Bijgewerkt: 25 mei 2024

Kadernota 2012 VVD

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
14-07-2011

Tijdens de raadsvergadering op woensdag 13 juli 2011 besprak de gemeenteraad van Amstelveen de Kadernota 2012. Met de kadernota stelde de gemeenteraad de kaders vast voor het opstellen van de begroting van 2012.

Toespraak van Kees Noomen, fractievoorzitter van VVD

Meneer de Voorzitter

Bijna elke dag lees ik wel een goed idee in de krant van het kabinet Rutte en dan denk ik meteen "waarom is dat nooit veel eerder gedaan". Het niet verjaren van zware delicten, samenvoegen van omroepen, een ander geluid in Europa laten horen, het levenslang volgen van zedendelinquenten, het ophouden met de zesjes cultuur etc etc.

Af en toe horen we nog wat gepruttel van de oppositie maar veel is het niet. Dit is blijkbaar het gene wat de mensen graag willen horen en daarom doet de VVD, het denk ik, goed in de peilingen, want Nederland wordt opgeschud.

Het college in Amstelveen loopt 4 maanden voor op het kabinet en heeft zowel in zijn woorden, maar ook daden het goede voorbeeld gegeven, want ook Amstelveen wordt opgeschud en we horen duidelijk een ander geluid.

Noomen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Kees Noomen, fractievoorzitter van VVD


Er is in november 2010 een solide meerjaren begroting aangenomen met helaas, maar noodzakelijk, stevig pakket aan bezuinigingen. De veiligheid staat meer dan ooit hoog op de agenda, maar daarover later meer. Het belangrijkste voor de Amstelveense toekomst, de kritische opstelling m.b.t. het A9 dossier.

Het opschudden van troetelkindje Cardanus, waar nu ruim 4 miljoen naar toegaat. En harde de onderhandelingen met AMS mbt de Amstelveen-lijn, het is gekkenwerk om nu daarover te beslissen als we niet eerst weten wat het Rijke en Amsterdam met de Zuid-as willen maar wel goed dat u daar nu reeds het geld voor heeft gereserveerd. Maar waar gaan we het vandaag over hebben? Vogelkooien, marktverplaatsing, groene daken en schoolpleinen en uiteraard over onze eigen vergoeding.

Armoe troef. Welkom tot de Amstelveense politiek. Collega Maarse noemde het al even in ABM dat deze kadernota's over politieke hobby's gaat en doet daar nu ook gezellig aan mee. De heer Siegmann wist gelukkig wel de ambities te vinden van dit college en die hoofdlijnen willen wij ook vasthouden. Kennelijk doet dit college het heel goed en daarom zijn wij als VVD fractie tevreden wat we tot nu toe gezien hebben. Maar het kan altijd beter en daarom hebben wij de volgende aanbevelingen:

1.   De A9. Refererend aan de brief die het College heeft gestuurd, willen wij de wethouder, cq het College aansporen dit niet op zijn beloop te laten. Los dit op en maak een deal. Graag pro-actief blijven om tijdig antwoord te krijgen van de minister cq anderen die zich hierover moeten uitspreken. Graag de toezegging van de wethouder hierover,

2.  De sport visie. De VVD fractie stemt in met de 100.000,-extra voor de sport. Dit is bedoeld om voorstellen van sportverenigingen die zelf ook mee willen betalen te helpen goede plannen te realiseren.

De wethouder sporen wij aan zsm met een beleidsvoorstel te komen. In het tweedejaar van dit College moet een zo belangrijk onderdeel van het College programma beleidsmatig aan de Raad gepresenteerd worden. Genoemde 100.000,- zal besteed moeten worden in lijn met het nog te presenteren beleidskaden. Graag de toezegging van de wethouder hierover.

3.  De samenwerking met Aalsmeer, prima initiatief, maar houdt de vaart erin. Laatst sprak ik iemand van de deelraad uit Amsterdam zuid, VVD -er overigens en die zei:" Amstelveen hoort eigenlijk bij ons" Dat mocht ie willen. Samen met Aalsmeer gaan wij het verschil maken waar misschien straks Uithoorn en Ouderkerk zich graag bij willen aansluiten.

4.  De school visie. Dit college is bereid in te investeren in nieuwe scholengebouwen, wat overigens voor sommige hard nodig is. Maar daarmee ben je er nog niet. Ik was eens op een presentatie van de Philips baas en toen vroeg iemand, moet u uw logo niet eens veranderen? Hij antwoordde toen, "dat een mooi nieuw logo geen garantie is, dat we goede producten maken" en zo is het maar net.

We zijn blij, dat u extra geld vrijmaakt voor scholen. Maar stel aan scholen hogere eisen qua prestatie als ze om nieuwe gebouwen vragen. Geen prestatie geen geld. Zolang mijn kinderen nog met zijn drieën uit 1 lesboek moeten werken en vaak met kopieën van boeken krijgen, omdat er geen geld is voor nieuwe, is er iets behoorlijk mis.

5.  Tevens zouden wij het college willen oproepen om te onderzoeken, of er geen markt is voor een categoriaal Gymnasium, bijvoorbeeld het Rien Alink Gymnasium. Te vaak horen wij, dat grote aantallen kinderen weglopen naar het Barleus, Vossius of Ignatius in Amsterdam. Bij een gemeente die het verschil wil maken hoort dat, en dit komt het imago van Amstelveen ten goede.

