Bijgewerkt: 5 maart 2024

In 2021 was er een algemene stijging van gevallen van zoönoses

Nieuws -> Gezondheid

Bron: ECDC
14-12-2022

In 2021 was er een algemene stijging van het aantal gemelde gevallen van zoönoses (infecties die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen) en door voedsel overgedragen uitbraken in vergelijking met het voorgaande jaar, maar de niveaus liggen nog steeds ver onder die van de pre-pandemische jaren.

Zo blijkt uit het laatste jaarlijkse EU One Health zoönoseverslag van de EFSA (European Food Safety Authority= Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid) en het ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control = Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding).

De algemene daling in gemelde gevallen en uitbraken in vergelijking met pre-pandemische jaren houdt waarschijnlijk verband met de COVID-19-bestrijdingsmaatregelen, die in 2021 nog van kracht waren. Tot de weinige uitzonderingen behoren het aantal gevallen van yersiniose en het aantal uitbraken van door voedsel overgedragen listeriose, die de pre-pandemische niveaus overschreden.De meeste door voedsel overgedragen uitbraken (773) werden veroorzaakt door Salmonella, die 19,3% van het totaal uitmaakte. Door voedsel overgedragen uitbraken verschillen van alle gemelde ziektegevallen in die zin dat ten minste twee mensen dezelfde ziekte oplopen door hetzelfde besmette voedsel. De meest voorkomende bronnen van uitbraken van salmonellose waren eieren, eiproducten en "gemengde levensmiddelen", dat zijn maaltijden die uit verschillende ingrediënten bestaan.

Het aantal uitbraken veroorzaakt door Listeria monocytogenes (23) was het hoogste ooit gerapporteerd. Dit kan verband houden met het toegenomen gebruik van genoomsequentie-technieken waarmee wetenschappers uitbraken beter kunnen opsporen en definiëren.  

Het verslag heeft ook betrekking op alle gemelde gevallen van zoönoses, die niet noodzakelijk verband houden met uitbraken. Campylobacteriose blijft de meest gemelde zoönose, met een stijging van het aantal gemelde gevallen tot 127.840 ten opzichte van 120.946 in 2020. Vlees van kippen en kalkoenen was de meest voorkomende bron. Salmonellose was de tweede meest gemelde zoönose: 60.050 mensen werden getroffen, tegen 52.702 in 2020. De volgende vaak gemelde ziekten waren yersiniose (6.789 gevallen), infecties veroorzaakt door Shigatoxine-producerende E. coli (6.084 gevallen) en listeriose (2.183 gevallen).  

Het verslag bevat ook gegevens over Mycobacterium bovis/caprae, Brucella, Trichinella, Echinococcus, Toxoplasma gondii, rabiës, Q-koorts, infecties met het West-Nijlvirus en tularemie. Lees het rapport: The European Union One Health 2021 Zoonoses Report (Engels pdf 273 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.