Bijgewerkt: 8 december 2021

Kieslijst GL Amstelveen voor gemeenteraadsverkiezingen 2010

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks Amstelveen
24-10-2009

GroenLinks Amstelveen gaat de verkiezingen van 2010 in met een stevige lijst, die zich kenmerkt door continuïteit en diversiteit. Sander Mager, de huidig fractievoorzitter van GroenLinks, is verkozen tot lijsttrekker.

Mager Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Sander Mager fractievoorzitter van GroenLinks Amstelveen tijdens een raadsvergadering in september 2009


Van de huidige fractie van vijf personen keert alleen Paul Regouin, ook oud-wethouder, niet terug. Regouin heeft een ereplek als lijstduwer gekregen, maar is niet beschikbaar voor de gemeenteraad. De huidige fractieleden Albert Maarse, Dorien Mijksenaar en Hans Koot staan hoog op de lijst en worden aangevuld met nieuwe kandidaten als Tessa van Wijnen(33, fysisch geografe), Axel Boomgaars (19, student sociologie en rechten) en Gert Jan Slump (47, zelfstandig adviseur veiligheid & jeugdzorg).

De jongste kandidaat op de lijst van GroenLinks is 19, de oudste kandidaat is 72 jaar. Bij de eerste 12 plaatsen staan 5 vrouwen en 7 mannen. De algemene leden vergadering van GroenLinks heeft het advies van de kandidatencommissie ongewijzigd overgenomen voor de kandidatenlijst van GroenLinks.  Alle kandidaten zijn met overweldigende meerderheid verkozen. De volledige lijst is als volgt:

Sander Mager

Albert Maarse

Dorien Mijksenaar

Hans Koot

Tessa van Wijnen

Axel Boomgaars

Stieneke Kruijer

Gert Jan Slump

Matthias van Rossum

Albert Cohen

Hester v.d. Sloot

Rosanne Slootweg

Mischa Lemaire

Frans Sam

Judith Gelmers

Jaap de Jong

Johan Stronkhorst

Ina Fokkema

Paul Regouin

Profiel kandidaten

1. Sander Mager (36)

Sander Mager is lijsttrekker voor GroenLinks Amstelveen. Sander is de huidige fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad. Door politieke vrienden en vijanden wordt hij geprezen en gevreesd om zijn debatvaardigheden. Hij is een gedreven,welbespraakte, goed geïnformeerde en strategisch slimme politicus. Sander weet GroenLinks idealisme prima te combineren met politiek pragmatisme.

Hij weet als geen ander, dat gelijk hebben, niet hetzelfde is als gelijk krijgen. Als fractievoorzitter weet hij dan ook bruggen te slaan met andere partijen, om voor GroenLinks belangrijke punten te kunnen realiseren. Sander is tevens de plaatsvervangend voorzitter van de Gemeenteraad en zit de raad dus voor, als de burgemeester afwezig is. Daarnaast is hij lid van de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur, de raadscommissie A9, het presidium en het voorzittersoverleg.

In het dagelijks leven is Sander werkzaam als programmamanager bij het innovatieprogramma TransForum. TransForum stimuleert de noodzakelijke duurzame ontwikkeling van de Nederlandse landbouw. Als programmamanager bouwt Sander aan gepassioneerde coalities van ondernemingen, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties.

Samen ontwikkelen zij vernieuwende vormen van goed renderende bedrijvigheid, die het milieu volledig respecteren en het welzijn van mens en dier fors verbeteren. Sander is getrouwd en woont in de Westwijk. Naast politiek beleeft hij veel plezier aan duiken en reizen.

Sander: ‘Met veel enthousiasme ben ik beschikbaar als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. GroenLinks laat keer op keer zien dat het écht anders kan. Duurzamer, groener, socialer. Het realiseren van concrete, zichtbare resultaten is een belangrijke persoonlijke motivatie. Ik ben trots op hoe effectief de fractie van GL daar in Amstelveen in is. We hebben bewezen echt toegevoegde waarde te bieden, zowel vanuit een plek in de oppositie als een coalitie. Daar draag ik graag nog een ronde mijn steentje aan bij!’

