Bijgewerkt: 3 maart 2024

Laadplekken elektrische auto's ten koste van reguliere plaatsen?

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen
01-05-2023

Actief voor Amstelveen zet vraagtekens bij het bezetten van reguliere laadplekken voor elektrische auto’s die daarvoor niet geschikt of bedoeld zijn. Het gebruik van elektrische of hybride voertuigen neemt steeds meer toe. Amstelveen vindt het belangrijk om gebruik van duurzaam vervoer te stimuleren. Binnen de gemeente zijn er zo’n 200 laadpunten hiervoor beschikbaar.

Maar niet alleen particulieren schaffen elektrische vervoermiddelen aan, ook zakelijk wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Door bedrijven worden meer en meer elektrische busjes en vrachtwagens aangeschaft om zo bij te dragen aan groener vervoer.

Foto Amstelveen
(Foto Actief voor Amstelveen - 2023)

Gonnie van Rietschoten en Ruscha de Jong van Actief voor Amstelveen bij een laadpaal voor elektrische voertuigen

In de praktijk blijkt dat deze voertuigen, zowel zakelijk als particulier, veelvuldig gebruik maken van de laadplekken die in eerste instantie door particulieren zijn aangevraagd. Het is bekend dat dit particulieren geen alleenrecht geeft, maar de busjes staan vaak hele nachten op de laadplekken en kunnen dan niet gebruikt worden door particulieren. Hierdoor kan een tekort aan ruimte voor particuliere elektrische auto’s ontstaan.

Raadslid Gonnie van Rietschoten: 'De reguliere laadplekken zijn in grootte vaak ook niet geschikt voor deze busjes, waardoor op de stoep of deels op de weg wordt geparkeerd. Hierdoor kunnen onveilige verkeerssituaties ontstaan. Daarom heeft Actief voor Amstelveen daarover schriftelijke vragen aan B en W gesteld.'

Actief voor Amstelveen wil weten of het college met haar eens is dat particuliere laadplekken niet meer door bedrijfsbusjes gebruikt moeten worden? En of de gemeente in dat verband juridische mogelijkheden heeft om het opladen van bedrijfsbusjes op ongeschikte laadplekken te verbieden? Zo ja, is het college bereid daarop gerichte handhaving in te zetten? Als dat niet zo is, dan zou de Raad een voorstel tot vaststelling van een dergelijke regeling moeten worden voorgelegd.

Daarnaast vraagt van Rietschoten of het bekend hoeveel en welke laadplekken in Amstelveen qua grootte wel geschikt zijn voor zakelijke elektrische bussen/busjes?  En of het op basis van deze gegevens noodzakelijk is om tot uitbreiding van voor bedrijfsbusjes geschikte laadplekken te komen? Zo ja, hoe ziet het college een oplossingsrichting hiervoor en binnen welke termijn?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.