Bijgewerkt: 7 december 2021

'Ik wil een groener rode plein'

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen / Amstelveenweb
17-10-2011

Uitkomst onderzoek over het Stadshart steunt D66

Zaterdag 17 september 2011 hield de fractie van D66, tijdens het Stadspleinfestival, een enquête om de mening van bewoners te peilen over het Stadshart. Er zijn 136 enquêtes ingeleverd. De fractie van D66 voelt zich zeer gesteund door de uitkomst van de enquête en het enthousiasme van het publiek bij het invullen ervan. 

D66 maakt zich al geruime tijd zorgen over de aantrekkingskracht van het Stadshart. De fractie stelde in 2010 al schriftelijke vragen over dit onderwerp. Daarnaast presenteerde de partij eerder een plan om het Stadshart te verlevendigen en meer ruimte te bieden voor evenementen. Nu bestond de enquête uit een zevental vragen, die gingen over het aanbod  in het Stadshart, welke verbeteringen mensen in het Stadshart willen en waar de markt gehouden zou moeten worden.

Een groot deel van de ondervraagden zien graag kleine informele winkels op Stadsplein en die zijn er wat hen betreft onvoldoende. Ook een hobby, fournituren- of doe-het-zelf-winkel wordt node gemist. De Amstelveners vinden, dat er te veel kledingwinkels zijn.

Het Stadsplein wordt door veel geënquêteerden als saai getypeerd. Men wil daarom meer evenementen, meer horeca en terrassen, meer groen en zitjes, een andere (intiemere) inrichting van het Plein en de stukken tussen Rembrandthof, Binnenhof en V&D overkappen.

Een klein deel van de ondervraagden wil de markt behouden op de huidige locatie. De overgrote meerderheid wil de markt verplaatsen naar de Rembrandtweg, of het Handelsplein. D66-fractievoorzitter Rien Alink: ”D66 maakt zich al jaren sterk voor een bruisender Stadshart. Door de uitkomst van deze enquête voelen wij ons zeer gesteund.

‘Een groener rode plein’, zoals door iemand werd vermeld, is wat kort door de bocht, maar  de essentie klopt wel.  Wij zullen de ideeën die zijn geopperd opnemen in een voorstel aan de gemeenteraad. Op naar een Bruisend Amstelveens Stadshart! ”

d66 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Annemieke van der Vet, burgerraadslid van D66-Amstelveen, tijdens het Stadspleinfestival 2011, neemt het enquête af van een Amstelveense mevrouw


Stadshart enquête D66: De Uitslag

In totaal zijn er 136 ingevulde enquêtes bij D66 ingeleverd. De fractie van D66 is zeer verheugd over dit grote aantal ingevulde enquêtes en heeft op zaterdag 17 september heel goed gemerkt, dat het Stadshart leeft onder de bevolking en dat iedereen er de tijd voor nam om de enquête in te vullen.

Onderstaand de uitslag van de 7 vragen:

Vraag 1: Voldoet het winkelaanbod aan uw eisen? Ja: 45%       Nee: 55%

Zo nee, wat wordt er gemist?

De meeste mensen missen de kleine lokale informele winkels. Ook kiosken, een postkantoor, een hobby-, fournituren, of doe-het-zelfzaak worden gemist. Evenals een woon- of lampenwinkel. Opvallend is dat uit de enquête blijkt dat mensen vinden dat er teveel kledingzaken zijn.

Vraag 2: Vind u het belangrijk dat het Amstelveens MKB voldoende vertegenwoordigd is? Ja: 73%         Nee: 27%

Vraag 3: Vind u, dat het college van B en W hierin een taak heeft? Ja: 87%   Nee: 13%

Vraag 4: Heeft u ideeën voor verlevendiging van het Stadshart?

Het valt op, dat Amstelveners ongelooflijk veel ideeën hebben voor het verlevendigen van het Stadshart. De meeste mensen vinden het Stadsplein erg saai en willen het gezelliger maken met meer groen en informele zitjes.

weekmarkt Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2002)

De vrijdag weekmarkt startte in 1953 in Amstelveen aan de Oude Karselaan en verhuisde in 1961 naar Plein 1960. In 1998 moest de markt weer verhuizen naar het Handelsplein, omdat de bouw van het nieuwe Stadshart was begonnen


Een mooie fontein, of een historisch referentiepunt midden op het plein, kiosken, een andere inrichting van het Stadsplein en het Plein intiemer maken, zijn ook ideeën om het levendiger te maken. Een Stadspoort zou daarbij kunnen helpen. Evenals meer horeca en daarbij behorende terrassen. Veel Amstelveners stellen ook voor om de open delen tussen Rembrandthof, Binnenhof en de V&D te overkappen.

Gezelligheid kan ook worden gevonden door het organiseren van meer evenementen, zoals kinderactiviteiten, straattoneel, cultuur, Koninginnedag festiviteiten en een grotere ijsbaan. Een vaste muziektent zou daarbij van meerwaarde kunnen zijn. Ook vaker in de week een markt houden, geeft meer reuring aan het Stadshart. Een autovrije Rembrandtweg kan daar zeker bij helpen. Tot slot vindt men, dat ook de kant van de V&D veel meer benut kan worden.

Vraag 5: Bent u bekend met de winkels aan de Rembrandtweg? Ja: 86%       Nee: 14% Opvallend zijn de zorgen die worden uitgesproken over de leegstand aan de Rembrandtweg.

Vraag 6: Kunt u aangeven waar u het gezellig en waar u het ongezellig vindt? Een grote meerderheid (59%) vindt het Stadsplein ongezellig, ook een groot deel (30%)van de Amstelveners beleeft de Rembrandtweg als ongezellig. Gezelligheid wordt gevonden in het Binnenhof, de Rembrandthof en bij het Buitenplein, hoewel mensen dit laatste graag overdekt zien.

weekmarkt Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2011)

De weekmarkt op het Handelsplein, tegenover het hoofdkantoor van SVB in 1996. De locatie staat in 2011 vol met (lege) kantoortorens. De meest logische plek voor een weekmarkt zou het zogenaamde Stadspark zijn, waar overdag bijna geen mensen zijn en dus volkomen overbodig lijkt. Hier zou ook de Kermis makkelijker en ruimer kunnen functioneren, maar dan moet helaas het groen wijken


Vraag 7: Kunt u aangeven op welke plek u de markt graag zou zien? Een grote deel (45%) wil de markt graag verplaatsen naar de Rembrandtweg, een iets kleiner percentage (30%) naar het Handelsplein.

Tot slot nog enkele citaten uit de ingevulde enquêtes:

“het plein is saai en kleurloos”

“ik wil een groener rode plein”

“meer fietsenstallingen, ook voor fiets met mand of krat”

“Plein is een crematorium in carnavalssfeer”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.