2. Albert Maarse (42)

Sinds 2006 is Albert Maarse raadslid voor GroenLinks in Amstelveen. Van huis is Albert natuurkundige. Verder heeft hij altijd een bijzondere interesse gehad voor het financiële en het economische. Na zijn studie heeft Albert tien jaar gewerkt in de medisch-technische industrie in functies op het gebied van product- en verkoopondersteuning, training en onderzoek. Sinds enkele jaren is hij fulltime vader.

Albert : ‘Ik vind het belangrijk om maatschappelijk actief te zijn. Ik heb vele jaren vrijwilligerswerk verricht in het jeugd- en jongerenwerk in Aalsmeer en ik ben tijdens de vorige raadsperiode bij de Amstelveense politiek betrokken geraakt vanuit mijn toenmalige functie van voorzitter van de ouderraad van (toen nog) Stichting Amstelveense Peuterspeelzalen – StAP.

Sinds 2006 zit ik voor GroenLinks in de gemeenteraad en ben ik woordvoerder op het gebied van financiën, econome, milieu, openbare orde, internationale samenwerking en gemeentelijke organisatie. Ik doe het raadswerk samen met een uitstekende fractie met veel plezier. We staan voor een uitdagende periode, waarin we fors zullen moeten bezuinigen en waarin o.a. het project Centrum/ A9-zone in goede banen zal moeten worden geleid. Ik hoop van harte mijn ervaring van de afgelopen periode in de komende 4 jaar te kunnen benutten om te helpen de gemeente bij deze en andere vraagstukken de goede kant op te sturen.’

3. Dorien Mijksenaar (72)

Na veertig jaren theater, radio- en televisieactiviteiten afgesloten te hebben, meldde Dorien zich bij de Thuiszorg. Van de ene zorgtaak naar de andere: alarmering ('s nachts en in de weekenden), verzorgende (rijtjes lopen) en planner (organisatie van de routes van verzorgenden en verplegenden), tot de uitvoering van een plan waarmee zij een prijs gewonnen heeft: de Buurthulpdienst (zelfstandig wonende ouderen in contact brengen met een vrijwilliger).

Nu enkele jaren later is dit project gegroeid tot een enorm dienstenaanbod: wandelen, boodschappen doen, vervoer, computerhulp, museum- en theaterbezoek in groepsverband etc. Met 130 vrijwilligers worden honderden contacten onderhouden. In nauwe samenwerking met VITA en andere organisaties op dit terrein in Amstelveen. Haar ervaringen opgedaan in de vrouwenbeweging, acht jaar Seniorenraad en een paar jaar Thuiszorg, maakte Dorien bewust van noden en misstanden in onze directe leefomgeving.

Dorien: ‘Toen GroenLinks mij uitnodigde om actief te willen worden als lid van de gemeenteraad bedacht ik mij, dat ik genoeg bagage had om vooral de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning die ingevoerd ging worden kritisch te gaan volgen. De afgelopen periode heb ik mij als volksvertegenwoordiger veel laten zien en horen. Het politieke handwerk vraagt andere vaardigheden dan die van actievoerder, er moet bekeken worden wat maatregelen betekenen voor groeperingen en individuele inwoners. Er moet overlegd worden met andere partijen om te kijken of je samen resultaten kunt bereiken en er moet grenzeloos veel gelezen worden.

Diverse zaken vragen om het enthousiasmeren van anderen om door te zetten, zoals wijkgebonden solidariteit, lokale radio- en televisiezender, jongerenwerkers bij hun moeilijk werk, aandacht voor de organisatie van gehandicapten, integratie van nieuwe Nederlanders, kunstenaars, ouderenbonden, om maar eens enkele belanghebbenden in onze maatschappij te noemen.

De molens voor vooruitgang malen langzaam en er kan de komende jaren nog heel wat geoogst worden door GroenLinks. Ik beschouw het dan ook als een voorrecht dat ik ben uitgenodigd door de partij om nog een periode te blijven. Volksvertegenwoordiger is als het aantrekken van een nieuw jasje, dat pas lekker zit als je het een tijdje gedragen hebt.’

4. Hans Koot (53)

Hans Koot is opgegroeid in Bovenkerk en woont bijna zijn hele leven, samen met zijn vrouw en zijn twee dochters, in de wijk Patrimonium. Hij is dus sterk verbonden met Amstelveen. In het verleden was Hans de medeoprichter van de lokale afdeling van Milieudefensie (Milieu Aktief in Amstelveen/MAIA) en is daarvan voorzitter geweest.

