Bijgewerkt: 25 juli 2024

Hooijmaijers betrokkenheid bij het Amsteleiland

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
19-11-2012

De Noord-Hollandse oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan fraude. Uit betrouwbare bron heeft de SP-Amstelveen vernomen, dat de heer Hooijmaijers een bezoek heeft gebracht aan het Amsteleiland in februari 2007. Vervolgens heeft de heer Hooijmaijers met het College van de gemeente Amstelveen gecommuniceerd over dit bezoek.

Amsteleiland Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

September 2009. De sloop van de bedrijfsgebouwen op het Amsteleiland vordert


Op 15 oktober 2012 stelt de heer Mager van Groen Links het college de vraag, in hoeverre de voormalig gedeputeerde Hooijmaijers zich ooit persoonlijk en direct heeft bemoeid met de Amstelveense positie t.a.v. de Bovenkerkerpolder, Icesave/Landsbanki, de N201, de golfbaan, een andere (nieuwbouw)project, grondtransactie, of andere deal, waarbij belangen van de gemeente Amstelveen in het spel waren.

Bij de beantwoording op 30 oktober 2012 gaat het college uitgebreid in op de hier bovengenoemde projecten en geeft  vervolgens aan, dat er volgens het college in Amstelveen verder geen dossiers bekend zijn, waarin van persoonlijke bemoeienis van de heer Hooijmaijers als gedeputeerde sprake was.

De SP wil nu van het college weten, waarom het bezoek aan het Amsteleiland en de briefwisseling niet genoemd is in de beantwoording van de vragen van de heer Mager.

En de SP wil weten, of het college bereid is extra onderzoek te doen naar de persoonlijke betrokkenheid van de heer Hooijmaijers bij dit project. Daarvoor heeft de SP de volgende vragen aan het college gesteld:
    • Waarom heeft u dit bezoek niet genoemd bij de beantwoording van de vragen van de heer Mager?

    • Weet u, of de heer Hooijmaijers persoonlijk betrokken was bij het project Amsteleiland?

    • Bent u bereid extra onderzoek te doen naar de heer Hooijmaijers persoonlijke  betrokkenheid bij dit project?

    • Zo nee, waarom niet?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.