Bijgewerkt: 25 mei 2024

Kadernota 2012 PvdA

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
14-07-2011

Tijdens de raadsvergadering op woensdag 13 juli 2011 besprak de gemeenteraad van Amstelveen de Kadernota 2012. Met de kadernota stelde de gemeenteraad de kaders vast voor het opstellen van de begroting van 2012.

Toespraak van Dolf Veenboer, fractievoorzitter van PvdA

Geachte voorzitter, leden van de Raad toehoorders en kijkers thuis.

Vandaag bespreken we de kaders voor de begroting 2012, die in november in details ons zal worden voorgelegd, ïk wil in mijn eerste termijn een aantal zaken naar voren halen.

Wat het meest opvalt aan deze kadernota is, dat de bezuinigingen zoals in de raad vastgesteld in november vorig jaar over het geheel genomen gehaald zullen worden. Mee dan dat: met zoveel woorden wordt aangegeven, dat er meer bezuinigd wordt dan nu blijkt nodig te zijn!

veenboer  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Dolf Veenboer, fractievoorzitter van PvdA


Ik zie ook in de nota dat er direct gewezen wordt op de toekomstige onzekerheden die een financiële buffer noodzakelijk maken. Voor een deel is het de bekende reactie van de afdeling financiën van onze gemeente. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo, dat door het kabinet vele bezuinigingen op de gemeente afgewenteld worden.

Vooral de risicovolle open einde regelingen worden door het kabinet met zichtbaar genoegen naar de gemeente overgeheveld. De moeilijke beslissingen voor burgers mogen de gemeentes nemen en het kabinet kan dan indien politiek gewenst de schuld aan die verkeerde gemeente geven. De eerlijkheid gebiedt mij hier ook te zeggen dat het vorige kabinet op de weg de eerste flinke stappen al genomen had. Blijkbaar is het in Den Haag een geliefde vrije tijdspassering.

Den Haag zwijgt ook over andere consequenties van dit beleid, namelijk kunnen vooral kleinere gemeentes dit wel aan zowel financieel als beleidsmatig. Iedereen weet dat vele vooral kleinere gemeentes dit niet kunnen. Ik hoef alleen maar op de gevolgen van de decentralisatie van de jeugdzorg te wijzen. In dit licht vinden wij als fractie de samenwerking met Aalsmeer zeer positief.

Hopelijk is dit ook een teken aan bijvoorbeeld Uithoorn en Ouder-Amstel om te kijken wat noodzakelijk is om de voorzieningen voor je burgers kwalitatief overeind te houden. Samenwerking is vaak dan een sleutel voor succes, ook voor Amstelveen. Over fusies moeten we het niet hebben, dat werkt alleen maar contraproductief en lost in zichzelf niets op.

Al gezegd de bezuinigen zijn ingevuld. Zoals iedereen weet hier hadden wij afgelopen november de bezuinigingen deels ergens anders neergelegd met onze motie "Het kan anders en eerlijker"om vooral de lagere en midden inkomens wat meer te sparen. Kortom een financiële buffer in de kadernota zullen we zeker nodig hebben om de Amstelveners te geven waar ze recht op hebben in de toekomst. Twee andere beslispunten wil ik er nog uithalen.

Ten eerste de reservering van 6 miljoen voor de M51. Dat steunen wij volledig. Het is absoluut noodzakelijk om de regio het sein te geven dat Amstelveen voor de beste oplossing gaat. De beste is de zin van kwalitatief het beste voor de toekomstige openbaarvervoerbehoefte naar Amsterdam.

Welke keus er dan uitkomt wat betreft metro, of andere RAI verbindingen zullen we later over beslissen. Ook de reservering voor de projectorganisatie ondertunneling A9 is zeer nodig. Wij betwijfelen, of dat genoeg is, vooral in het licht van de belangrijke voorlichting naar de burgers van Amstelveen. In de vorige periode is daar veel energie in gaan zitten om onze bewoners in het proces mee te nemen. Nu lijkt, dat door dit College volstrekt oninteressant gezien te worden.

Lees verder op de website van de gemeente Amstelveen: Kadernota 2012 vastgesteldAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.