Bijgewerkt: 28 november 2021

Het wordt straks een bureaucratische chaos in de Zorg

Nieuws -> Politiek

Bron: Johan Th. Bos / Amstelveenweb
25-11-2014

Johan Th. Bos, journalist van Amstelveen.blog schreef het op zijn website:

Een bureaucratische chaos wordt het volgend jaar rond Zorg en welzijn, als veel taken van het Rijk naar de gemeente komen. In het door CDA Amstelveen georganiseerde grote zorgdebat op 24 november 2014 bij Libris Venstra waren blijkbaar de meesten in de bomvolle zaal van boekhandel Venstra het met die stelling wel eens. De overgekomen leden van de Tweede Kamer, Mona Keijzer (CDA) en Renske Leijten (SP) gaven ook geen aanleiding de onrust te minderen. Alleen verantwoordelijk wethouder Tom Horn van Haarlemmermeer (PvdA) tilde er kennelijk niet al te zwaar aan. Maar die kreeg dan ook uit de zaal het verzoek, of hij zijn optimisme als lid van een regeringspartij iets wilde temperen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Maria Cornelia Gezina (Mona) Keijzer is een politica voor het CDA. Op 20 september 2012 trad zij aan als lid van de Tweede Kamer


De deelnemer aan het debat die het riep was duidelijk: “Het is nu al uit de hand gelopen. U zegt, dat u het straks goed gaat doen. Dat is niet gezond”. Mona Keijzer, zelf wethouder geweest wees er op, dat het CDA heeft aangedrongen op uitstel. Onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) komen veel in het vervolg door de gemeente uit te voeren taken, waarvoor minder geld beschikbaar is en die goeddeels in het verleden onder de AWBZ vielen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Veel mensen kwamen naar het zogenaamde Grote Amstelveense Zorgdebat, maar de meeste thema's waren helaas landelijk en dat werd niet in dank afgenomen door het publiek


Leerjaar

Lokaal praat wethouder Jeroen Brandes (ook PvdA) graag over 2015 als leerjaar, maar Leijten wees er op, dat het leren neer komt op experimenteren, omdat gemeenten wel gewoon met de uitvoering beginnen. En daarvan worden mensen de dupe. Er verandert teveel in korte tijd. Het CDA dan ook aangedrongen op uitstel, om de zaak eerst goed op een rijtje te zetten.

Mona Keijzer begon een meldpunt en de zorg van haar partij wordt daardoor alleen maar groter. Onder meer, of mantelzorgers, zo ongeveer de een verplichte functie achter het toverwoord ‘zelfredzaamheid’ (een synoniem voor bezuiniging), het wel volhouden. Want 71% van die mantelzorgers werkt gewoon, bovendien loggen niet in alle gezinnen de relaties helemaal goed en bovendien wonen kinderen soms honderd kilometer verwijderd van hun ouders, om maar wat te noemen. ”Mantelzorgers kiezen er niet voor, het overkomt hen”, zei Keijzer.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Renske Maria Leijten is een politica voor de SP. Sinds 30 november 2006 is zij Tweede Kamerlid, belast met de portefeuille Sport en jongerenzaken. Op 15 juni 2010 werd Leijten met 41.115 voorkeurstemmen herkozen als 2de achter de lijsttrekker Emile Roemer


Onzekerheid

Over de zorg bestaat grote onzekerheid, bleek opnieuw in de bijeenkomst. Aanleiding voor onduidelijkheid vormt onder meer het feit, dat zorgverzekeraars, gemeente en Rijk allemaal een deel doen. Op sommige terreinen zijn twee van die grootheden aan het werk. Alom heerst onduidelijkheid over wie, wat nou moet doen, zodat het tussen de wal en het schip vallen aan de orde van de dag zal zijn, voorspelde Leijten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Dr. T.C.M. (Tom) Horn (PvdA) is wethouder Zorg, Welzijn en Wonen en is 2de locoburgemeester van de gemeente Haarlemmermeer


Of, zoals fractievoorzitter Axel Boomgaars van GroenLinks in de gemeenteraad liet weten: “Het Rijk heeft het over de schutting van de gemeente gegooid. Voor raadsleden is alles nog heel vaag, wethouders begrijpen er nauwelijks iets van en ambtenaren misschien een beetje”. Keijzer constateerde, dat een visuele handicap straks onder de gemeente valt en een lichamelijke onder een zorgverzekeraar. 'Waar moet je dan heen als je blind bent en in een rolstoel zit?' -vroeg ze zich af.

