Bijgewerkt: 4 december 2021

Kandidatenlijst SP-Amstelveen voor de verkiezingen van 2022

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
13-11-2021

Op 11 november 2021 heeft de SP-afdeling Amstelveen een ledenvergadering gehouden. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 hebben de leden kunnen stemmen op de voorgedragen kandidaten en reageren op het verkiezingsprogramma.

Patrick Adriaans is door het bestuur voorgedragen als lijsttrekker. Plek twee is voor Nora Fakirni, die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor de verbetering van haar eigen wijk Bankras/Kostverloren en in de cliëntenraad van de Blijfgroep. Tevens maakt zij deel uit van de medezeggenschapsraad van Kinder Campus King. Nummer drie op de lijst is de zelfstandig ICT-ondernemer Edwin Lima. Zijn kennis over ICT-zaken zijn in een wereld met almaar toenemende digitalisering een welkome aanvulling.

Foto Amstelveen
(Foto SP-Amstelveen - 2021)

SP-Amstelveen kandidaten met Wil Roode en Patrick Adriaans


De nummers vier en vijf op de lijst zijn bekenden binnen de gemeente Amstelveen. Sahra Awad is iemand die zich met hart en ziel inzet voor de SP-hulpdienst. Met name de Eritrese gemeenschap is dankzij haar ondersteuning uit hun schulp weten te kruipen en durven nu veel meer dan voorheen voor hun rechten op te komen. Wil Roode is een oude bekende en heeft de afgelopen raadsperiode als burgerraadslid het woord gevoerd over onder andere Werk en Inkomen. Zij zet graag haar werkzaamheden als burgerraadslid voort in de komende raadsperiode. Daarnaast blijft zij zich als vrijwilliger inzetten bij zowel de Voedselbank als de SP-hulpdienst

Opmerkelijk is dat Marina Casadei niet zal terugkeren in de raad. Zij is met plek 19 op de kandidatenlijst een van de lijstduwers geworden samen met Adriana Glastra van Loon die op plek 20 geheel onderaan staat. Casadei is ook afdelingsvoorzitter en zal zich meer op de werkzaamheden richten die voortvloeien uit het voorzitterschap. Nazir Husseini keert evenmin terug op de kandidatenlijst. Persoonlijke omstandigheden hebben ertoe bijgedragen dat hij zijn politieke activiteiten heeft neergelegd. De SP-afdeling is hem bijzonder dankbaar voor zijn inzet als burgerraadslid en tijdens acties.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het verkiezingsprogramma Vertrouwen in Mensen, waarin nog enkele aanpassingen worden doorgevoerd die tijdens de algemene ledenvergadering naar voren zijn gebracht. Met het verkiezingsprogramma wil de SP uitdragen dat er veel bereikt kan worden door meer vertrouwen in de mensen te hebben.

De vijf belangrijke speerpunten in het verkiezingsprogramma zijn: wonen, zorg en welzijn, werk en inkomen, bestuurscultuur en natuur en milieu. Waar de SP de nadruk op legt is de noodzaak om te investeren in de zwakkere wijken en niet in de wijken met een hoge mate van zelfredzaamheid.

KANDIDATENLIJST: 1. Patrick Adriaans, 2. Nora Fakirni, 3. Edwin Lima, 4. Wil Roode, 5. Sahra Awad, 6. Ted Meijaard, 7. Ellen Steijvers, 8. Bart Stam, 9. Nazifa Sakha, 10. Marco Lucas, 11. Gerda Polman, 12. Pierre de Vogel, 13. Jan Wolters, 14. Danielle Lucas-Klok, 15. Huub Philippens, 16. Dick Kolkman, 17. Frank Bikker, 18. Bob Bakker, 19. Marina Casadei, 20. Adriana Glastra van LoonAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.