Bijgewerkt: 2 december 2023

Landelijk RIVM-onderzoek naar giftige dioxines in eieren

Nieuws -> Gezondheid

Bron: GGD Amsterdam
17-05-2014

De Nederlandse overheid wil graag weten, hoe het zit met dioxinegehaltes in eieren van particulieren die kippen houden met een vrije uitloop. Onderzoek in Harlingen heeft namelijk laten zien, dat dergelijke eieren soms te veel dioxines en PCB’s bevatten. Dat zou ook op andere plekken in Nederland zo kunnen zijn.

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het RIKILT (onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen University & Research centre, dat onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid en de kwaliteit van voedsel) zijn nu een onderzoek gestart, dat daar duidelijkheid over moet geven.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Eieren in de koelkast


De overheid is op zoek naar kippenhouders die belangeloos willen meewerken aan dit onderzoek en heeft daarvoor de hulp ingeroepen van de GGD’en, waaronder de GGD Amsterdam. Deelnemers wordt gevraagd om circa 20 eieren te verzamelen en die in de koelkast te bewaren, totdat ze worden opgehaald. Ze krijgen daar van tevoren bericht over. Ook wordt gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. Aan dit onderzoek zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden, maar voor de eieren wordt geen vergoeding gegeven.

Dit onderzoek richt zich uitsluitend op particulieren, niet op bedrijven/bedrijfjes die kippen houden met handelsdoeleinden. Deze moeten immers al voldoen aan strenge eisen omtrent de dioxine- en PCB-gehaltes in eieren. De analyseresultaten worden niet gedeeld met de afdeling Handhaving van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en in de rapportage wordt evenmin verwezen naar specifieke adressen.

Geïnteresseerden kunnen zich tot 1 2014 juni melden bij de GGD Amsterdam via telefoonnummer 020-555 5405 of via www.ggd.amsterdam.nl . De afdeling Milieu en Gezondheid van de GGD Amsterdam kan eventuele vragen beantwoorden en indien nodig doorverwijzen naar RIVM of RIKILT.

Dioxine?

Dioxines en dioxine-achtige verbindingen (DLC) zijn bijproducten van de verschillende industriële processen en worden algemeen beschouwd als zeer toxische (giftige) verbindingen die milieuverontreinigende stoffen en persistente (blijvend) organische verontreinigende stoffen (Persistent Organic Pollutants = POP's). Uit dierenexperimenten blijkt, dat deze stoffen schadelijk zijn voor de zich ontwikkelende hersenen. Bij de volgende opgenoemde situaties zijn mensen onderzocht op de gevolgen, waarbij door ongeluk blootstelling heeft plaatsgevonden.

-Bij ongeboren kinderen die via placenta aan deze stof werden blootgesteld.

-Na de bevalling bij vet oplosbare stoffen die via de moedermelk zijn overgedragen.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2014)

3D model van de meest giftige 2,3,7,8-Tetrachloordibenzo-p-dioxine


Uit onderzoek is gebleken, dat de negatieve effecten van deze stof betrekking heeft op het verstandelijke vermogen en motorisch functioneren van jonge kinderen.

Onder de aanduiding dioxine vallen ongeveer 210 dioxinen en furanen (zeer licht ontvlambare kleurloze vloeistof.) Hiervan zijn er 17 sterk giftig. Een van de eerste symptomen van blootstelling aan dioxinen is het ontstaan van de huidaandoening chlooracné.

Dioxinen zijn onder te verdelen in twee klassen: Polygechloreerde dibenzo-p-dioxinen (PCDD) en Polygechloreerde dibenzofuranen (PCDF). De 17 dioxinen die het meest giftig zijn, hebben een chlooratoom op de posities 2,3,7,8. Het giftigste dioxine is 2,3,7,8-TCDD (2,3,7,8-tetrachloordibenzo-p-dioxine). Dioxines zijn vet oplosbaar en kunnen zich daardoor ophopen in plantaardige en dierlijke vetten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.