Bijgewerkt: 27 februari 2024

Kolencentrale Hemweg sluit op 1 januari 2020

Nieuws -> Milieu

Bron: Rijksoverheid
08-03-2019

De kolencentrale Hemweg in Amsterdam sluit met ingang van 1 januari 2020. Het kabinet komt met een wetsvoorstel dat leidt tot sluiting van de kolencentrale per 2020. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. De sluiting maakt onderdeel uit van de maatregelen die het kabinet neemt in navolging van het arrest in de zogeheten Urgenda-procedure, waarin het gerechtshof heeft bepaald dat Nederland de CO2-uitstoot met een kwart moet verminderen in 2020.


De Centrale Hemweg is een elektriciteitscentrale in Amsterdam. Het huidige complex bestaat uit twee eenheden, een nieuwe gasgestookte centrale (Hemweg 9) en een kolengestookte (Hemweg 8), die samen een netto elektrisch vermogen van ongeveer 1065 MWe (megawatt elektrisch vermogen) kunnen leveren


 De maatregel die leidt tot sluiting van de Hemwegcentrale zal worden geregeld in een lopend wetsvoorstel over het verbod op het gebruik van kolen in de elektriciteitsproductie. Het kabinet stuurt dit wetsvoorstel binnenkort naar de Tweede Kamer. Om die reden wordt het voornemen tot vervroegde sluiting van de Hemwegcentrale bekendgemaakt vooruitlopend op het maatregelenpakket dat het kabinet in april zal presenteren in reactie op de Urgenda-procedure.

Het kabinet beseft dat een vervroegde sluiting van de Hemwegcentrale zeer ingrijpende gevolgen heeft voor de betrokken werknemers. Minister Wiebes is in gesprek met de eigenaar van de Hemwegcentrale over nadeelcompensatie. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met het sociaal plan voor de betrokken werknemers.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.