Bijgewerkt: 28 november 2021

Inzet GroenLinks op thema zwerfjongeren beloond

Nieuws -> Politiek

Bron: Lene Grooten
14-06-2012

Provincie Noord-Holland - In januari 2012 kwam GroenLinks tot de ontdekking, dat maar liefst 5.5 ton, bedoeld voor zwerfjongeren, op de plank was blijven liggen. Inzet van GroenLinks om dit geld alsnog bij die doelgroep terecht te laten komen, werd beloond: het college van Gedeputeerde Staten kwam deze week met het voorstel in ieder geval 392.000 euro van de 5,5 ton alsnog voor zwerfjongeren te bestemmen.

grooten Amstelveen
(Bron Provincie NH - 2012)

Lene Grooten, Statenlid GroenLinks Noord-Holland


Statenlid Lene Grooten: “De GroenLinks fractie is zeer verheugd, dat de gedeputeerde na herhaaldelijk aandringen nu met dit voorstel komt. Wij hopen van harte, dat de rest van de Staten het voorstel zal steunen en het geld alsnog op de juiste plaats terechtkomt.”

De fractie van GroenLinks zet zich al jaren in voor de positie van zwerfjongeren in Noord-Holland. Begin vorig jaar dreigde het thema zwerfjongeren, in het kader van de bezuinigingen, geheel uit het provinciale beleid te verdwijnen. Een motie van GroenLinks om zwerfjongeren op de agenda te houden werd aangenomen, maar daar werden geen middelen tegenover gezet. Des te wranger dus toen bleek, dat 5,5 ton op de plank was blijven liggen, terwijl uit de cijfers blijkt, dat het aantal zwerfjongeren toeneemt.

zwerf Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2012)

Er zijn 9000 zwerfjongeren in Nederland


Was het geld dan niet nodig?

Uit contacten met verschillende maatschappelijke organisaties blijkt, dat dit helaas geenszins het geval is. GroenLinks pleitte er dus nadrukkelijk voor de resterende gelden alsnog terecht laten komen bij zwerfjongeren, en dan specifiek voor de groep jongeren tussen de 16 en 18 jaar die vaak tussen wal en schip vallen, zodra ze uit beeld van de Jeugdzorg verdwijnen.

Het bleef een aantal maanden onzeke,r wat er met het geld zou gebeuren. GroenLinks bleef hameren op dit punt en bezocht samen met andere partijen zwerfjongerenopvang Spaarnezicht. Vandaag kwam er dan eindelijk uitsluitsel: gedeputeerde Sweet kwam met een voorstel om 392.000 euro te bestemmen voor nazorg binnen de jeugdzorg.

Het geld wordt ingezet om jongeren te helpen met het zoeken van woonruimte, daarnaast ontvangen zij coaching in het op zichzelf wonen. GroenLinks is dan ook zeer tevreden met dit voorstel, waarbij het geld ten goede komt aan daadwerkelijke concrete hulp voor de jongeren en hoopt dat rest van de Staten dit voorstel ook van harte zullen ondersteunen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS