Bijgewerkt: 30 november 2021

Illegale onderhuur aanpakken ook in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
27-03-2011

In Amsterdam is een actie tegen illegale onderhuur succesvol gebleken. In 2010 werden daar maar liefst 2000 gevallen van woonfraude en onrechtmatige verhuringen beëindigd. Ook in Amstelveen probeert de gemeente illegale onderhuur tegen te gaan.

Ponjee  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Tom Ponjee, raadslid voor VVD-Amstelveen


Hiervoor sloot zij enkele jaren geleden een convenant met de woningbouwcorporaties. Dit levert echter maar enkele woningen per jaar op (klik hier). Dit staat dus in schril contrast met de resultaten in Amsterdam. De fracties van ChristenUnie, OCA, CDA, BBA, en VVD willen daarom bekijken waar leerpunten zitten voor Amstelveen.

Met de bestrijding van illegale onderhuur kunnen woningen vrijgemaakt worden voor de doelgroep. Denk aan starters of senioren. Er gaan landelijke percentages rond van tien tot twintig procent illegale onderverhuur per gemeente (klik hier). Als we in Amstelveen echter al zouden inzetten op een percentage van één a twee procent heb je het al snel over tweehonderd woningen.

 Illegale onderhuur leidt tot lange wachtlijsten in de sociale huursector. Daarnaast geeft het ook vaak overlast in de straat. De aanpak van illegale onderhuur in de Amsterdamse Dichtersbuurt heeft vorig jaar nog geleid tot een spectaculaire daling van overlast in het buurtje. (lees hier). VVD woordvoerder Tom Ponjee: ‘Als voormalig bewoner van Uilenstede heb ik gezien, hoe studentenwoningen illegaal werden doorverhuurd als een soort van expatwoningen. Hele Aziatische gezinnen woonden hierdoor (inclusief hond) op een kamer van drie bij drie. Dit is niet goed voor het gezin en niet goed voor de doelgroep van Uilenstede: de studenten.’

 Onze fracties willen daarom, dat het college B en W werk maakt van het tegengaan van illegale onderhuur. Tot op heden gebeurt, dat enkel op kleine schaal met de bestandsvergelijking van de gemeente en woningbouwvereniging. De verdere uitvoering is aan de corporaties.

De gemeente kan echter een grotere sturende rol gaan spelen, waarbij zij de corporaties meer concrete en meetbare doelen opdraagt. Net zoals de gemeente Amsterdam dat doet via bureau zoeklicht (lees hier).

Er valt te denken aan:

1) vergelijking van het energieverbruik.

2) Een meldpunt op de gemeentelijke website waar Amstelveners vermeende illegale verhuur kunnen doorgeven.

 3) Actieve inzet van controleurs.

4) Een halfjaarlijks terugkoppeling en verantwoording van de corporaties aan de gemeente.In de komende raadscommissievergadering RWN stellen wij dit onderwerp aan de orde.

 Henk Fokkink (OCA), Bert de Pijper (ChristenUnie) , Geert Janssen (CDA), Linda Roos (BBA), Tom Ponjee (VVD)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS