Bijgewerkt: 16 augustus 2022

Het veiligheidsgevoel en woongenot Amstelveners onder druk

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD en CDA-Amstelveen
25-01-2010

VVD- en CDA-Amstelveen stellen hun schriftelijke vragen aan het College van de Gemeente Amstelveen:

Het veiligheidsgevoel en woongenot van Amstelveners staan onder druk. De gemeente Amstelveen heeft de afgelopen jaren steeds vaker te kampen met jeugdoverlast, vervuiling en verloedering van het straatbeeld. Verhuurders zoals woningbouwcorporaties zijn in veel gemeenten nauw betrokken bij de aanpak van deze problemen. Zij investeren bijvoorbeeld in speelplaatsen, buurtcentra, schoolgebouwen of zorgvoorzieningen (lees hier).

Ook in Amstelveen zijn de woningverhuurders een belangrijke partner van de gemeente. Met duizenden woningen zijn zij grootgrondbezitters en bieden zij onderdak aan veel Amstelveners. Om de maatschappelijke problemen in Amstelveen aan te pakken moeten wij dan ook optimaal inzetten op een goede samenwerking tussen de gemeente en de verhuurders.

Daarom moeten de afspraken tussen gemeente en verhuurders opnieuw onder de loep worden genomen. De raad stelt hierbij de kaders. Mogelijk kunnen verhuurders een grotere rol spelen op het gebied van welzijn, openbare ruimte en veiligheid. Het gaat erom dat een verhuurder op de lange termijn investeert in de mensen en in de wijk.

Ook het salaris van de corporatiedirecteur is één van de criteria die door de gemeente Amstelveen nauwlettend in de gaten moet worden gehouden. De gemeente moet ernaar streven om deze beloning binnen de perken te houden. Hierdoor zorgen wij ervoor dat het geld van de Amstelveense belastingbetaler of huurder zoveel mogelijk terugvloeit naar de wijk. Helaas bleek dit in het verleden niet altijd het geval. In 2007 kwam de directeur van de Woongroep Holland bijvoorbeeld nog in het nieuws omdat hij meer zou verdienen dan de minister-president (lees hier).

Om de verhuurders tijdig te betrekken bij de toekomstige maatschappelijke projecten moeten wij nu goed nadenken over onze eisen. Daarom willen wij u, namens de fracties van VVD- en CDA-Amstelveen de volgende vragen stellen:  1. Op welke manier worden corporaties en overige verhuurders betrokken bij maatschappelijke investeringen in Amstelveen?

  2. Kunt u een overzicht maken van deze investeringen over de afgelopen vijf jaar? Hoe verhouden deze zich met de investeringen van verhuurders in andere gemeenten?

  3. Op welke manier meet en beoordeelt u de maatschappelijke prestaties van de verhuurders in Amstelveen?

  4. Wat zijn de salarissen van corporatiebesturen in Amstelveen? Hoe verhouden deze zich met de salarissen van vergelijkbare corporatiebesturen in andere gemeenten? Welke inspanningen kan en wilt u verrichten om deze salarissen binnen de perken te houden?

  5. Bent u bereid om samen met de raad de concrete kaders voor de komende vijf jaar vast te stellen op het gebied van maatschappelijke investeringen van verhuurders?


Met een vriendelijke groet,

Martijn Lustenhouwer CDA Amstelveen en Tom Ponjee VVD AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.