Bijgewerkt: 30 november 2021

In Amstelveen is ruimte voor woningen in de middenklasse

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
21-09-2015

Een grote groep woningzoekenden met een middeninkomen heeft het in Nederland lastig op de woningmarkt. In Amstelveen proberen wij hier verandering in te brengen. Deze maand bespreekt de gemeenteraad daarom enkele nieuwbouwprojecten, waarin volop ruimte is voor middenklasse woningen. De VVD-Amstelveen is blij met deze voorstellen, omdat dit een impuls geeft aan de woningmarkt.

In de Scheg bij Westwijk worden waarschijnlijk meer dan 100 woningen voor gezinnen met een middeninkomen gebouwd. Daarnaast wordt op de Middenwaard (tussen Groenelaan en Waardhuizen) een fors aandeel van de woningen voor deze groep Amstelveners gereserveerd. De VVD diende hier in 2012 een amendement voor in (lees hier). Om de doorstroming op gang te krijgen zet het college bovendien bij beide projecten in op de in Amstelveen zeer gewilde eengezinswoningen in het koopsegement.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Tom Ponjee, gemeenteraadslid van VVD-Amstelveen, woordvoerder van Bouwen en wonen


Impuls aan de woningmarkt. Met het bouwen van middenklasse woningen en eengezinswoningen draagt Amstelveen volgens de VVD ook bij aan het oplossen van de wachtlijsten in de sociale huursector. Ponjee; ‘In Amstelveen hebben wij voldoende sociale huurwoningen om in de vraag van de doelgroep te voorzien. Maar liefst één op de drie woningen is zelfs eigendom van een woningbouwcorporatie. Door scheefwonen zijn echter lange wachtlijsten ontstaan. Met projecten als de Scheg en Middenwaard verleiden wij mensen met een hoger inkomen te verhuizen naar een woning in de vrije sector. Hiermee worden de wachtlijsten teruggedrongen.’

Groene wijken en keuzevrijheid voor Amstelveners. De VVD is ook blij, dat er in beide projecten veel aandacht is voor groen en de wensen van Amstelveners. Ponjee: ‘De wijken worden groen en ruim opgezet. Hierdoor sluit het goed aan bij de omgeving. Bovendien worden veel woningen in particulier opdrachtgeverschap  gegeven. Dit wil zeggen, dat Amstelveners veel meer keuzevrijheid hebben bij de bouw van de woning. Het wordt dus echt een wijk voor en door Amstelveners!’Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS