Bijgewerkt: 8 december 2023

Jacqueline Höcker wil meer aandacht voor mishandeling van ouderen

Nieuws -> Politiek

Bron: Jacqueline Höcker
23-07-2021

Raadslid Jacqueline Höcker van Lijst Höcker bestaande uit 4 fractieleden, heeft schriftelijke vragen gesteld over de toename van ouderenmishandeling, waar men te weinig over leest en hoort.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Jacqueline Höcker


Zij wil weten met welke regelmaat hier met Veilig Thuis Amsterdam Amstelland over wordt gesproken en wat de ontwikkelingen zijn met betrekking tot preventie, aandacht en maatregelen. Zij vraagt eveneens wat het college wil gaan doen om ouderenmishandeling meer onder de aandacht te brengen en wat gedaan wordt bij het signaleren daarvan.

Één op de 20 ouderen ( in totaal rond de 170.000) bleek uit onderzoek in 2020, heeft te maken met mishandeling. Mishandeling komt in vele gedaanten voor: door familie en kennissen, door begeleidend personeel en mantelzorgers (veelal omdat zij te zwaar belast zijn)

‘Ouderenmishandeling is een onderschat probleem’, zegt Timo Klein-Kranenbarg, gedragswetenschapper bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland. ‘Slechts 10 procent van de meldingen die we binnenkrijgen bij Veilig Thuis gaat om ouderenmishandeling, maar het probleem is zeer waarschijnlijk veel groter.’Ouderenmishandeling is 'al het handelen of het nalaten van handelen van al degenen die in een terugkerende persoonlijke of professionele relatie met de oudere (iemand van 65 jaar of ouder) staan, waardoor de oudere persoon lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.'

Ouderdom gaat gepaard met veelal beperkingen, bv. slecht kunnen bewegen, verminderd zicht en gehoor, wegvallen van vrienden en familie waardoor isolement ontstaat, geen toekomstperspectief meer zien. Juist daardoor wordt men afhankelijk van de mensen die men wel kent. Het geheugen kan afnemen maar ook het reactievermogen, waardoor twijfels komen bij de oudere en men niet meer voor zichzelf kan opkomen.

Höcker wil dat er vanuit de samenwerking van gemeente Amstelveen en Veilig Thuis Amsterdam Amstelland veel meer publieke aandacht komt voor ouderenmishandeling. Vroeg signalen opvangen en waakzaamheid van inwoners zou meer aandacht moeten krijgen.
Zij pleit voor het organiseren van netwerken binnen de afzonderlijke wijken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.