Bijgewerkt: 2 april 2023

Kunst voor je raam!

Nieuws -> Cultuur

Bron: Frederique Bruijnen & Astrid Stoffels
14-04-2020

Voor en door kunstenaars en kunstliefhebbers in heel Nederland! GA MEE OP KUNSTJACHT! De berenjacht is een groot succes in heel Nederland, hoe mooi is dat! Zo ontstond het idee dat het heel leuk zou zijn om tijdens het blokje om ook naar kunst te kunnen kijken.

DUS: maak je zelf kunst, of heb je een kunstwerk thuis? Zet of hang het voor je raam! Dan kan tijdens een wandeling of fietstocht, naast het spotten van beren, ook kunst worden gespot en bewonderd! Want kunst helpt om je zinnen te verzetten, kunst kan troost geven, maar ook plezier en verwondering. Kunst verbindt! En kunst kan zorgen voor een beetje vrolijkheid in deze moeilijke tijd!

Zoals ook aangegeven bij de berenactie: volgens de richtlijnen van de overheid, mag er gelukkig nog steeds een frisse neus gehaald worden. Dus: loop een rondje door je EIGEN buurt en geniet van al het moois dat gedeeld wordt. Als je het leuk vindt, maak dan een FOTO van de kunstwerken die je tegenkomt en deel deze op social media. Zo kun je anderen in Nederland mee laten genieten en kunnen we door middel van kunst met elkaar in verbinding worden gebracht. Gebruik de hashtag #KUNSTVOORJERAAM . DELEN VAN DIT BERICHT MAG! GRAAG ZELFS! Veel plezier en #stayhealthy

Frederique Bruijnen & Astrid Stoffels

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

KUNST VOOR JE RAAM! ART FOR YOUR WINDOW!ART FOR YOUR WINDOW! For and by artists and art lovers throughout the Netherlands! JOIN US ON AN ART HUNT! The bear hunt is a great success all over the Netherlands, how beautiful it is! This gave rise to the idea that it would be great fun to be able to watch art during the block.

DUS: do you make your own art, or do you have a work of art at home? Put it or hang it in front of your window! Then during a walk or bike ride, in addition to spotting bears, art can also be spotted and admired! Because art helps to move your senses, art can give comfort, but also pleasure and amazement. Art connects! And art can bring a little cheerfulness in these difficult times!

As also indicated with the bear action: according to government guidelines, fortunately a breath of fresh air is still allowed. So: walk around your OWN neighborhood and enjoy all the beauty that is shared. If you like it, make a PHOTO of the artworks you encounter and share them on social media. In this way you can let others in the Netherlands enjoy and we can be connected to each other through art. Use the hashtag #KUNSTVOORJERAAM. SHARING THIS MESSAGE IS ALLOWED! EVEN EAGER! Have fun and #stayhealthy!

Frederique Bruijnen & Astrid StoffelsAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.