Tevens heeft Hans veel vrijwillig bestuurswerk gedaan o.a. bij tennisvereniging Overburg als voorzitter van de jeugdcommissie. Verder werkt Hans de laatste jaren als projectmanager bij de gemeente Haarlemmermeer en houdt zich voornamelijk bezig met de aanleg van recreatie- en groengebieden. Sport vind Hans belangrijk en dat doet hij ook graag; "on the move voor een gezonder leven”. Fietsend door Amstelveen kunt u Hans aantreffen. 

Hans: ‘Het moet en het kan anders. Op weg naar een mooier, duurzamer en groen Amstelveen. Ik ga voor een sociaal en duurzaam Amstelveen. De afgelopen jaren heb ik me met veel plezier en enthousiasme ingezet in de raad en met succes.

Met mijn pragmatische idealistische aanpak heb ik resultaten geboekt met aangenomen voorstellen over een energieneutraal gemeentelijk gebouw, verkeersveilige routes, extra geld voor de fiets, aanpak van openbaar vervoer en recent nog een motie om oud papier apart in te zamelen. Ik blijf me inzetten om de overlast van Schiphol niet te laten toenemen en het tegenhouden van de golfbaan in de Bovenkerkerpolder.

Ik blijf werken aan een sociaal en duurzaam Amstelveen. Het moet en het kan anders. Ik wil mijn opgedane kennis en ervaring inzetten om mooie resultaten te boeken samen met een goed functionerende fractie. De afgelopen jaren smaken naar meer.’

5. Tessa van Wijnen (33)

Na veel omzwervingen door de provincie is Tessa twee jaar geleden met haar vriend en zoon in Amstelveen komen wonen. Sindsdien is haar gezin uitgebreid met twee dochters en is Amstelveen haar stad geworden. Noodzaak dus voor een duik in het Amstelveense. De omgeving vindt zij geweldig, veel groen, zowel park als natuur en ook redelijk wat stedelijk groen, hoewel uit de invulling daarvan volgens Tessa wel wat meer durf mag spreken.

De stad is interessant, veel nieuwbouw, wel afwisselend. ‘De demografie, zo vlakbij Amsterdam, opvallend, in ieder geval relatief weinig jongeren. Sociale woningbouw, maar ook kinderopvang, zijn erg krap bemeten, daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Maar zeker ook voldoende winkels, scholen, zorg.

Per saldo, een heerlijke stad om te wonen en veel ruimte letterlijk en figuurlijk voor verbetering.’ Als afgestudeerd fysisch geografe, voormalig AIO hydrologie en vrijwilliger Greenpeace heeft Tessa zich altijd veel beziggehouden met internationale milieu vraagstukken. Dat is voor mij ook de reden om lid van GroenLinks te zijn.

Tessa: ‘Groen Links is voor mij de enige partij, die ferm in het heden staat, met een oog op grote internationale groene en sociale ontwikkelingen en veel ruimte voor innovatie en nieuwe oplossingen. De vraag hoe en of die ontwikkelingen en oplossingen ook kunnen werken voor Amstelveen vind ik spannend en dat is waarom ik mij verkiesbaar heb gesteld.

Ik geloof, dat een sterk groen beleid goed te combineren is met toegankelijke zorg, huisvesting en modern onderwijs. Amstelveen heeft o.a. via haar website een open en transparant bestuur, dit kan nog veel verder worden uitgebreid. Ik hoop dan ook, dat we na een frisse en spetterende verkiezingscampagne groter dan ooit in de Amstelveense gemeenteraad plaats kunnen gaan nemen en Amstelveen een stap verder kunnen brengen naar een groene en uitnodigende toekomst!’

6. Axel Boomgaars (19)

Axel Boomgaars is 19 jaar, student sociologie en rechten en woont in Uilenstede, de studentenwijk van Amstelveen. Axel is sinds anderhalf jaar actief bij Dwars (de GroenLinkse jongeren) in Amsterdam, ruim een jaar voorlichter bij het COC, de nationale homobelangenorganisatie, verder ben is hij als redacteur betrokken bij het studentenblad Sociologisch Mokum. Ook zit hij in de studentendelegatie opleidingscommissie van zijn studie. Tot slot is hij nu ruim een half jaar betrokken bij de Amstelveense GroenLinks-fractie.

Axel: ‘Ik ben betrokken bij de dingen, die er om mij heen gebeuren en dit hoop ik straks in de Raad van onze gemeente ook te kunnen doen. Ik ben nog geen politiek zwaargewicht, maar ben wel onderlegd en heb de capaciteiten om GroenLinks in onze gemeente een jonge, frisse en idealistische aanvulling te geven.

Ik voel me groen, rood en roze, oftewel ideologisch helemaal thuis bij GroenLinks, maar er zijn onderwerpen waar ik specifieke affiniteit mee heb. Dat zijn vooral onderwerpen die jongeren raken. Onderwijs, sport, cultuur, jeugd- en jongerenbeleid. Hoe behoren we om te gaan met de jongeren in onze stad die overlast veroorzaken?

Hoe kunnen we de groep studenten die onze stad nu herbergt ook binden, zodat we een jonge en opgeleide aanwas krijgen? Hoe zorgen we ervoor, dat onze leerlingen in fatsoenlijke gebouwen les krijgen? Dat zijn maar een paar van de vragen die mij bezighouden als ik nadenk over onze gemeente en waar ik veel ideeën over heb en straks op mijn eigenzinnige manier een bijdrage aan wil leveren!’

7. Stieneke Kruijer (57)

Sinds begin 2007 is Stieneke actief als burgersraadslid voor GroenLinks in de commissie Burger en samenleving. De onderwerpen, die in deze commissie behandeld worden, zoals emancipatie, welzijn, sociale zaken en onderwijs,  hebben  al lang haar belangstelling. Zo is Stieneke in het verleden penningmeester geweest van het “Vrouwenhuis”, lid van de (gemeentelijke) Stuurgroep Emancipatie, lid van de Federatieve vrouwenraad en lid van de VrouwenAdviesgroep Woningbouw.

Daarnaast is zij bestuurslid van de projectgroep ’t Open Hof geweest en nam zij deel aan het algemeen bestuur van het Opbouwwerk Amstelveen en van  het toenmalige algemeen bestuur van AmstelveenRadio.  Haar twee kinderen zijn opgegroeid in Amstelveen.  Zo werd zij lid van de ouderraad van de peuterzaal van ’t Open Hof, voorleesmoeder en klaarovermoeder op het Palet en later ging zij deelnemen aan de kerngroep van Tienerpoint in de Meent. Om een brede kijk op de maatschappij te blijven ontwikkelen studeert zij filosofie.  Daarnaast kom zij al jaren heel veel Amstelveense kinderen tegen tijdens het lesgeven. Stieneke is afgestudeerd in scheikunde en doceert de exacte vakken.

Stieneke: ‘Het burgerlidmaatschap levert mij veel voldoening op. Na de periode die ik nodig had om de inhoudelijke kant van het raadswerk onder de knie te krijgen en te leren begrijpen hoe het politieke spel  gespeeld moet worden kijk ik nu vol verwachting naar de toekomst om met veel plezier als burgerraadslid de politieke arena te bestormen.’

8. Gert Jan Slump (47)

Gert Jan is 47 jaar, getrouwd en heeft twee kinderen van 10 en 13 jaar. Hij woont sinds 1969 in Amstelveen. Gert Jan is opgeleid als criminoloog en werk sinds 1987 binnen de thema’s veiligheid, jeugd(zorg) en lokaal beleid. Nadat hij 14 jaar bij twee adviesbureaus heeft gewerkt als manager en senior adviseur heeft hij zich per september gevestigd als zelfstandig consultant.

De kern van zijn werkzaamheden draait voortdurend om de relatie tussen mensen en organisaties. Naast zijn werk en zijn gezin heeft Gert Jan zich altijd vol enthousiasme en passie bezig gehouden met vrijwilligerswerk binnen de protestantse kerken. De laatste jaren schrijft Gert Jan poëtische teksten voor gebruik binnen en buiten de vier kerkmuren. Zijn belangrijkste kwaliteiten zijn verbinden, inspireren en motiveren, organiseren en creëren.

