Bijgewerkt: 25 juni 2024

Kunstenaars laten zich zien én horen!!

Nieuws -> Cultuur

Bron: Henry E. Neeter
30-07-2008

De in 2006 opgerichte kunstenaarsvereniging AVK (Amstelveense Vereniging van Kunstenaars) is trots dat in 2008 de huidige penningmeester Annette van Waaijen de Cobra publieksprijs heeft gewonnen en de tentoonstelling “Aemstelle aan de Amstel” door burgemeester Mr. Jan van Zanen met veel flair en kennis van zaken werd geopend. Zoals hij ook tijdens de laatste atelierroute alle ateliers van alle kunstenaars bezocht!

AvK Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De flyer van de tentoonstelling


Het feit dat in Ouderkerk moest worden geëxposeerd en het grote aantal bezoekers dat in drie maanden langs is geweest laat zien, dat er dringend behoefte is aan een vaste expositieruimte binnen deze gemeente na het sluiten van Aemstelle op de Amsterdamseweg. Want die Gemeentegalerie was een begrip en belangrijk voor de verdere groei van Amstelveense kunstenaars die zo konden doorstromen naar nationale en internationale galeries en musea.

Door onze laatste tentoonstelling, die geheel door de leden is opgezet, ingericht en gerund is de onderlinge band veel sterker geworden en zijn al een aantal nieuwe initiatieven ontstaan. Veel kunstenaars geven - naast hun creatieve arbeid - ook les aan mensen uit alle geledingen van de maatschappij en leveren zo een belangrijke bijdrage aan de cultuurvorming binnen de gemeente. Daarom is de vereniging hard op zoek naar een nieuwe plek, want een expositieruimte hoort bij een cultureel rijke gemeente, die alle 80.000 inwoners – jong en oud - een gevoel voor schoonheid en emotie wil meegeven.

AvK Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De kerkzaal met de tentoongesteld kunstobjecten


De leden en het bestuur van de AVK willen in goed overleg inspraak hebben en meebeslissen over huidige en toekomstige zaken die van invloed zijn op het welzijn en het culturele gedachtegoed van de inwoners van Amstelveen. En roept daartoe iedereen op daaraan mee te werken of zijn steun te verlenen.

Het bestuur heeft op meerdere niveaus contact gezocht en gekregen met het bestuurlijk apparaat van de gemeente, alle kunstinstellingen en de plaatselijke media. Dat heeft geresulteerd in een harmonieuze samenwerking bij de organisatie van de jaarlijkse Atelierruimte, een verruiming van de toelatingstermijn bij de Triënnale in het Cobra en contacten binnen de Cultuurcommissie.

AvK Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Annette van Waaien in gesprek met burgemeester Jan van Zanen tijdens de opening van de tentoonstelling op 18 januari 2008


De AVK – met nu 45 leden - staat open voor nieuwe leden op ieder gebied van visuele kunst. Dat kan naast de traditionele schilder- en beeldhouwkunst ook fotografie of multimediale (computer) kunst zijn, mits men aan de criteria van de ballotage commissie kan voldoen.

Contact met de vereniging; info@sunnyart.eu of secretariaat AVK, Schoener 188, 1186VN Amstelveen. Leden van het bestuur zijn Sander Kneppers, Annette van Waaijen, Jet Naftaniël en Henry Neeter.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.