Bijgewerkt: 4 maart 2024

Kunstmanifestatie Water, Lucht en Ruimte in Ouderkerk

Nieuws -> Cultuur

Bron: Pascale Lefebvre
27-02-2010


De opening van de expositie met de titel 'Water, Lucht en Ruimte' begon op 13 februari 2010 in het kerkgebouw Hoger Einde Zuid 22 Ouderkerk aan de Amstel.

De slotmanifestatie met de muzikale opening vond plaats met de laatste expositie van schilderijen in de voormalige gereformeerde Amstelkerk. Het thema is “Water, Lucht en Ruimte”. Deze loopt tot nog zondag 28 februari 2010 en is elke vrijdag, zaterdag en zondag geopend (12.00-18.00 uur). Dit is de allerlaatste activiteit die in het 100 jaar oude kerkgebouw aan het Hoger Einde Zuid 22 (naast de brug over de Amstel) gehouden zal worden.

Water Amstelveen
(Foto Joep Witteveen - 2010)

De flyer van de expositie 'Water, Lucht en Ruimte'


Water Amstelveen
(Foto Joep Witteveen - 2010)

De kunstenaars in september 2009 in Friesland


Water Amstelveen
(Foto Pascale Lefebvre - 2010)

De kerk in Ouderkerk aan de Amstel, waar de expositie 'Water, Lucht en Ruimte' is gehouden


Water Amstelveen
(Foto Pascale Lefebvre - 2010)

Pascale Lefebvre opent de expositie


Tijdens de opening improviseerde de jonge violist Ephrem Cortvrint op de geëxposeerde kunstwerken. Omdat het een kerkgebouw betreft wilden de organisatoren naast de culturele functie uiteraard ook stilstaan bij de kerkelijke functie die dit gebouw altijd gehad heeft.  Het thema “Water, Lucht, en Ruimte” bood daarvoor een symbolische verbinding en betekenis. Daarom opende de huidige predikant van de Amstelkerk, Jos de Heer de expositie in de aanwezigheid van Frans Hellendall, wethouder cultuur Amstelveen.
Pascale Lefebvre, kunstenaar en organisator sprak de mensen toe:

Dames en heren,

Hartelijk dank dat u gekomen bent en met uw aanwezigheid de bijzondere sfeer versterkt van deze ruimte, de betoverende kerk aan de Amstel, waaraan wij zoveel waarde toekennen. Gedurende de maanden waarin ik zelf hier mocht verblijven met het oog op tentoonstellingen of voor mijn eigen artistieke activiteit, bleef de stilte van haar stenen mij deze evidente waarheid influisteren: deze plaats is drager van de toekomst en heeft, zou men willen zeggen, een ziel.

Payens Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Maud Payens- Zonder titel-acryl op doek 100 x 70 cm


Gebouwd voor de ‘culte’ (eredienst), heeft het gebouw zich in alle sereniteit omgevormd tot een plek van cultuur  waarvan de laatste oogst "Water - Lucht - Ruimte" heet. Het doet mij heel veel, dat ik deze laatste happening mag delen met u en dankzij velen van u die ik graag wil noemen, voordat ik het woord geef aan Jos de Heer voor de officiële opening van de tentoonstelling:

Dank aan de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel, die met de Stichting Theo Jansen de organisatie van dit "Slotakkoord" mogelijk gemaakt hebben. Een welgemeend woord van dank dan ook voor Ted Jansen, Belinda Meerkerk en Frans Hellendall die hier aanwezig zijn: dankzij uw vertrouwen en steun kon deze laatste manifestatie, het licht zien. Zonder medewerking van Kobus Keij en Sander Kneppers zouden we dit gebouw niet tot onze beschikking hebben - dank!

Dank aan Joep Witteveen en Frank van der Linden voor hun schitterende foto's van Friesland en hun hulp bij de klusjes van de expositie. Dank aan Joep Backhuijs, mijn trouwe hulp bij het inrichten. Dank aan alle kunstenaars die, op welke wijze dan ook, aan dit project hebben meegewerkt.

Ik noem overeenkomstig de volgorde van bezichtiging van de tentoonstelling: Maud Payens. Haar schilderijen laten een grote oorspronkelijkheid zien zowel in ruimtelijke compositie als in hoogst persoonlijk gebruik van kleur en licht.

Mariken Beenders. De erfenis van het Hollandse licht ziet u niet alleen in de schittering van haar ogen maar ook in de fijnzinnige gelaagdheid van haar poëtische olieverfschilderijen die u laten dromen.

Water Amstelveen
(Foto Joep Witteveen - 2010)

Jos de Heer predikant van de Amstelkerk tijdens zijn toespraak


Water Amstelveen
(Foto Joep Witteveen - 2010)

Ephrem Cortvrint speelt op viool in de kerkzaal


Water Amstelveen
(Foto Joep Witteveen - 2010)

Noor Geurts tussen de mensen


Water Amstelveen
(Foto Joep Witteveen - 2010)

Het publiek voor het werk van Susanne Compier


Yvonne Kieft. Een interessant handschrift, kwetsbare perceptie van ruimte, fragile,  expressie op weg naar het abstracte, een boeiende stijl.

Noor, jouw werk is een leerschool in kijken, vormt de blik en ontsluiert configuraties die maar zelden worden weergegeven of waargenomen. Bovendien maak je deel uit van die zeldzame groep kunstenaars die zich verantwoordelijk stellen voor de toekomst van de beeldende kunst. Terwijl er in de generatie van de babyboom zoveel narcisme in de kunst is, heb jij, met het oog op die gezamenlijke verantwoordelijkheid, ons allen in onze eigen ontwikkeling enorm gestimuleerd in woord en daad, en niet te vergeten door - veelbetekenende - stiltes.

Susanne. Een bron van creativiteit, alles zit erin. Je maakt prachtig werk en ik wens je dan ook een vruchtbare start van je artistieke carrière.

Op de eerste verdieping hangen in het atelier twee werken van Annette van Waaijen (geborduurde foto's) en op de tussenverdieping vindt u een werk van Séverine Fain, die ook deelnam aan de expositie FAN09 in deze kerk. Dank aan deze twee kunstenaars voor hun bijdragen aan de Slotmanifestatie.

Straks volgt een introductie van de jonge violist Ephrem Cortvrint, maar nu eerst het woord aan Jos, die ik natuurlijk ook dank voor zijn betrokkenheid en hulp bij de totstandkoming van deze manifestatie.m Jos, aan jou het woord!

Toespraak Jos de Heer

Pascale, de vitaliteit in je werk, het energieke gebaar en het kleurrijke palet laten niet alleen de kracht van je schilderijen zien, maar ook wie je bent als persoon. Achter de daadkrachtige lijnen schuilt het fluisteren van de natuur, het geheim wordt nooit helemaal ontsluierd.

Namens de kunstenaars en ons allen die hiervan mogen genieten, heel veel dank voor jouw initiatief van dit alles. Jouw bescheidenheid siert je, klein stukje voor jezelf ingericht, open atelier boven – waar je tijd lang gewerkt hebt en geluisterd hebt naar en geïnspireerd bent door de ‘stilte van de stenen’ – die sfeer is er nu weer en nog!

Water Amstelveen
(Foto Pascale Lefebvre - 2010)

Inkt tekening van Susanne Compier


Water Amstelveen
(Foto Pascale Lefebvre - 2010)

Compositie van Annette van Waaijen (Open Atelier)


Water Amstelveen
(Foto Pascale Lefebvre - 2010)

Ephrem improviseert voor een schilderij van Susanne Compier


Water Amstelveen
(Foto Pascale Lefebvre - 2010)

Pascale Lefebvre - Traits sur trait Olieverf op doek


Toen dit kerkgebouw op 3 september 1920 in gebruik genomen is, heeft. Ds. J.C. Dagevos toen over 1 Petrus 2:5 gepreekt : ‘En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus’.

Als eerbetoon aan dit kerkgebouw en zijn leden lijkt het mij een mooie voortzetting van de traditie om deze zelfde tekst als uitgangspunt te nemen van de preek in de kerkdienst van 28  februari 2010 in de Amstelkerk. Sinds 2000 samen in de Amstelkerk. Een kleine 100 jaar hebben deze stenen het lief en leed van enkele generaties gelovigen opgezogen. De lofzangen Gods, het roepen tot God  om gerechtigheid en troost, getuigen van het lief en leed van mensen. Hier is gedoopt, getrouwd en gerouwd.

De ‘cult’, eredienst, en daarna kwamen de kunstenaars met de ‘cultuur’- kerk en kunst, beide op zoek naar leven en de bronnen van leven. Wat blijft dan achter?  Pascale heeft aan deze vraag een poëtisch beeldend antwoord willen geven: “Water, Lucht en Ruimte” – thema waar kunstenaars olv Noor in Friesland een weekend aan gewerkt hebben- vandaar.

Water, Lucht en Ruimte – essentie van leven, dat heb je nodig, daar  word je blij van. Kijk maar rond en ervaar wat het met je doet! Pascale, vanuit de ‘stilte van de stenen’ van dit Godshuis heb jij hier veel gewerkt- vanuit de stilte van de Friese landen hebben jullie gewerkt, zo heeft ieder zijn eigen stilte-bron om uit te putten. ‘Stilte’ geeft aan dat het om een geheim gaat. Geen productieproces, geen ideologie zit erachter, niet de waan van de dag, niet winstbejag of commercie, herrie van het ego.

