Bijgewerkt: 30 november 2021

ID-bewijzen na je 80ste moeten nog 35 jaar geldig blijven

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
02-12-2013

Amstelvener zet ID-probleem voor ouderen op de kaart in Tweede Kamer

Meneer Smaling uit Amstelveen benaderde de lokale politiek met de vraag, hoe zinnig het was hoogbejaarde Amstelveners nog te verplichten iedere vijf jaar hun paspoort te laten vernieuwen. Na betrokkenheid van de lokale fractie heeft GroenLinks landelijk de kwestie van meneer Smaling aan de kaak gesteld. GroenLinks en 50Plus in Den Haag stellen nu voor, dat ID-bewijzen na je 80ste 35 jaar geldig blijven.

De heer Smaling stuurde een e-mail naar de lokale politiek vanwege een actie van de Stichting Brentano en de gemeente Amstelveen in Huis aan de Poel om ouderen te helpen hun paspoort te vernieuwen: “Goede service” noemde meneer Smaling dat, “maar het is niet alleen organisatorisch lastig voor ouderen om iedere vijf jaar een nieuw paspoort aan te vragen, de vraag is ook, hoe lang men hem kan gebruiken, als je op je 90ste nog moet vernieuwen.”

115 Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2013)

Amstelvener zet ID-probleem voor ouderen op de kaart in Tweede Kamer


Dit verhaal viel de lokale fractievoorzitter van GroenLinks, Axel Boomgaars, op: “Het gaat wat te ver om 80-plussers iedere keer door die administratieve molen van hernieuwing te halen. Ze zijn nu eenmaal vaak minder mobiel, dan is het een opgave om hem te vernieuwen.  Een verlopen paspoort kan wel vervelende gevolgen hebben, dus het zou een goed plan zijn om de vernieuwingsplicht voor die groep ouderen te versoepelen.”

Daarop heeft de Tweede Kamerfractie van GroenLinks in Den Haag, samen met 50Plus, actie ondernomen. GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman stelt nu voor om, nadat iemand 80 is geworden, het paspoort 35 jaar geldig te laten zijn: “Ouderen met een verlopen paspoort hebben niet alleen problemen, als zij willen stemmen, maar bijvoorbeeld ook als zorgaanbieders de identiteit moeten checken in het geval van een opname in een ziekenhuis, of verpleeghuis.” Door niet te hoeven vernieuwen na je 80ste, worden deze problemen makkelijk verholpen. De kwestie is via een motie aangekaart tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Minister Plasterk gaf aan te willen kijken, wat hij kan doen. De Tweede Kamer moet nog over de motie stemmen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS