Bijgewerkt: 23 mei 2024

Hobbelige voetpaden in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: Burgerbelangen Amstelveen
14-05-2021

Het is alweer een jaar geleden dat Burgerbelangen Amstelveen (bbA) in een uitgebreid rapport de kwaliteit van de Amstelveense fietspaden ter discussie stelde. Aan de hand van eigen ervaring en aan de hand van foto’s constateerden wij nogal wat mankementen: te smal, hobbels, kuilen, verzakkingen en gevaarlijke oversteekpunten, om er maar een paar te noemen. Wij ontvingen toen via de e-mail talrijke tips. Kijk ook eens naar de voetpaden, werd er meteen bijgeschreven. Ook die zijn soms hobbelig en ongelijk waardoor men, en zeker de oudere Amstelvener, goed moet opletten om niet te struikelen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Frits Suèr secretaris van Burgerbelangen Amstelveen


Toeval of niet maar in Het Parool van 8 mei 2021 vroeg de bekende internist en hoogleraar geneeskunde Marcel Levi in zijn zaterdagse column aandacht voor een volgens hem ‘vergeten epidemie’, namelijk de valpartijen van bejaarden. Levi noemde in zijn column het vallen bij bejaarden een van de grootste dagelijkse bedreigingen voor de gezondheid, met kans op aanzienlijke schade en blijvend verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Met een beetje pech levert een val bij ouderen ernstig letsel op, zoals botbreuken, bloedingen, moeilijk genezende wonden en soms zelfs hersenschade. Levi pleit voor het wegnemen van de risicofactoren. 'Valpreventie verdient meer aandacht als speerpunt van de publieke gezondheidszorg bij een oudere populatie', is zijn mening.

Je hoeft op een mooie dag maar een uurtje naar onze wandelpaden in de groenstroken te kijken om vast te stellen dat veel bejaarden daar gebruik van maken, soms met wandelstok of rollator, soms voortgeduwd in een rolstoel door hun begeleider of  mantelzorger. Enkele paden in de wijk Groenelaan en langs de Middelpolder vallen binnen mijn trimroute. Ik zie dan zelf dat je echt  moet opletten om niet te struikelen over de hobbels en oneffenheden. Vaak worden ze veroorzaakt door uitzettend asfalt, maar ook door uitgroeiende boomwortels, die asfalt of  tegels omhoog duwen. Door de vochtige grond groeien die wortels niet naar beneden, maar blijven redelijk aan de oppervlakte, waarbij zij alles wat in de weg staat omhoog of opzij duwen. Dat zal in de andere Amstelveense  wijken met groenstroken en wandelpaden niet anders zijn. Het zijn plaatsen waar bijna wekelijks de plantsoenendienst van de gemeente aan het werk is. Ik vraag me dan af: zien die mensen dat niet, of geven ze het niet door, of wordt er niets mee gedaan?

Foto Amstelveen
(Foto Chris Smeenk - 2021)

Struikelasfalt op een voetpad in Amstelveen


Opkomende bobbel. Ik kan me voorstellen dat het voor een gemeente onmogelijk is meteen te reageren op iedere spontaan opkomende bobbel in een fiets- of voetpad. Maar hier heb ik het over hobbels, die er al een jaar of vier, vijf in zitten, zonder dat er iets aan wordt gedaan. Het is toch niet zo moeilijk om die oneffenheden weg te werken door ze af te slijpen, of door er een oplopend en aflopend laagje asfalt bij aan te brengen. 

Foto Amstelveen
(Foto Chris Smeenk - 2021)

Ongelijke stoeptegels vormen ook het gevaar voor wandelaars op een voetpad in Amstelveen


Levi noemt valpreventie niet het meest sexy onderwerp, maar het levert volgens hem veel  meer gezondheidswinst op, dan ingewikkelde operaties en dure medicijnen. In zijn column stelt Levi  tevens vast dat beleidsmakers en politici inderdaad niet enthousiast te maken zijn voor investeringen in preventie. Ook ik zie  dat in de politiek te veel het korte termijnsucces telt. Maar dit is een zaak van de korte termijn. Toch ben ik benieuwd hoe lang het duurt voordat de voetpaden in onze groenstroken worden verbeterd.

Foto Amstelveen
(Foto Chris Smeenk - 2021)

Een zeer hobbelige voetpad in Amstelveen


Gezond in Amstelveen. En dan nog een toeval. Uitgerekend deze maand behandelt de gemeenteraad de z.g. Uitvoeringsagenda Gezond in Amstelveen. Mede door corona is de behoefte aan wandelen en fietsen enorm toegenomen. Daarom gaat de raad praten over het verbeteren van de wandel- en fietsroutes. Een idee is om langs de routes ook sporttoestellen te plaatsen. Die hebben we nu wel, maar alleen voor kleine kinderen. Voor volwassenen ken ik in Amstelveen maar één toestel, dat ook vaak wordt gebruikt. Ik heb een paar tips, die een hoop tijd kunnen besparen. In het nog door Napoleon aangelegde bunkerpark in Den Helder staan een paar fantastische toestellen voor volwassenen. Langs de Spaanse stranden (kijk even als je daar toch op vakantie bent, bijvoorbeeld in Fuengirola) staan ook zeer praktische toestellen. Vraag wie ze maakt en bestellen maar. Zo moeilijk is dat niet. Verbind bovendien aan dat plan Gezond in Amstelveen ook een permanent actie- en onderhoudsplan. Elke twee jaar de paden even langslopen en elk jaar de toestellen controleren. Smeerolie meenemen.

Overigens Marcel Levi, zelf Amstelvener, is in de week van 18 mei 2021 te gast bij RTVA. (Kanaal 42). Wie houdt van een goed onderbouwde mening en  van originele praktische  ideeën moet zeker kijken. Ook de wethouders en de ambtenaren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.