‘Waar haal je het vandaan?’- vragen mensen aan de gelovige en aan de kunstenaar. Het antwoord van Ignatius van Antiochië, Brief aan de Magnesiërs,8, 2de eeuws theoloog, ‘Woord van Stilte herkomstig’- Beeld van Stilte herkomstig

Water Amstelveen
(Foto Pascale Lefebvre - 2010)

Mariken Beenders - Friesland winter -Olieverf


Water Amstelveen
(Foto Pascale Lefebvre - 2010)

Noor Geurts - Serie Water Lucht Ruimte


Water Amstelveen
(Foto Pascale Lefebvre - 2010)

Ephrem improviseert voor de schilderijen van Yvonne Kieft


Payens Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Maud Payens- Zonder titel-acryl op doek 30 x 20 cm


Water Amstelveen
(Foto Pascale Lefebvre - 2010)

Schilderij van Pascale Lefebvre (Open Atelier)


Cai Vosbeek:Kunst in de kerk

Als we dan toch afscheid moeten nemen van een kerk, dan maar in stijl moeten ze in Ouderkerk aan de Amstel hebben gedacht. Ondanks weer en tegenwind was het druk tijdens de opening van de slotmanifestatie op zaterdag 13 februari.

Jos de Heer refereerde in zijn toespraak aan de stenen van deze Gereformeerde Kerk die bijna 100 jaar lief en leed aan zich voorbij zagen trekken: de vele dopen, trouwbeloften en rouwenden. Vanaf 2000 werd de kerk gebruikt voor exposities van beeldende kunst en de organisator van de slotmanifestatie, Pascale Lefebvre had er haar atelier.

Het thema van de laatste tentoonstelling was: water, lucht en ruimte. Een motief dat binnen de intimiteit van het gebouw prima tot zijn recht kwam. De jonge violist Ephrem Cortvrint zorgde voor een prachtig muzikaal eerbetoon aan de schilderijen van Noor Geurts, Susanne Compier, Mariken Beenders, Yvonne Kieft, Maud Payens en Pascale Lefebvre. Een betere vertaling van het begrip klankkleur is nauwelijks denkbaar.

Al met al bleek deze middag weer eens te meer dat kunst en religie bij elkaar passen. Ze versterken elkaar en halen het beste in elkaar naar boven. Ze beschouwen het leven, kijken naar wat voorbij komt, doen een stap terug en geven er vervolgens hun artistieke en religieuze interpretaties aan.

Helaas wacht dit mooie, sobere kerkgebouw de slopershamer. Het zal binnenkort plaats maken voor lucht en ruimte aan het water van de Amstel. Misschien was dat de reden voor de melancholieke stilte die achterbleef toen de laatste bezoeker vertrok. Een troostende gedachte is dat deze kerk in ieder geval het afscheid krijgt die het verdient.

Water Amstelveen
(Foto Pascale Lefebvre - 2010)

Schilderijen van Mariken Beenders


Water Amstelveen
(Foto Pascale Lefebvre - 2010)

Multi-portrait publiek schilderij op zijde voor Haiti


Water Amstelveen
(Foto Joep Witteveen - 2010)

Ephrem speelt tussen de mensen


Water Amstelveen
(Foto Pascale Lefebvre - 2010)

Ephrem speelt voor een schilderij van Noor Geurts


Water Amstelveen
(Foto Pascale Lefebvre - 2010)

Werk van Séverine Fain, herinnering FAN09


Water Amstelveen
(Foto Joep Witteveen - 2010)

Schilderij van Maud Payens


Water Amstelveen
(Foto Pascale Lefebvre - 2010)

Noor Geurts - Serie Water Lucht Ruimte


Water Amstelveen
(Foto Pascale Lefebvre - 2010)

Nieuw werk van Pascale Lefebvre


Water Amstelveen
(Foto Pascale Lefebvre - 2010)

Schilderijen van Noor Geurts


Water Amstelveen
(Foto Pascale Lefebvre - 2010)

Schilderij van Susanne Compier


Water Amstelveen
(Foto Pascale Lefebvre - 2010)

Noor Geurts - Serie Water Lucht Ruimte


Burgemeester van Amstelveen, Jan van Zanen, bezocht ook de expositie.

Water lucht Amstelveen
(Foto Yvonne Kieft - 2010)

Pascale met burgemeester Jan van Zanen


Water lucht Amstelveen
(Foto Yvonne Kieft - 2010)

Burgemeester Jan van Zanen schrijft zijn aantekeningen in het gastenboek van de tentoonstelling


De tentoonstelling is nog geopend t/m 28 februari 2010. Adres: Kerkgebouw Hoger Einde Zuid 22
Ouderkerk aan de Amstel


Lucht ruimte Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De kunstenaars van de tentoonstelling vlnr.: Yvonne Kieft, Pascale Lefebvre, Susanne Compier, Noor Geurts, Maud Payens en Mariken Beenders


Slotfeest

Zondag 28 februari 2010 vanaf 19 uur, wordt het slotfeest begeleid door de band Nughter (www.nughter.nl)

Organisatie: Pascale Lefebvre, info@pascalef.euAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.