Bijgewerkt: 2 december 2023

Landelijk Ebola-informatiepunt is opgestart

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Rijksoverheid
20-10-2014

Op 20 oktober 2014 is het RIVM Ebola-informatiepunt gestart. Dit gratis landelijke telefoonnummer 0800 - 0480 is opengesteld voor mensen die vragen hebben over ebola. Het informatiepunt is bedoeld voor algemeen publiek en is op werkdagen geopend van 8.00 - 18.00 uur. Iedereen die vragen heeft over ebola kan dit gratis nummer bellen. Als het nodig is, worden mensen doorverwezen naar andere instanties voor specifieke informatie. Op 16 oktober 2014 kondigde minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dit initiatief aan na een bijeenkomst met Europese ministers voor Volksgezondheid in Brussel. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is gevraagd deze telefoonlijn te realiseren.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2014)

Electronen microscoop foto van een ingekleurde Ebola-virus, gemaakt door CDC microbioloog Cynthia Goldsmith


Tot een half jaar geleden was ebola een zeldzame infectieziekte die soms voorkwam in afgelegen dorpen in Afrika. Er is daarom in de Nederlandse samenleving veel onbekendheid over deze ernstige en ingrijpende ziekte. Nu er een grote ebola-epidemie is in West-Afrika hebben mensen allerlei vragen over ebola. Om zulke vragen te beantwoorden is deze landelijke telefoonlijn geopend. Het Ebola-informatiepunt geeft antwoord op vragen als ‘hoe kan ik besmetting voorkomen’ en ‘hoe is Nederland voorbereid op ebola, ook om verspreiding te voorkomen’ tot ‘kan ik nog reizen naar Afrika’. Mensen die vragen hebben over hun eigen gezondheid wordt geadviseerd telefonisch contact op te nemen met hun huisarts, of kunnen via het informatiepunt verwezen worden naar zorgverleners.

De telefoonlijn is niet bedoeld voor zorgprofessionals, zorginstellingen, bedrijven en andere instellingen zoals scholen, kinderopvang of politie. Zij kunnen bij vragen over ebola contact zoeken met de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Ebola is een ernstige infectieziekte die op dit moment heerst in drie West-Afrikaanse landen: Liberia, Sierra Leone en Guinee. Volgens de laatste cijfers van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) zijn er ruim 9200 mensen besmet geraakt met het ebolavirus. Ruim 4500 mensen zijn inmiddels aan deze ziekte overleden. Om verspreiding van de ziekte naar andere landen te voorkomen, worden nationaal en internationaal maatregelen genomen. Het RIVM Ebola-informatiepunt is te bereiken via een gratis landelijke telefoonnummer: 0800 – 0480

Ebola?

Ebola, of Ebola hemorragische koorts is een ernstige humane virusziekte veroorzaakt door het Ebolavirus. Het ebolavirus is een geslacht van virussen uit de familie filovirussen (Filoviridae) en verwant aan het Marburgvirus. De ziekte veroorzaakt een hoog sterftecijfer en er is op dit moment geen specifieke behandeling, of geneesmiddel beschikbaar tegen dit virus. Echter, is de overleving verbeterd door vroege ondersteunende zorg met rehydratie en symptomatische behandeling.

Er zijn op dit moment geen commercieel verkrijgbare Ebola vaccins. Echter een combinatie van humaan monoklonaal antilichaam, gericht tegen het Ebola virus heeft aangetoond, dat deze mix een neutraliserende activiteit heeft. Dit Ebola neutraliserend antilichaam kan bruikbaar zijn bij de ontwikkeling van vaccins, of als passieve profylactisch middel kan gebruikt worden. Het werk aan een goed werkende vaccin blijft een grote probleem.

In Afrika overlijdt meer dan de helft van de patiënten. Het is onbekend, of dit beïnvloed wordt door minder goede medische voorzieningen. De behandeling bestaat hoofdzakelijk uit het bestrijden van de symptomen en complicaties.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.