Bijgewerkt: 6 december 2021

Jaarrekeningen gesubsidieerde instellingen worden openbaar

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA-Amstelveen
28-11-2011

Vanaf 2012 moeten gesubsidieerde instellingen die meer dan 50.000 euro van de gemeente verkrijgen, hun jaarrekeningen actief openbaren op hun websites. Dit blijkt uit de nieuwe subsidieverordening, waarin regels staan voor gesubsidieerde instellingen.

In juni 2011 diende BBA samen met D66 en de ChristenUnie een motie in die het College van B en W opriep om de subsidievoorwaarden aan te passen, zodat iedereen kan zien hoe gesubsidieerde instellingen met publiek geld omgaan. Tot nu toe publiceren veel publieke instellingen vooral een activiteitenverslag.

“Vanaf 2012 kunnen instellingen er niet meer mee wegkomen om te weigeren jaarrekeningen te geven. Met het verplichte publiceren op de websites van de instellingen, kan een ieder zo zien wat de instellingen met hun geld doen,”  aldus David de Jong, gemeenteraadslid van BBA.

Het gaat daarbij om alle gesubsidieerde instellingen: uiteenlopend van de openbare bibliotheek, Stichting Amstelveens Sportbedrijf, P60, Vita Welzijn, de Volksuniversiteit en RTV Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.