Gert Jan: ‘Groen Links kiest en heeft altijd gekozen voor waardengedreven politiek. Dat doen we nu in een tijdsgewricht, dat gekenmerkt wordt door een gebrek aan doorleefde visie en teveel onbezonnenheid en retoriek. Ik wil binnen en vanuit Groen Links op lokaal niveau mee vorm geven aan vernieuwing van politiek en samenleving vanuit de waarden waar Groen Links voor staat en die ik van harte deel.

Die vernieuwing betekent voor mij concreet bijdragen aan een samenleving waar jong en oud, groot en klein, sterk en kwetsbaar zich thuis kan voelen vanuit betrokkenheid op en inzet voor eigen èn andermans belang. Kennen en gekend worden vormt voor mij een basis voor verandering vanuit gedeelde belangen.’

9. Matthias van Rossum (25)

Matthias is een sociaal bewogen academicus, die zijn analytische, sociale en bestuurlijke vaardigheden graag inzet voor het verbeteren van de alledaagse omgeving. Hij hecht belang aan overleg en het efficiënt bereiken van praktische oplossingen. Hij is woonachtig in de Bankras en als historicus werkzaam aan de Vrije Universiteit Amsterdam (promovendus).

Matthias heeft in verschillende besturen en commissies in academische sfeer ervaringen opgedaan, die ook in lokaal-politiek omgeving relevant zijn. Tevens is hij bestuurslid van het landelijke Historisch Platform en was hij initiatiefnemer voor het organiseren van een inhoudelijk geluid door jongeren in het debat over het Nationaal Historisch Museum.

Matthias: ‘Voor een goede buurt, stad of samenleving is naast 'betrokkenheid' tevens een voortdurende discussie over 'samenleven' van belang. Waar hechten verschillende groepen mensen waarde aan, en hoe kunnen we tot elkaar komen om samen een goede leefomgeving tot stand te brengen?

Zowel voor praktische, lokale politiek als in een landelijk veranderend politiek klimaat is dit voor mij uitgangspunt voor een aantrekkelijk progressief sociaal antwoord - een Links perspectief op samenleven. Naast de algemeen geaccepteerde waarde 'duurzaamheid', zijn daarin 'keuzevrijheid' en - misschien nog wel belangrijker - 'gelijke kansen' voor mij van groot belang - in onderwijs, arbeid, huisvesting, recreatie, etc. Voor iedereen: van jong tot oud; van alleenstaande starter tot gezin; van sporter tot roker; van eerste tot zoveelste generatie Nederlander. Daarvoor is lokaal - ook in het prachtige Amstelveen - altijd werk aan de winkel!’

10. Albert Cohen (55)

Als rasechte Tukker (geboren in 1954 in Enschede) is Albert opgegroeid met het besef, dat natuur, noaberschap en tolerantie kernwaarden waren. En dat grootspraak slechts tot ellende lijdt.  Tijdens middelbare schoolperiode actief was hij voor de PSP, daarna niet meer politiek actief geweest, tot start burgerraadslid commissie Algemeen Bestuur en Middelen, een kleine twee jaar geleden.

De kernwaarden van lang geleden onderschrijft hij nog steeds. Vertaald naar nu: groen, gelijkwaardigheid, respect, rechtvaardige inkomensverdeling, ontplooiingskansen voor een ieder. En groei met een menselijke maat. Politiek betekent voor Albert, dat individuele belangen soms ondergeschikt dienen te zijn aan het algemene belang, Albert is allergisch voor achtertuintjespolitiek, maar de burger dient nimmer geschoffeerd te worden.

Albert: ‘Ik sta voor een Amstelveen, dat zich langs menselijke maat ontwikkelt, geen grootstedelijke allures heeft, die grootstedelijke ontwikkeling graag aan de buren overlaat maar wel daarmee samenwerkt. Na jaren werkzaam geweest te zijn in psychiatrie, in de sociaaljuridische hulpverlening, en nu zo’n vijftien jaar als sociaal advocaat weet ik zo langzamerhand wel wat ik kan, en wat mijn bijdrage aan de lokale politiek zou kunnen zijn. Mijn bijdrage: een kritische geest, beschouwend, eigenwijs, betrouwbaar, standvastig en met brede kennis van de wereld om ons heen.’Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.