Bijgewerkt: 6 december 2021

Het scholencomplex aan de Orion is erg verouderd

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
21-02-2018

Het scholencomplex aan de Orion in Middenhoven is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het complex, waarin de basisscholen Willem-Alexander, De Cirkel en De Pioniers zijn gevestigd, is toe aan een verregaande upgrade. Arjan Gerritsen VVD-Amstelveen kandidaat raadslid: 'Sinds twee jaar gaat mijn zoon daar ook naar school. Tijdens de gesprekken met ouders op het schoolplein kwam de staat van het complex regelmatig ter sprake. Dat was voor mij aanleiding het gesprek aan te gaan met de directeuren van de basisscholen.'

Het ontmoetingscentrum De Meent, waar ook de drie basisscholen zijn gevestigd, vierde vorig jaar haar 35-jarig bestaan. Het complex heeft in die periode prima huisvesting geboden aan goed functionerende basisscholen. Na een dip in het aantal leerlingen rond 2010, is het aantal leerlingen de afgelopen jaren weer sterk toegenomen; met de realisatie van een dependance en extra klaslokalen in de voormalige Bibliotheek Middenhoven tot gevolg.Het bestaande scholencomplex is fysiek verouderd en niet klaar voor de toekomst. De klaslokalen zijn te klein, de open ruimten zijn schaars en het binnenklimaat is slecht reguleerbaar. Voor initiatieven om het onderwijs te vernieuwen en te laten voldoen aan de eisen van deze tijd is feitelijk geen plek. 'Voor onze kinderen en leerkrachten is het binnenklimaat en de beschikbare ruimte al geruime tijd niet optimaal, terwijl je hen in de beste en meest gezonde omstandigheden wil laten leren en werken', aldus Gerritsen. Sinds 1 januari 2015 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de eigen schoolgebouwen, waar die taak voorheen bij de gemeente lag. De gemeente is nog wel verantwoordelijk voor onder meer nieuwbouw en uitbreiding van bestaande locaties. De bestaande behoefte bij de gebruikers van het scholencomplex - die in de toekomst alleen maar groter wordt - is niet op te vangen met enkel het plegen van onderhoud.

Foto Amstelveen
(Foto A. Gerritsen - 2018)

Vlnr.: Cathelijn Dieleman directeur van de Willem-Alexander School, Mascha Wijnands directeur van De Pioniers, Fred van Ooijen directeur van OBS De Cirkel en Arjan Gerritsen kandidaat raadslid VVD-Amstelveen


De betrokken schoolbesturen zijn van plan om binnenkort grondig onderhoud uit te laten voeren. Onderdeel daarvan is een grote gevelrenovatie, waarbij onder meer hoogwaardig dubbel glas wordt geplaatst. Tot zover de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. De benodigde upgrade naar onder meer grotere klaslokalen, open ruimten bestemd voor ‘taal- en rekenpleinen’ en de concentratie van alle groepen in één gebouw vraagt echter om een uitbreiding op de bestaande locatie. Hierbij kan gedacht worden aan het realiseren van een opbouw op het bestaande complex. Gerritsen (VVD): ‘Het volgende College van B en W moet hier wat mij betreft in de komende jaren snel werk van maken en haar verantwoordelijkheid nemen. Als het aan de VVD ligt is het scholencomplex voor het eind van de volgende regeerperiode toekomstbestendig en kan het nog vele jaren mee.'

Er ligt voor het volgende College een grote kans om een verouderd scholencomplex met een belangrijke maatschappelijke functie uit te breiden en te vernieuwen. Als de aanpak van het scholencomplex gecombineerd zou kunnen worden met het verduurzamen van het complex, is dat efficiënt én geeft de gemeente tevens invulling aan haar duurzaamheidsambities voor het eigen vastgoed. Gerritsen: 'Dit is goed voor het welzijn van onze kinderen en leerkrachten. Het scholencomplex kan nog jaren mee en de ruimte die vrij komt in de dependance of oude bibliotheek kan benut worden voor nieuwe onderwijsinitiatieven, zoals zogenaamde taalklassen'.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.