Bijgewerkt: 31 maart 2023

Hoge temperatuur eist 500 extra doden

Nieuws -> Gezondheid

Bron: CBS /GGD / RIVM
19-07-2010

In de recente warme periode die op 23 juni 2010 begon en met een kleine onderbreking doorliep tot maandag 12 juli zijn naar schatting 500 mensen meer overleden dan normaal. De gemiddelde maximumdagtemperatuur was in deze periode met ongeveer 28 graden ruim 6 graden hoger dan normaal.

Uit eerder CBS-onderzoek is gebleken, dat hoge temperaturen een verhoogde sterfte tot gevolg hebben. Elke graad die de gemiddelde temperatuur boven het langjarig gemiddelde ligt, leidt tot een extra sterfte van ruim 30 personen per week.

Zon Amstelveen
(Tekening Amstelveenweb.com - 2010)

De dodelijke Zon


Nationaal hitteplan

Het is inmiddels geen punt van discussie meer, dat het klimaat langzaam maar zeker aan het veranderen is. Hittegolven zijn daardoor in de toekomst eerder regel dan uitzondering: dit is reden om actie te ondernemen. Daarom hebben GGD-Nederland, RIVM, GHOR Nederland, ActiZ, het Nederlandse Rode Kruis, het KNMI onder regie van het ministerie van VWS in 2007 het Nationaal Hitteplan (pdf) opgesteld.

Aanhoudende hitte vormt een gezondheidsrisico voor bepaalde groepen: ouderen, mensen in zorginstellingen, chronisch zieken en mensen met overgewicht, om maar een paar belangrijke groepen te noemen, kunnen de hitte niet goed aan.

Ze krijgen gezondheidsproblemen door de warmte en de kwaliteit van hun leven gaat sterk achteruit. Het nationaal hitteplan is er op gericht om deze last te voorkomen en te verminderen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.