Bijgewerkt: 5 december 2022

Jitze Bakker is de nieuwe fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA
03-02-2015

Jitze Bakker (58) is per 1 februari 2015 de nieuwe fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen (bbA). Het voorzitterschap werd het afgelopen jaar waargenomen door Linda Roos, die in 2013 haar voorzitterschap had overgedragen aan Peter Bot.

Het was algemeen bekend, dat het boegbeeld van bbA, Linda Roos, het in de gemeentelijke politiek wat rustiger wilde aandoen. Om die reden droeg zij in september 2013, tijdens de viering van het 20-jarig bestaan van bbA, het voorzitterschap over aan Peter Bot. Maar toen Peter Bot vorig jaar wethouder werd, kwam de positie van fractievoorzitter opnieuw vrij.

Jitze Bakker vond zich op dat moment nog te onervaren om meteen fractievoorzitter te worden, waarop Linda Roos zich bereid verklaarde tijdelijk deze functie waar te nemen en Jitze Bakker in politiek opzicht in te werken. Zowel Linda Roos als Jitze Bakker vinden dat nu de tijd is gekomen voor een wisseling van de wacht. Wel blijft Linda Roos nog plaatsvervangend fractievoorzitter. In de gemeenteraad heeft bbA vier zetels.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jitze Bakker tijdens de commissievergadering Burgers en Samenleving op 3 december 2014


Jitze Bakker is een geboren en getogen Amstelvener. Hij groeide op in Elsrijk en is sinds 1983 werkzaam in het openbaar bestuur. Zijn kennis ligt op het gebied van digitalisering, samenwerking en decentralisaties. Voor de gemeenteraad zet Jitze zijn kennis in op thema’s zorg en welzijn, ruimtelijke ordening, dienstverlening en algemeen bestuur. Als raadslid is Jitze Bakker lid van de raadscommissie Burgers & Samenleving. In zijn vrije tijd is hij o.a. actief in sporten zoals basketbal en golf al komt er van het laatste weinig terecht sinds hij voor bbA deel uitmaakt van de gemeenteraad. Jitze Bakker is getrouwd met Carolina van den Heuvel en samen hebben zij twee studerende kinderen.

Linda Roos zal ongetwijfeld de komende jaren het boegbeeld van bbA blijven. Met haar grote dossierkennis en haar goede gevoel voor wat er onder de Amstelveners leeft, groeide zij uit tot een zeer gewaardeerd raadslid. In 2010 werd bbA, na 16 jaar oppositie, eindelijk een coalitiepartner en leverde voor het eerst in haar geschiedenis een wethouder. Onder leiding van Linda Roos toonde bbA aan niet alleen een goede oppositiepartij te zijn, maar ook te kunnen besturen en een betrouwbare coalitiepartner te zijn. Een partner waarvoor geldt, dat afspraken en beloftes worden nagekomen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.