Bijgewerkt: 15 juni 2024

Initiatiefvoorstel over Jongerenparticipatie in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
11-06-2023

VVD, D66, bbA, Actief voor Amstelveen en GroenLinks leggen op 21 juni 2023 een initiatiefvoorstel voor aan de gemeenteraad over het oprichten van een jongerenplatform in Amstelveen. Hiermee willen de fracties jongeren meer betrekken en invloed geven. Jongeren uit Amstelveen worden binnenkort uitgenodigd om hun betrokkenheid via het platform zelf uit te werken. Want uiteindelijk moet het platform van, voor en door jongeren zijn.

Met jongeren praten. Veel keuzes die het Amstelveense gemeentebestuur maakt hebben invloed op de toekomst van jongeren. Of het nu gaat om wonen, duurzaamheid, of om jeugdhulp. Toch ervaren veel jongeren uit Amstelveen dat de politiek veel óver hen, in plaats van mét hen praat. Hierover hebben raadsleden Elisa De Marco (VVD), Saloua Chaara (D66), Ewa Petiet (bbA), Michel Becker (Actief voor Amstelveen) en Ilika Polderman (GroenLinks) de afgelopen tijd veel met jongeren over gesproken. Bijvoorbeeld bij een gesprek dat de gemeenteraad op 10 mei 2023 met jongeren voerde over jongerenparticipatie. Dit raadsgesprek heeft op initiatief van twee jongeren, Omran Baikari (20 jaar, student marketing in Utrecht) en Wail Kherrazi (13 jaar, leerling van het Keizer Karel College), plaatsgevonden.

Foto Amstelveen
(Foto VVD-Amstelveen - 2023)

Vlnr.: Ewa Petiet (bbA), Elisa de Marco (VVD), Saloua Chaara (D66), Wail Kherrazi, Michel Becker (Actief voor Amstelveen), Omran Baikari, Ilika Polderman (GroenLinks) op 10 juni 2023 voor het raadhuis van Amstelveen

Betere participatie van jongeren. Naar aanleiding hiervan hebben de raadsleden de handen ineengeslagen om werk te maken van betere jongerenparticipatie. Zij hebben samen een initiatiefvoorstel uitgewerkt dat op 21 juni 2023 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Met dit voorstel willen de fracties ervoor zorgen dat jongeren meer betrokkenheid en inspraak hebben bij wat er in hun stad en met hun toekomst gebeurt. Zij zeggen hierover: 'Jongerenparticipatie is niet alleen een ideaal, het is voor ons een absolute noodzaak voor een bloeiende samenleving. Jongeren hebben frisse ideeën, onbevangen perspectieven en een enorme energie. Zij zijn vaak in staat om problemen op een andere manier te benaderen en nieuwe oplossingen te vinden. Ze brengen een verfrissende dynamiek en een nieuwe kijk op de wereld met zich mee, die van onschatbare waarde kan zijn voor onze samenleving. Daarom willen wij jongeren in Amstelveen beter in staat stellen om hun stem te horen. Hier hebben wij een zogenaamd jongerenplatform voor ogen.'

Jongeren ruimte en vertrouwen geven. Omdat de gemeente Amstelveen al een kinderraad heeft voor kinderen tot en met 12 jaar, is het platform vooral bedoeld voor jongeren van 13 tot 21 jaar. Via het platform praten jongeren mee over onderwerpen die nu en in de toekomst belangrijk voor ze zijn. Zij geven de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd advies, kunnen eigen plannen bedenken en uitvoeren en kunnen via het platform meer politieke aandacht vragen voor onderwerpen die zij belangrijk vinden. VVD, D66, bbA, AVA en GroenLinks vinden verder belangrijk dat jongeren zelf bepalen hoe dat platform er in de praktijk uit komt te zien.

'Wij hebben in ons voorstel vooral de kaders voor het jongerenplatform geschetst. Uiteindelijk zijn de jongeren zelf aan zet om het ‘hoe’ te bepalen. Wij geven jongeren de ruimte en het vertrouwen om hiermee aan de slag te gaan' -stellen VVD-, GroenLinks- en D66-Amstelveen, bbA, AVA. 'Wij vinden hierbij belangrijk dat een grote en diverse groep jongeren via het platform worden bereikt, ook jongeren die minder vanzelfsprekend van zich laten horen. Ook vinden wij belangrijk dat deze jongeren kunnen rekenen op goede ondersteuning en begeleiding. In ons voorstel regelen wij capaciteit om dit mogelijk te maken. Daarnaast zullen wij ons persoonlijk inzetten voor een goed werkend jongerenplatform. We gaan dus actief met de jongeren aan de slag zodat zij maximaal van zich laten horen' - aldus de raadsleden.

Groot enthousiasme in de gemeenteraad. Tot nu toe krijgen de initiatiefnemers veel positieve reacties op hun initiatiefvoorstel. Zij verwachten dat het voorstel op 21 juni 2023 door een overgrote meerderheid van de gemeenteraad wordt omarmd. 'Dit vinden wij natuurlijk fantastisch. We willen hier echt iets moois van maken met jongeren uit Amstelveen' -zeggen de raadsleden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.