Bijgewerkt: 27 november 2021

Is de Alderstafel wel kritisch genoeg?

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
13-01-2014

In opdracht van de gemeente Amstelveen en de stadsdelen Zuid en Zuid-Oost heeft een onafhankelijk bureau, Helios, onderzoek gedaan naar de verklaarbaarheid van de inzet van de Buitenveldertbaan in 2011. Dit onderzoek toont aan, dat ongeveer 17 % van het totaal aantal vluchtbewegingen van en naar de Buitenvelderbaan in 2011 niet verklaarbaar is.

Dit wijkt af van het onderzoek van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). De fractie van het CDA-Amstelveen roept de Alderstafel en LVNL op om zo spoedig mogelijk met een reactie te komen om deze verschillen te verklaren. Richting bewoners en de Schiphol Werkgroep Amstelveen/ Buitenveldert (SWAB) en de gemeenten dient duidelijkheid te worden verschaft over het gebruik van de Buitenveldertbaan.

Janssen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Geert Janssen, raadslid van CDA-Amstelveen


Het CDA hoopt, dat door dit onderzoek de transparantie voor de bewoners betreffende het gebruik van de Buitenveldertbaan wordt vergroot. Dit kan bijvoorbeeld door een baangebruiksverwachting per dag online te vermelden.

Aanleiding voor het onderzoek van Amstelveen en de stadsdelen was de vraag vanuit de bewoners en de gemeenteraden. Door de bewoners en de SWAB werd zeer betwijfeld of de meer dan gemiddelde inzet van de Buitenveldertbaan gedurende het experiment betreffende een nieuw normen- en handhavingstelsel grotendeels verklaard kon worden door de weersomstandigheden, zoals aangegeven door de LVNL. De gemeenteraden vonden daarom een nadere beoordeling van de inzet van de Buitenveldertbaan  zeer gewenst. Bij het onderzoek is de SWAB nauw betrokken.

Het onderzoek van Helios toont aan, dat er verschillen bestaan met het onderzoek door LVNL over de normen die gelden voor de inzet van de Buitenvelderbaan. Het bureau adviseert om deze normen en de toepassing daarvan te verduidelijken en duidelijkere informatie te verstrekken over de redenen voor het feitelijk gebruik van de Buitenveldertbaan. Het CDA verzoekt de Alderstafel en LVNL om dit advies over te nemen.

Lees ook het verhaal van Lex Hendriksen, raadslid van D66-Amstelveen: Grip op vliegtuiglawaai (pdf)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS