Bijgewerkt: 25 mei 2024

Kadernota 2012 SP

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
14-07-2011

Tijdens de raadsvergadering op woensdag 13 juli 2011 besprak de gemeenteraad van Amstelveen de Kadernota 2012. Met de kadernota stelde de gemeenteraad de kaders vast voor het opstellen van de begroting van 2012.

Toespraak van Joep van Erp, fractievoorzitter van SP

De regering in Den Haag is flink aan het bezuinigen. Rechts Nederland likt z'n vingers erbij af. Belangrijke voorzieningen als bibliotheken, het openbaar vervoer en sociale werkplaatsen worden niet ontzien. Omdat de gemeente hierdoor minder geld binnen krijgt van het Rijk wordt er in Amstelveen ook flink bezuinigd. Vooral op de culturele en maatschappelijke voorzieningen wordt flink op ingeleverd. Zoals bijvoorbeeld buurtbieb of buurtbadjes.

En voorzieningen voor de jeugd en de voorzieningen in de WMO. En ondertussen heeft de gemeente meer oog voor de regio. Er wordt alvast 6 miljoen gereserveerd voor een tramlijn waar nog geen beslissing voor genomen is maar geld voor een zwembadje is er niet meer.

van erp  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Joep van Erp, fractievoorzitter van SP


Voor de N201 worden bakken met geld uitgegeven maar voor de buurtbieb wil deze gemeente geen geld spenderen. Het protest in de buurten borrelt op. Want niet iedereen laat deze kaalslag op onze culturele voorzieningen in de buurten zomaar voorbij gaan. Men accepteert deze bezuinigingen niet zonder meer en komt in actie. Zoals hier op de publieke tribune wordt door een stil protest deze vergaderzaal gebombardeerd tot leeszaal! Deze inwoners van Amstelveen protesteren tegen de sluiting van de Buurtbieb in Middenhoven

Anderen komen in actie voor behoud van het buurthuis, het zwembad, de zandbak, of de halte van bus, tram of sneltram. De SP steunt dit protest, omdat wij weten, dat een buurt zonder culturele voorzieningen haar samenhang verliest,mensen langs elkaar heen gaan leven en van elkaar vervreemden. De buurtbieb heeft daarnaast een educatieve waarden voor de buurt Het zwembadje de buurtbieb het speelplaatsje op de hoek zijn van onschatbare waarden ,een ontmoetingsplek, voor de buurt.

van erp  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Patrick Adriaans, raadslid van SP overhandigt de 'Tomaten cheque' met 1000 euro aan burgemeester Jan van Zanen


De gemeente gaat centraliseren. Dit college trekt zich terug uit de buurten. Als dit de kaders zijn voor de begroting van de volgende jaren moet ik helaas constateren, dat dit nooit onze kadernota kan en zal zijn. De grootste bezwaar zitten in de voorstellen 1 en 2 . Voorstel 1 ( 6 miljoen reserveren voor de ombouw van de tramlijnen 5 en 51 is een slechte rekensom. 2.5 procent van de regionale bijdrage van 225 miljoen is geen 6 miljoen maar 5.625 miljoen en er wordt blijkbaar uitgegaan van een variant die minstens 225 miljoen zal gaan kosten. Deze aanname gaat de SP te ver. Zeker gezien de keuze die gemaakt wordt tussen investeren in de regio versa investeren in de buurt.

Samengevat het volgende. In deze kadernota is er:

•       Meer oog voor de regio ontwikkeling dan de sores van de gewone mensen.

•       Schoolzwemmen versus de topsport

•       Meer oog voor ontwikkeling van het stadshart dan de ontwikkeling aan de Orion.

•       Collecteren voor het zwembadje aan de ene kant in de Bloeiende Wijngaard en omdat de gemeente geen geld heeft voor de zwembadjes en in deze kadernota wordt € 6 miljoen opzij gelegd voor de opwaardering van de tramlijnen Dit zijn de keuzes die gemaakt worden in deze kadernota en daarom kan dit nooit onze kadernota zijn.

Lees verder op de website van de gemeente Amstelveen: Kadernota 2012 vastgesteldAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.