Bijgewerkt: 16 augustus 2022

Kritiek van BBA op wethouder Groot over beleid Schiphol

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA
09-03-2014

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil in de komende vergadering van de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur een antwoord van wethouder Jan-Willem Groot op de vraag, waarom hij de aanbevelingen van het z.g. Helios Rapport over Schiphol en de z,g, SWAB niet heeft ingebracht bij de behandeling van het “Advies van Alders” bij het Ministerie van Verkeer  in Den Haag.

Het Helios rapport is opgesteld op verzoek van Amstelveen en Amsterdam Zuid en is een tegenonderzoek omdat men twijfelde aan de uitleg die in het  rapport LVNL wordt gegeven over het gebruik van de Buitenveldertsebaan. Het Helios - rapport geeft aan, dat het veelvuldig gebruik van de Buitenveldert baan niet altijd te verklaren is. 

Burgerbelangen zal de andere partijen in de raad vragen om gezamenlijk de wethouder te vragen zijn standpunt in de richting van de landelijke overheid in Den Haag terug te draaien en het Helios rapport alsnog bij de minister in te brengen alsmede de punten van het SWAB, de vereniging die in Amstelveen Noord actief is en de geluidshinder van Schipholwil terugdringen..

bbA vindt, dat het vertrouwen van de inwoners van de gemeenten rondom Schiphol alleen is terug te winnen door eerlijke informatie te geven. Daarnaast wil bbA, dat er nog eens gekeken wordt,of de Buitenveldert baan niet verlengd kan worden, zodat de vliegtuigen eerder kunnen opstijgen en hun landing later kunnen inzetten. Daarmee kan de hinder van vliegtuigen worden teruggebracht.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.