Bijgewerkt: 3 juli 2022

Het waterschap moet de waterkwaliteit van de Poel verbeteren

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-, PvdA-, BBA en D66-Amstelveen
11-07-2016

Coalitiepartijen VVD-, PvdA-, BBA en D66-Amstelveen willen, dat het waterschap snel stappen onderneemt voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de Poel. De partijen hopen, dat er hierdoor uiteindelijk gezwommen kan worden in de Poel. Tijdens de komende gemeenteraadsvergadering op 13 juli 2016 dienen zij hier een voorstel over in.

Sinds jaar en dag is het gebied rondom de Poel en plek, waar veel Amstelveners sporten en recreëren. Tom Ponjee (VVD) en Esther Veenboer (PvdA): ‘Denk bijvoorbeeld aan de landijsbaan, de avontuurlijke speelplaats, de horeca in het Oude Dorp en het natuurschoon van het Amsterdamse Bos. Het gebied rondom de Poel is bovendien volop in ontwikkeling. De recreatie aan de Poel krijgt in de komende tijd een stevige impuls door de komst van onder andere het drijvend zwembad en een horecavoorziening. Het zou dan toch fantastisch zijn, indien we uiteindelijk ook kunnen zwemmen in de Poel zelf?’

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De Amstelveense veenplas de Poel in april 2016 met in de achtergrond de St. Urbanuskerk in Bovenkerk. Voor recreatief gebruik wordt de Poel steeds onaantrekkelijker. De oplossing zou kunnen zijn dat de plas, zoals dat in het verleden wel gebeurde, weer wordt uitgebaggerd. In tegenstelling tot vroeger echter levert de bagger geen geld meer op en zijn dus de kosten van het uitbaggeren het grote struikelblok. Daarbij komt, dat de bagger enigermate is vervuild.


Volgens de coalitiepartijen is dit het uitgelezen moment om stappen te ondernemen voor een betere waterkwaliteit. Zij willen, dat de gemeente Amstelveen daarom de schouders eronder zet met bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap, Waternet en het Amsterdamse Bos. Ruud Oord (BBA) en Floor Gordon (d66) vervolgen: ‘Ook het Hoogheemraadschap is van plan om de komende jaren een onderzoek naar dit onderwerp uit te voeren. Daarnaast lijken nieuwe technieken het wellicht gemakkelijker te maken om de waterkwaliteit in de Poel op te krikken en bijvoorbeeld blauwalg te bestrijden. Denk aan het anders inrichten van de waterstromen, of het inzetten van supermoderne waterfilters. Als wij de handen ineen slaan zijn er dus volop kansen om op termijn zwemmen in de Poel mogelijk te maken’.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.