Volgens Leijten zou de basiszorg gewoon een publieke voorziening moeten zijn en niet in handen van ondernemingen, de zorgverzekeraars. De optimistische wethouder Horn sprak, zoals de coalitie in Amstelveen, over een ‘uitdaging’. Maar die zien de meeste gewone burgers blijkbaar liever aan zich voorbij gaan.

In de bijeenkomst was natuurlijk ook het gilde der zorgprofessionals vertegenwoordigd, van wie sommigen gewoon onzeker zijn over hun baan. Frans van Rijn van Brentano wees er op, dat de wijkverpleging onder het nieuwe stelsel wordt verdeeld in toewijsbare en niet toewijsbare zorg. Over die laatste gaat men nog praten. Het wordt een chaos qua efficiency, voorspelde hij. En ook Roel de Bruijn van Ons Tweede Thuis voorziet bureaucratische onduidelijkheid.

Rechtsongelijkheid

Los daarvan gaat rechtsongelijkheid een rol spelen, weten veel Amstelveners, daarbij gesteund door de Kamerleden. Leijten: “De bureaucratie en chaos zijn nu al erg. Niet meer centraal staat, wat er nodig is, daar komt een stuk bovenop. In de wijkverpleging krijg je bijvoorbeeld één zuster die stimuleert en één die uitvoert.” Vrees alom in de zaal ook voor nu al uit de hand gelopen kostbaar management, waar op dit moment nog ‘verandermanagement’ bij is gekomen. Leijten: “Er worden allerlei bureaus ingeschakeld, maar degenen die het uit moeten voeren zitten niet aan tafel”.

Maar Horn hield vol, dat het absoluut geen chaos wordt, al zijn er ook volgens hem nog wat dingen ‘niet geregeld’, terwijl het nieuwe stelsel over het volk komt. Horn liet bijvoorbeeld even doorschemeren niet exact te weten, hoeveel mensen een persoonlijk budget (PGB) hebben, waarop Keijzer zei: ‘Dan weet je toch ook niet, hoeveel geld je daarvoor straks over hebt…’ Volgens haar gaan de middeninkomens de rekening van het nieuwe stelsel betalen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Frans van Rijn, lid Raad van Bestuur, van de Stichting Brentano Amstelveen aan het woord


Onmogelijke opgave

Nieuw wordt daarin ook de zogenoemde participatiewet, om iedereen deel te laten nemen aan de maatschappij, terwijl volgens de AM Groep en andere organisaties voor sociale werkvoorziening juist vrezen, dat meer mensen – met een afstand tot de arbeidsmarkt – aan de kant komen te staan. Uitvoering van die wet wordt een onmogelijke opgave, zei Keijzer.

“De sociale werkplaats gaat op slot en de gemeenten missen de expertise op dat gebied”, vulde Leijten aan. “Men wil die mensen nu in reguliere banen hebben, maar er zijn al 700.000 werklozen. Met hen komen die kwetsbaren in concurrentie. Tenzij die goedkoper zijn er dus een verdringing op de arbeidsmarkt ontstaat. Ik kan niet begrijpen, dat de PvdA zoveel klappen aan de kwetsbaren geeft. Dat is niet uit te leggen. Als je de sociale werkvoorzienig dicht doet, raak je ook expertise kwijt. Dat geldt ook voor de thuiszorg en de dagbesteding”.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Anton van den Hoed, algemeen directeur AM groep vindt het zonde, als zijn maatschappelijke onderneming ten gronde wordt gericht door de bezuinigingen


