstelveen maakt in haar nota Meedoen Mogelijk Maken bekend, wat er per 1 januari 2015 zal veranderen in de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Zo komen er zorgtaken bij op het gebied van individuele begeleiding en dagbesteding. Van de SP-Amstelveen wordt geacht, evenals de andere politieke partijen, in te stemmen met de nieuwe WMO-beleid. Maar dan moeten er eerst nog een aantal zaken besproken worden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Marina Casadei, raadslid van SP-Amstelveen


In de plannen die het college presenteert worden de Sociale Teams ‘de kern’ van het nieuwe stelsel genoemd. Dit zijn teams met hupverleners die dicht bij de mensen in de wijken ondersteuning moeten bieden. Dit jaar zijn er twee Sociale Teams actief geweest bij wijze van proef. Hoe deze proef is gegaan is echter nog niet besproken met de gemeenteraad in de commissie Burgers en Samenleving. De teams zélf vinden dat er nog veel kan verbeteren. Zo zijn ze nog onvoldoende zichtbaar in de wijk en kunnen ze niet goed uit de voeten met hun taak om problemen vroegtijdig te signaleren. Dat betekent, dat de SP niet zonder meer ‘ja’ kan zeggen op de beoogde werkwijze.

Geen WMO-geld naar de pot “algemene reserve”

Een ander punt in het nieuwe plan is de eigen bijdrage naar draagkracht voor iedereen die een voorziening krijgt via de WMO. De SP is geen voorstander daarvan, omdat mensen die bij een WMO-loket aankloppen dat doen, omdat ze in een situatie zitten, waar ze niet om gevraagd hebben. Liever zien we, dat het bedrag dat in voorgaande jaren niet is gebruikt voor WMO doeleinden wordt ingezet. Met de plannen van het college gaat er WMO-geld verdwijnen in de pot ‘algemene reserve’.

En al diegenen die mantelzorg verlenen moeten er op rekenen, dat ze het extra zwaar gaan krijgen. In het plan staat, dat mantelzorgers daarom extra ondersteuning gaan krijgen, maar waaruit die zal bestaan is niet duidelijk. Wél duidelijk is, dat mensen die bij het WMO-loket aankloppen er niet vanuit kunnen gaan, dat er ondersteuning wordt geboden. Met de zogenaamde zelfredzaamheidsmatrix (een vragenlijst van de dienstverlener) wordt gekeken, wat ze zélf kunnen doen of regelen. Alleen mensen die het écht niet zelf kunnen oplossen, zal er een voorziening worden aangeboden. Daar moeten ze dan wel nog een eigen geldelijke bijdrage aan leveren. De SP is van mening, dat zorg een basisbehoefte is die voor iedereen toegankelijk moet zijn. Ziek, of hulpbehoevend zijn is geen keuze!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS