Bijgewerkt: 3 december 2021

Het nieuwe college B en W lost oude problemen op!

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
18-04-2011

Op 27 april 2011 stelt de gemeenteraad van Amstelveen het bestemmingsplan Lindenlaan vast. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de hervorming van het Amstelveense woningbouwprogramma. In dit project worden namelijk een flink aantal middeldure woningen gerealiseerd. Deze zijn nodig om een einde te maken aan het oude probleem van wachtlijsten op sociale woningbouw.

Met het nieuwe collegebeleid wordt het tekort aan woningen voor de middenklasse opgevangen en kunnen de sociale huurwoningen weer worden toegewezen aan mensen met een lager inkomen. Dit geeft weer hoop aan mensen die op de wachtlijst staan. Jarenlang zijn er in Amstelveen namelijk verkeerde politieke keuzen gemaakt waardoor de wachtlijst voor sociale huurwoningen alleen maar opliep.

Met de bouwplannen in de Lindenlaan pakt het College B en W ook een ander oud probleem aan: het tekort aan huisartsen praktijkruimte in Amstelveen. Al in 2007 vroeg ik aan de toenmalige wethouder Remco Pols (PvdA) om dit dreigende tekort samen met de zorgwethouder Dolf Veenboer (PvdA) op te lossen (lees hier). Hij beloofde hier op terug te komen. Van deze belofte hebben wij echter weinig positief resultaat gezien. Er dreigde een tekort te ontstaan in onder meer Groenelaan, Westwijk en nu dus in het Keizer Karelpark.

Gelukkig is het nieuwe college B en W slagvaardig en wordt in het project aan de Lindenlaan ruimte gecreëerd voor een huisartsenpraktijk. Ook deze oude koe wordt dus door het nieuwe college B en W bij de hoorns gevat. Dit is een uitstekende zaak voor Amstelveen.

Om definitief af te rekenen met de huisartsenproblematiek drongen verschillende partijen in de commissie RWN aan op een bredere raadsvisie en notitie. De loze belofte uit 2007 moet dus worden ingewilligd. De VVD-fractie wil de gemeentelijke visie daarom agenderen in een volgende commissievergadering. Deze vergadering moet voorafgegaan worden door een actuele feitennotitie waarin vragen worden beantwoord zoals

 • Hoe ziet de huidige Amstelveense vraag naar praktijkruimte eruit? (Type/aantalgrootte)

 • Hoe groot is het huidige tekort aan praktijkruimte in heel Amstelveen?

 • In welke wijken doen zich op korte termijn tekorten voor?

 • Hoe ziet de toekomstige vraag en tekort aan praktijkruimte eruit?

 • Wat is de oorzaak van dit tekort? (huizenprijs, beschikbare ruimte)

 • Wat is de rol van de diverse belanghebbenden zoals overheid en huisartsen bij de oplossing? (wie moet wat doen?)

 • Welke oplossingrichting wordt er door de gemeente gevolgd? • Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
  Zoeken
  OTHER LANGUAGES

  Amstelveen in english Amstelveen magyarul
  LINKS