Bijgewerkt: 13 juli 2024

Kan het nog beter voor de VVD?

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
07-10-2010

'Aan de Poel'. Alweer voor de vierde keer in totaal. Het spande er om, of het door kon gaan omdat de aanwezige Tweede en Eerste Kamerleden ieder moment konden worden teruggeroepen naar Den Haag om hun licht te laten schijnen over het regeerakkoord.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Vlnr.: Heleen Enschedé -Philippart, vice-voorzitter, Janneke Leegstra secretaris, Claudio Mancinelli, voorzitter en raadslid Walter Vervenne de organisatoren van de avond


Dat ook bij de VVD de tijden veranderen blijkt, als we er de verslagen van de vorige ondernemersdiners op naslaan. Zo stond bij het tweede ondernemersdiner de positie van Mark Rutte nog ter discussie vanwege slechte peilingen. Rutte had toegezegd te zullen opstappen als de resultaten bij de volgende parlementsverkiezingen zouden tegenvallen. Niet dus. Nu staat de VVD er prima voor en heeft mede dankzij Mark Rutte een sterke positie veroverd te midden van CDA en PVV.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Rolf Thung, voorzitter van VVD-Amstelveen verwelkomt alle aanwezigen op de 4de VVD Ondernemersdiner in het restaurant 'Aan de Poel'


Vorig jaar al leek de economische malaise weinig vat te hebben op de belangstelling voor het diner en dit jaar werd nauwelijks meer gesproken over problemen. De onderwerpen waren ondernemerschap en het op handen zijnde nieuwe kabinet. De zaal zat vol ministerskandidaten, topmensen uit het landelijke en plaatselijke partijbestuur en de topondernemers waarop Amstelveen draait. De VVD heeft zeker niet te klagen over goede mensen.

De organisatie van het diner lag wederom in handen van Rolf Thung, oud-toptennisser en econoom. Zijn bestuurlijke resultaten als voorzitter van de VVD-Amstelveen zijn niet onopgemerkt gebleven. Hij wordt zeer waarschijnlijk voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond, een van de grootste verenigingen in Nederland.

Ook werd al de naam genoemd van de opvolger van Thung als voorzitter in Amstelveen. Die wordt, als de leden instemmen, de heer Claudio Mancinelli, eveneens een zeer talentvol organisator en topondernemer.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Wiet de Bruijn, 2e vicevoorzitter van de landelijke VVD tijdens zijn toespraak


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Atzo Nicolaï lid van de Tweede Kamer wordt door Martijn de Greve ondervraagd


Het was smullen. Van de creaties van chef-kok Stefan van Sprang en sommelier (wijnmeester) Robbert Veuger en van de prachtige speeches van de verschillende partijprominenten. Vice voorzitter Wiet de Bruijn hield een gloedvol betoog over de strategische ins en outs rond de kabinetsformatie, Paul de Krom, Hans van Baalen en Atzo Nicolaї gaven gedurfde inkijkjes in de werking van de 1e en 2e Kamerfractie en die van het Europese parlement. Ook oud-informateur Rosenthal hield zich niet in.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Martijn de Greve is in gesprek met mevrouw Ankie Broekers-Knol, lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Prof.dr. Uri Rosenthal, fractievoorzitter van de VVD-fractie in de Eerste Kamer voert het gesprek met presentator Martijn de Greve


De plaatselijke partijleider Kees Noomen en superwethouder Herbert Raat gaven hun inspirerende visies over de toekomst van Amstelveen. Allen mede gestimuleerd door de gehaaide vraagtechnieken van gespreksleider Martijn de Greve. Over de inhoud van de gewaagde uitspraken kunnen we natuurlijk hier publiekelijk  geen verdere mededelingen doen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Herbert Raat, wethouder van de gemeente Amstelveen vertelt over de coalitievorming


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Hans van Baalen, lid van het Europees Parlement vertelt over zijn werk in Brussel


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Edward Asscher (m) lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer aan tafel


De afsluiting van de avond werd verzorgd door… Erica Terpstra. Ze ging voor het eerst sinds haar vertrek als lid van het IOC-NSF helemaal los. En hoe. Eindelijk kon zij zich na jaren weer als VVD-er manifesteren. Ze legde de link tussen sport en ondernemerschap, hetgeen door de aanwezigen als zoete koek werd geslikt en gepruimd tezamen met de andere delicatessen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Jan van Zanen (l) burgemeester van Amstelveen in gesprek met Paul Carpay, directeur van PVR Sport Company


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Kees Noomen, fractievoorzitter VVD-Amstelveen tijdens het interview


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Martijn de Greve praat met Paul de Krom, lid van de Tweede Kamer


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Erica Terpstra, voormalig lid van de Tweede Kamer voor de VVD en nu voorzitter NOC*NSF tijdens haar toespraak


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Een sfeerfoto van de avond in restaurant 'Aan de Poel' in Amstelveen


Tja, kan het nog beter? Volgend jaar vindt het jubileumdiner plaats. Het lijkt erop, dat er nu al geen plaatsen meer zijn. De meeste ondernemers komen immers elk jaar terug. We mogen als Amstelveners trots zijn op alle topmensen die aanwezig waren en als topsporters het beste uit zichzelf en elkaar halen. Met alle inside information, die over tafel ging zullen we zeker het komend jaar ons voordeel doen.

Marius Rietdijk, raadslid VVD-AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.