6.  Creativiteit is het toverwoord college. U vraagt geld extra geld voor een woonfraude medewerker, maar dat is de weg van de minste weerstand. Heeft u iedereen wel eens een brief in alle talen gestuurd, met het verzoek om alle laatste nota's van gas, licht en telefoon op te sturen en te laten verklaren, dat zijn hoofdhuurder zijn en dat ze binnenkort controle kunnen verwachten en anders volgt een toren hoge boete. Je zal zien de woningen vliegen je dan om de oren.

7.  Nu halen we de voorkant van de Telegraaf met een vechtpartij bij een buurt bbq. Dit is niet acceptabel. Wij willen een einde maken aan de sociale achteruitgang van Amstelveen. De ooit zo rustige slaapstad wordt steeds vaker opgeschrikt door burenruzies, hangjongeren en winkeldiefstal. We gaan van incident naar incident.

Treurig dieptepunt hiervan is de mishandeling van buurtbewoners. Voor de VVD is de maat vol! De VVD wil daarom van het college weten, waar deze sociale achteruitgang opeens vandaan komt. En waar komen de daders vandaan? Is het een toevallige samenloop van omstandigheden? Is het een trend die zich in heel Nederland voordoet? Of worden wij door de stadsvernieuwing in Amsterdam opgezadeld met problemen van de buren? We zijn aan het dweilen met de kraan open en dit gaat de capaciteit van Amstelveen ver te boven.

8.  Wat hier natuurlijk mee te maken heeft is het woning toewijzings beleid. Op het gebied van woningbouw zien wij met de onlangs gepresenteerde woonvisie, dat dit college grote slagen maakt. Middenklassenwoningen worden gerealiseerd en de wachtlijsten voor sociale huurwoningen worden aangepakt. Groot aandachtspunt is wel de regionale toewijzing van huurwoningen. De VVD wil, dat Amstelveen meer woningen aan Amstelveners gaat toewijzen en dus een vrije beleidsruimte van 90 procent nastreeft. Bij de behandeling van de woonvisie in het najaar komen wij dan ook met een motie op dit punt.

9.  Een stad met allure. Op het moment, dat je Amstelveen binnenkomt dan moetje het zien en voelen. We moeten ook het verschil maken in de openbare ruimte. Geen graffiti, geen batterijen schotel antennes, mooiere wegen, geen kauwgom, -peuken en afval op straat, die gooi je thuis toch ook niet op de grond, en bloembakken op de stadsgrens.

Wij hebben afgelopen zaterdag geflyeerd in de Westwijk. Wat een verloedering, het ene na het andere leegstaande huurhuis van 1500 per maand. Hele rijen met panden met groene aanslag, en overwoekerde tuinen, waar nooit iets aan gebeurt. Maak hier afspraken over met corporaties en pensioenfondsen bij de gronduitgifte.

10.  Voordat we de waarden en normen van Balkenende hebben bijgebracht, zijn we waarschijnlijk wel drie generaties verder. We moeten niet alleen maar praten, maar ook doen. Het is nu tijd voor Jantje zero tolerance. Strafrechters helpen niet meer (sorry Hans) en mensen hebben rechten, maar dan moeten we het zelf maar oplossen via de APV.

Ik heb recentelijk door wethouder Raat laten uitzoeken, hoe het zat met bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking,. Graag wil ik van het college, hoe we zó snel mogelijk van de bestuurlijke strafbeschikking af kunnen met zijn wettelijke maximale boete en overgaan naar de bestuurlijke boete, die meer vrijheid geeft. Afval gooien op straat, 500 euro boete, vernielingen 1000 euro boete plus schade verhalen, geweldpleging 10.000 euro boete. Daarna gaan we wel praten. le boete plus waarschuwing, tweede boete plus laatste waarschuwing en derde wegwezen.

11.  Amstelveen, stimulerend en slagvaardig beleid. De VVD staat voor slagvaardig besturen en slagvaardig ondernemen. Voor Amstelveen betekent, dat een klimaat met een voorwaardenscheppende en stimulerende overheid. In dat kader wil de VVD nog een slag maken met het verder schrappen van onnodig betuttelende, verouderde, tegenstrijdige en overbodige regelgeving.

Laten wij opnieuw burgers en bedrijven vragen voorbeelden van te schrappen en te vereenvoudigen regelgeving te melden, door het instellen van een meldpunt reductie administratieve lasten. Daarmee kunnen wij onnodige administratieve irritaties bij burger en bedrijven voorkomen. Dat draagt bij aan een stimulerend ondernemersklimaat in Amstelveen.

En last but not least de vogelkooi. Ik ben toch afgelopen zondag toch maar even gaan kijken. Hele park afgezet overal linten en ik dacht misschien is hier wel het partijcongres van BBA aan de gang maar dat was vanwege het ingezaaide gras.

De wethouder heeft in de commissie gezegd, dat dit al zo 15 jaar loopt en nog steeds niet structureel is opgelost. Heeft u wel eens een advertentie gezet? Misschien krijgt u het voor de helft of nog liever geef het aan iemand in de bijstand.

Voorzitter,

Amstelveen heeft de potentie om het Singapore aan de Amstel te worden, waar iedereen graag wilt wonen, maar waar je wel aan de regels moet houden, want anders heb je hier niets te zoeken. Als New York het kan, waarom kan het dan niet in Amstelveen? Het eerste jaar is eigenlijk pas een opwarm rondje geweest, nu in het tweede en derde jaar moet het gebeuren om vervolgens in het vierde jaar de boel te verzilveren net voor de verkiezingen. Veel succes!

Lees verder op de website van de gemeente Amstelveen: Kadernota 2012 vastgesteldAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.