Bijgewerkt: 28 november 2021

Ik geloof in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
17-02-2014

Met deze slogan presenteerde de ChristenUnie-Amstelveen afgelopen donderdag 13 februari 2014 haar verkiezingsprogramma. Jacqueline Koops, lijsttrekker van de ChristenUnie: 'Het is natuurlijk dubbelzinnig bedoeld. Het geeft aan dat wij 'gelovig zijn' in Amstelveen, maar tegelijkertijd willen wij ook aangeven, dat we geloven in de kracht van Amstelveen en in haar inwoners. We willen graag een positieve boodschap brengen. We kunnen het heus wel met elkaar. Wij geloven in deze stad.'

Als locatie voor de presentatie werd gekozen voor wooncentrum Middenhof, omdat de Zorg, voor bijv. ouderen, hét belangrijkste speerpunt van de ChristenUnie-Amstelveen is bij deze verkiezingen. "Eén van de belangrijkste taken die het Rijk naar de gemeente overhevelt, is de zorg voor onze kwetsbare medemens. Helaas komt die taak meteen met een zeer forse bezuiniging. De ChristenUnie wil graag een goed vangnet bieden voor hen die het nodig hebben. Zo vinden wij dagbesteding belangrijk, maar bijvoorbeeld ook de casemanager dementie en uiteraard een goede ondersteuning van mantelzorgers.” verklaart Jacqueline Koops, lijsttrekker van de ChristenUnie.

Opvallend is, dat de ChristenUnie één van de eerste partijen is, die eerlijk aangeeft, waar er nog bezuinigd kan worden. De partij vindt in de huidige barre tijden de gemeentelijke subsidie aan het Cobra-museum van 1 miljoen euro per jaar te fors. Zij vindt, dat Cobra moet worden gestimuleerd om zelfstandiger te worden en veel minder afhankelijk te zijn van deze forse, structurele gemeentelijke subsidie.

Foto Amstelveen
(Bron CU-Amstelveen - 2014)

Jacqueline Koops, lijsttrekker van de ChristenUnie-Amstelveen


In de visie van de ChristenUnie zou ook P60 zonder de hoge gemeentelijke subsidie van 650.000 euro per jaar moeten kunnen bestaan. "De tijden zijn veranderd. In 2007 klotsten de miljoenen nog tussen de bureaus op het raadhuis, meldde de toenmalige wethouder Financiën, maar het is inmiddels verre van dat. Als er keuzes moeten worden gemaakt, dan kiest de ChristenUnie absoluut voor zorg voor kwetsbare mensen, en niet voor een zwaar gesubsidieerd poppodium."

De ChristenUnie gelooft in nog veel meer: in de kracht van de samenleving,  in zorg voor elkaar, in een cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in een duurzame economie, in stimulering van werkgelegenheid, en in een zorgvuldige omgang met het milieu. Dit werd uiteengezet op het  eerste gedeelte van de avond door de nrs. 1 en 2 van de kandidatenlijst, Jacqueline Koops en Bert de Pijper.

"De ChristenUnie gaat voor duurzaam werken, wonen en leven. De partij staat voor al die maatregelen die er voor zorgen, dat ons milieu in stand blijft. Wij zien, dat als een opdracht, omdat we als mensen rentmeester zijn van Gods schepping. De ChristenUnie pleit daarom voor maatregelen die het maatschappelijk ondernemen bevorderen, het afstand nemen van de 24-uurseconomie, milieueducatie voor zowel kinderen, maar ook voor ouderen en maatregelen die energiebesparend zijn, zoals meer oplaadpunten voor elektrische voertuigen en maatregelen die het gebruik van de fiets in het verkeer bevorderen.”, aldus Bert de Pijper, het huidige raadslid van de ChristenUnie en nummer twee op de lijst.

De avond werd afgesloten met een presentatie van de kandidaten. Op nummer één staat Jacqueline Koops, oud-advocate en thans wethouder. Op nummer twee dus Bert de Pijper, jurist en raadslid. Op nummer drie een vrouw van katholieke huize, Maria Vlaar, psychologe en kunstenaresse.

De geboren en getogen Amstelvener Henk Stoffels staat nummer vier. “Een gevarieerd en divers stel mensen, maar allen met dezelfde passie: Amstelveen een stukje mooier maken. Met dit team wil de ChristenUnie graag in de gemeentepolitiek haar verantwoordelijkheid nemen." aldus Jacqueline Koops. Download het verkiezingsprogramma van ChristenUnie-Amstelveen: Geloof in Amstelveen (pdf 33 pagina’s)


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS