Bijgewerkt: 7 december 2021

Informatie geven aan inwoners is de achilleshiel van de gemeente Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
05-06-2020

Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen slaagt er maar niet in om goede informatie te verstrekken over de (minima)regelingen. Het is niet duidelijk waarom er zo moeilijk wordt gedaan over het standaard verstrekken van informatiefolders aan mensen die zich melden bij het Amstelveenloket voor een inkomensvoorziening. Een voorstel van de SP-Amstelveen om alle bestaande regelingen beter te communiceren is in december 2019 weggestemd.

Nu in het corona tijdperk zijn er veel mensen die bij de gemeente aankloppen voor inkomensondersteuning. Mensen die dat voor het eerst doen en totaal niet op de hoogte worden gesteld over waar zij recht op hebben. Een van die regelingen is de woonkostentoeslag, die is bedoeld voor mensen die hun huur of hypotheek niet meer kunnen opbrengen. De informatie hierover wordt niet verstrekt en is op de website weliswaar beschikbaar, maar pas te vinden na goed speurwerk.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Wil Roode burgerraadslid van SP-Amstelveen


Daarom heeft de SP schriftelijke vragen gesteld aan het college waarom informatie over onder andere de woonkostentoeslag wordt onthouden aan haar inwoners. Burgerraadslid Wil Roode, woordvoerder Werk en Inkomen: 'Veel mensen hebben hun inkomen sterk zien dalen, waardoor de huur of hypotheek geheel of gedeeltelijk niet meer kan worden betaald. Deze mensen hebben veelal geen recht op huurtoeslag en dan kan er een aanvraag voor woonkostentoeslag bij de gemeente worden gedaan. De belangrijkste gemeentelijke ondersteuning die er is om te voorkomen dat mensen hun huis moeten verkopen of om te voorkomen dat de huur van hun vrije sectorwoning niet meer betaald kan worden. Slachtoffers van de coronacrisis die hun inkomen als sneeuw voor de zon hebben zien slinken hebben al genoeg te verwerken. Nu leven ze ook nog onnodig in angst hun woning uit te moeten.

Als woordvoerder op dit terrein viel het mij meteen op dat er door het college geen enkele ruchtbaarheid wordt gegeven aan deze voorziening. Ook hier blijft de gemeente in gebreke door deze mensen niet actief te wijzen op het bestaan van de woonkostentoeslag. Het kan te maken hebben met het uitgangspunt van het college dat iedereen zelfredzaam moet zijn. Het kan ook zijn dat het college de pot met geld snel ziet slinken. We weten het niet. Wat wij wel weten is dat het college deze voorziening niet actief heeft gepubliceerd bij de voorlichting op de website voor het aanvragen van ondernemers en zzp’ers bij de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO).

De SP-Amstelveen wil weten, waarom het college deze belangrijke voorziening niet bekend maakt. Helemaal omdat bij de tweede TOZO regeling het inkomen van de partner wordt meegerekend, waardoor mensen heel snel onder het bestaansminimum kunnen komen. Een eerste stap zou moeten zijn dat de regeling op de juiste plek wordt geplaatst op de website van de gemeente’. https://ris2.ibabs.eu/Reports/Details/amstelveen/b460f9b1-b34a-49ae-a691-ecbd5b109fe7Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.