Bijgewerkt: 8 december 2021

Kwaliteit moet voorop blijven staan!

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
09-05-2012

PvdA maakt zich grote zorgen over toekomst welzijnswerk (vervolg)

Uitstel van executie voor al die mensen in het welzijnswerk, of een wezenlijke verbetering en veiligstellen van wat goed is in het welzijnswerk? 'Zoals raadslid Brandes vorige week schreef maken wij ons nog steeds grote zorgen over het welzijnswerk in Amstelveen' - aldus raadslid Veenboer. 'Ook nu er een nieuw voorstel ligt '.

'De PvdA heeft zich altijd hard heeft gemaakt voor het behouden van dat, wat goed ging in het welzijnswerk”. Dat was het uitgangspunt. “Kwaliteit moet voorop blijven staan”. De wethouder heeft in december 2011, een onvoldragen voorstel gepresenteerd. De WMO nota was incompleet door het ontbreken van het onderdeel sociale samenhang. Daardoor was de Raad niet in de gelegenheid om de wijze waarop het WMO beleid in Amstelveen wordt gevoerd in zijn geheel te beoordelen, zoals de wet dat wel voorschrijft.

veenboer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Esther Veenboer, raadslid van PvdA-Amstelveen


Juridisch was dit kantje boord. Door de belofte van de wethouder, dat zij op korte termijn met dit onderdeel zou komen, en de toezegging, dat het gehele beleid dan ook in beschouwing kon worden genomen, kon het voorstel in december behandeld worden in de raad ter besluitvorming, maar de schoonheidsprijs verdiende het niet.\

Twee dagen voor de raadsvergadering, waarin die (ontbrekende) nota over sociale samenhang wordt behandeld, komt er een herschreven raadsvoorstel, na de commissiebehandeling. Dit is wel erg kort dag en maakt het ook voor de burgers lastig te volgen wat nu het voorstel is geworden. Samengevat, de huidige welzijnsaanbieder Cardanus mag nog tot 1 januari 2014 verder met het uitvoeren van het welzijnswerk, maar moet een bezuiniging doorvoeren van 250.000 euro.

Gaan we de huidige aanbieder nu minder geld geven om haar vervolgens te kunnen afrekenen op het feit, dat er niet geleverd kan worden wat gevraagd is? De onduidelijkheid richting Cardanus heeft te lang geduurd. Daardoor zijn er reeds mensen weggelopen. Wat gebeurt er met de vrijwilligers? Laten we de onzekerheid nu nog een jaar voortduren?

“De hele discussie over WMO nota over sociale samenhang is een discussie over Cardanus geworden”, - aldus Veenboer,” niet fair naar de vrijwilligers, werknemers van Cardanus, juridisch discutabel daar, waar het om de WMO nota als geheel gaat, niet goed voor het welzijnswerk in Amstelveen “

De gehele raad zal een amendement indienen, waarin zal worden gevraagd naar concrete uitwerking van de een behoorlijk aantal punten die belangrijk zijn voor de uitvoering van het welzijnswerk. Dit geeft ruimte om verder te werken aan Welzijn nieuwe stijl. Daardoor kan de Raad beter zien, of dit voorstel uitstel van executie is voor al die mensen in het welzijnswerk, of een wezenlijke verbetering en veiligstellen van wat goed is in het welzijnswerk zal betekenen.

“De PvdA zal zich hard blijven maken voor een goed en kwalitatief hoogwaardig welzijnswerk. Waarin geen afscheid genomen zal worden van dat wat goed is. Waarin centrale aandacht is voor werknemers en vrijwilligers” - aldus Veenboer.

Tot slot moet het Veenboer namens de fractie van de PvdA van het hart, “dat de wethouder op zorgvuldige en professionele wijze dient te handelen, en dient om te gaan met onze waardevolle vrijwilligers en de werknemers in het welzijnswerk. Doet zij dit niet, dan veroorzaakt dit onrust, en dat is niet goed voor Amstelveen”.

De PvdA zal de wethouder kritisch blijven volgen, en zal de wethouder aanspreken, wanneer ze zich niet aan alle gemaakte afspraken blijkt te houden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.