Bijgewerkt: 21 februari 2024

Huishoudelijk afval per inwoner is op laagste niveau sinds 1994

Nieuws -> Milieu

Bron: CBS
10-07-2023

In 2022 werd 8,1 miljard kilogram huishoudelijk afval ingezameld door gemeenten, ongeveer 461 kilogram per inwoner in Nederland. Dit is de laagste hoeveelheid sinds 1994, toen 478 kilogram per inwoner werd ingezameld.

Vergeleken met 2021 nam de hoeveelheid ingezameld afval (opgehaald bij huishoudens en/of ingeleverd bij milieustraten) af met 8 procent. Er werd vooral minder groente-, fruit- en tuinafval (gft), schoon puin, schone grond en houtafval ingezameld. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Ondergrondse afvalcontainers in Westwijk, Amstelveen voor sorteren van restafval, plastic, metaal, blik en drinkpakken (PMD), papier en een groente-, fruit- en tuinafval (GFT) container aan de rechterkant van de foto

In 2022 werd per inwoner 112 kilogram aan gft- en grof tuinafval ingezameld. In 2021 was dit 124 kilogram. Dat er minder gft- en grof tuinafval werd ingezameld komt voornamelijk doordat 2022 een jaar was met minder neerslag. Als er weinig neerslag is, dan geven planten minder blad.

Minder puin-, grond- en houtafval. In 2022 werd ongeveer 56 kilogram per inwoner aan puin, schone grond en houtafval ingezameld. In 2021 was dit ruim 64 kilogram per inwoner. Deze daling komt voornamelijk doordat er in 2022 minder verbouwingswerkzaamheden plaatsvonden in en om het huis dan in coronajaren 2021 en 2020. In 2020 werd juist meer puin-, grond- en houtafval ingezameld omdat er tijdens de lockdowns juist meer werd geklust.

Ook werd in 2022 minder huishoudelijk restafval en pmd-afval ingezameld (plastic, metalen en drankenkartons), vergeleken met een jaar eerder. In 2022 werd 183 kilogram restafval en 21,2 kilogram pmd-afval per inwoner ingezameld. In 2021 was dit respectievelijk 198 kilogram en 22 kilogram per inwoner.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.