Bijgewerkt: 29 februari 2024

Jaap Prent is het nieuwe raadslid van BBA

Nieuws -> Politiek

Bron: Gemeente Amstelveen/BBA
28-09-2017

Met het vertrek van raadslid Linda Roos uit de gemeenteraad van Amstelveen is er een vacature ontstaan binnen de fractie van Burgerbelangen Amstelveen (BBA). Oud- burgerlid van de partij, Jaap Prent kwam in aanmerking om de vacature bij BBA in te vullen. De raad controleerde, of Jaap Prent aan de vereisten voldeed.

De commissie uit de gemeenteraad die belast was met het onderzoek van de geloofsbrieven, adviseerde de gemeenteraad om de heer Prent tot de raad toe te laten. Daarna werd vervolgens de installatie en beëdiging van de nieuw benoemd lid van de gemeenteraad voortgezet en de heer Jaap Prent werd hij beëdigd en geïnstalleerd als raadslid.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Jaap Prent tijdens zijn beëdiging als gemeenteraadslid van BBA op 27 september 2017


Jaap Prent legde tijdens zijn installatie als raadslid zijn belofte af: 'Ik verklaar, dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam, of welk voorwendsel ook, enige gift, of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof, dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk, of enige belofte heb aangenomen, of zal aannemen. Ik beloof, dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik!'

Bij de invulling van de vacante zetel gedurende de resterende zes maanden tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 kwam BBA uit bij de zeer ervaren Jaap Prent. Jaap Prent is al bijna 16 jaar lid van BBA en was tot februari van 2017 gedurende vele jaren burgerlid van de bbA-fractie. In januari legde hij die functie neer. Hij vond zich als bijna 80-jarige te oud worden. Hij was het gezicht van de partij in de wijken en de wijkplatforms. Maar hij maakte ook naam als de beschermer van de Amstelveense monumenten met name van de banpalen en historische verdedigingswerken. Zijn motto was: luisteren naar de Amstelveense burger.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Jitze Bakker fractievoorzitter van BBA feliciteert Jaap Prent met zijn raadslidmaatschap


Bij zijn afscheid zei Prent, dat BBA altijd nog een beroep op hem mocht doen. En dat heeft de partij nu gedaan. Men vindt de contacten die Jaap Prent nog heeft in de wijken, alsmede zijn sociale contacten en zijn activiteiten voor het Sociale Steunpunt, te belangrijk om er geen gebruik van te maken. Bovendien wil de partij op deze manier een eerbetoon geven aan Jaap Prent voor het werk dat hij voor BBA heeft gedaan. Jaap: 'Ik vind dit zeer bijzonder en ben er trots op, dat Linda mij heeft voorgedragen en dat de fractie en het bestuur dit overnamen. Mijn hart ligt bij BBA en dat heb ik altijd uitgedragen'.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.