En dan was er de idiotie van de overbodige indicaties, uiteraard ook een melkkoe voor degenen die zich ermee bezig houden. Zoals de visueel gehandicapte dame die elk jaar een nieuwe moet krijgen, terwijl haar kwaal alleen maar erger wordt. Men nu heeft bedacht, dat haar twee studerende kinderen meer kunnen doen. “De overheid wordt gevoed door steeds meer managers, die niet bekwaam zijn en veel kosten”, zei ze.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Roel de Bruijn, voorzitter Raad van Toezicht bij Ons Tweede Thuis Amstelveen


'Voel me genomen'

Maar hoe zit het nou eigenlijk in Amstelveen, wilde een opstandig deel van de zaal zo langzamerhand wel weten. Kamerleden kwamen het landelijke beleid bespreken, maar in de uitnodiging stond, dat men met de politiek in debat zou kunnen over de wijze, waarop in Amstelveen de zorg er uit komt te zien. “Dit is een groot zorgdebat, dat toevallig in Amstelveen wordt gehouden. Maar het heeft verder met de lokale situatie niks te maken. Ik voel mij genomen”, zei iemand. Er volgde applaus, waarna aanwezige raadsleden naar voren kwamen. Er waren er weinig overigens. De VVD, grootste fractie in de raad en Burgerbelangen Amstelveen hadden het blijkbaar compleet laten afweten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Henk Nobel, oud-bestuurslid OLGA (Overleg Lichamelijk Gehandicapten Overleg Amstelland): 'De overheid denkt blijkbaar: Je kijkt even om je heen en dan staan vrijwilligers bij bosjes klaar'


CDA-raadslid Jan-Willem Groot haastte zich mee te delen, dat het de bedoeling was geweest een koppeling te leggen tussen de landelijke regelgeving en de plaatselijke uitvoering. Maar die laatste kan per gemeente zo verschillen, dat rechtsongelijkheid ontstaat en sommige inwoners gedwongen zullen zijn naar een andere gemeente met een beter regime voor hun specifieke nood te verhuizen, constateerden sommigen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

De aanwezige mensen vinden het niet correct, hoe ze naar de boekhandel werden gelokt om over lokale problemen te praten met lokale bestuurders en dan worden ze overgoten met landelijke problemen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jan-Willem Groot, fractievoorzitter van CDA-Amstelveen probeert nog de avond te redden en roept alle aanwezige gemeenteraadsleden naar voren


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

De gemeenteraadsleden komen naar voren en dan begint eigenlijk het daadwerkelijke debat met de conclusie: het wordt een chaos, wat de zorg betreft


Riskant

Sandra van Engelen, raadslid voor het CDA, constateerde, dat de oppositie in de raad het niet voor elkaar heeft gekregen € 1,1 miljoen overschot aan WMO-gelden buiten de spaarpot van de gemeente te houden, zodat het geld –  niet geoormerkt – nu voor van alles en nog wat kan worden gebruikt. D66, tegenwoordig behorend tot de coalitie liet weten, dat het die partij om de inhoud ging. Alsof daar niet de hele avond over was gepraat. D66-raadslid Anne-Mieke van der Vet: “Wij gaan ervan uit, dat er geld genoeg is”. Voormalig CDA-fractievoorzitter  Ben Jonker had dat al voor de bijeenkomst nadrukkelijk betwijfeld.

Marina Casadei (SP) vreest drama’s de thuiszorg. De gemeente probeert de goedkoopste organisatie daarvoor in te huren, redeneerde ze. En die clubs gaan concurreren op prijs, ten koste van de medewerkers. Maar ja, het toverwoord is zelfredzaamheid. Met hulp van mantelzorgers en andere vrijwilligers. “De overheid denkt blijkbaar: Je kijkt even om je heen en dan staan vrijwilligers bij bosjes klaar”, zei Henk Nobel van gehandicapten organisatie OLGA. “Volgens de wetgever staan die te dringen. Maar voor betrokkenen is die redenering riskant”.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS