Bijgewerkt: 3 december 2021

'Jongeren Op Gezond Gewicht' ook in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
30-10-2012

Gezond leven is de norm in een JOGG-gemeente. In een JOGG (‘Jongeren Op Gezond Gewicht’)-gemeente werken alle lokale partijen uit onderwijs, zorg, bedrijfsleven, sport enz. samen om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Al 21 gemeenten gaan Amstelveen voor in dit landelijk initiatief. Het CDA zou willen zien, dat de gemeente Amstelveen zo snel mogelijk gaat JOGG-en!

Het CDA zal bij de komende begroting dan ook een motie indienen om Amstelveen op korte termijn als JOGG-gemeente aan te sluiten. John de Die: ’een JOGG-gemeente merk je als je de deur uitstapt: er zijn voldoende fietspaden, scholen besteden aandacht aan gezonde producten in kantines en in de supermarkt zie je de gezonde producten echt staan.

Via Social Media en sportclinics worden jongeren uitgedaagd meer te bewegen. Zorgprofessionals werken samen om gezond leven te stimuleren en wetenschappers onderzoeken de effecten. Het gemeentebestuur houdt bij haar beslissingen nadrukkelijk rekening met gezondheid.Er is samenhang én samenwerking tussen alle partijen die in aanraking komen met de jeugd. Ook bedrijven zien het als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om op dit gebied actief te zijn in de wijk. Zo ontstaat een gezamenlijke krachtige JOGG-beweging, waaraan iedereen meedoet’.

Overgewicht is een groeiend probleem onder jongeren. De maatschappelijke kosten van overgewicht bedragen thans € 3.2 miljard per jaar. Het CDA is van mening dat JOGG kan bijdragen aan de ommekeer van deze trend, waarin voldoende bewegen en gezonder eten de norm worden. Volgens het CDA kunnen met weinig geld de idealen in Amstelveen een stap verder gebracht worden.

En via ‘Amstelveen Beweegt Gezond’ is er de afgelopen jaren al een goede basis gelegd voor een dergelijk plan, dat moet zorgen voor structurele aandacht binnen de driehoek van jeugd, sporten en gezondheid in de Amstelveense gemeenschap.

Verankering van het project binnen het Sportbedrijf, welke reeds met veel van de partijen samenwerkt, ligt dan voor de hand. Particuliere en/of private partijen zouden zich moeten committeren door in ieder geval een deel van de totale investeringen (EUR 60.000 te verdelen over 3 jaar) voor hun rekening te nemen. Meer info over JOGG is te vinden op: http://www.jongerenopgezondgewicht.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS