Bijgewerkt: 24 maart 2023

Leden van B en W van Amstelveen 2018-2022 zijn gepresenteerd

Nieuws -> Politiek

Bron: Amstelveenweb/Gemeente Amstelveen
22-05-2018

Op dinsdagochtend 22 mei 2018 gaven de nieuwe wethouders van Amstelveen tijdens een bijeenkomst in een zaal van Amstelveen InZicht op de tweede etage van de Bibliotheek Amstelland een politieke presentatie.

In eerste instantie sprak formateur wethouder Herbert Raat (VVD)(1967) (Eerste locoburgemeester, Financiën, Project A9, Project Stadshart, Welstand/monumenten, Vergunningen, Handhaving, Dienstverlening, Schiphol, Kunst en Cultuur) de aanwezigen, partijleden en ambtenaren van de gemeente toe: 'Van harte welkom allemaal, speciaal welkom voor onze burgemeester, het is een grote eer voor ons dat u hier gekomen bent! Maar ook raadsleden die ons in de laatste paar weken ontzettend veel hebben geholpen om naar dit resultaat te komen en natuurlijk de mensen van de media.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Formateur Herbert Raat (VVD) aan het woord


Bijna twee maanden geleden waren de verkiezingen en wij zijn met Floor Gordon een intensief traject ingegaan om te kijken of wij een stabiel college voor deze gemeente konden vormen. Dat heeft wel de nodige voeten in de aarde gehad en alle partijen in de gemeenteraad - dat zijn er nu 10 - hebben zich allemaal zeer constructief en inhoudelijk goed opgesteld en omdat je niet met zijn tienen in het college kan zitten, moesten keuzes worden gemaakt. Wij kijken er naar uit om niet alleen met de partijen waar wij een akkoord mee sloten, maar ook met de partijen die hier niet bij zijn, in de aankomende jaren intensief in Amstelveen te gaan samenwerken.

Het verloop van het proces. Je probeert enerzijds op inhoud, anderzijds als team een goede balans te vinden en wij zijn hartstikke trots dat wij hier met zijn vijven zitten. De meeste mensen kent u wel, maar er zit iemand bij die ik toevallig ken uit Amsterdam - de beste PvdA-er in Amsterdam - hartelijk welkom!'

Floor Gordon (1979) de nieuwe D66 wethouder (Tweede locoburgemeester, Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken, Duurzaamheid, Groen, Afvalbeleid, Parkeren, Natuur- en Milieueducatie, Milieu, Emancipatie en discriminatie, Integraal wijkbeheer) was de tweede spreker en ze zei: 'Dank jullie wel dat jullie er allemaal zijn! Ik ben ontzettend blij om hier te zitten met een heel mooi coalitieakkoord, waaraan hard is gewerkt, wat ambitieus is en ruimte biedt voor de raad, om er invulling aan te geven. We zijn een heel complementaire team, maar met een gezamenlijk doel: de schouders er onder te zetten voor Amstelveen! Daar ben ik trots op en wij hebben heel wat opgaven voor de komende jaren. De grote infrastructurele projecten gaan van start: de Amstelveenlijn, de A9, de ICT van de gemeente op orde brengen, armoede bestrijden, eenzaamheid bestrijden, OV- en fietsverbindingen aanpakken, balans brengen in onze woningmarkt en het gaat maar door…. Dus dat is best een opgave en ik ben blij dat deze coalitie wil investeren in grote thema’s: onderwijs, duurzaamheid, veiligheid en zorg. Zelf ga ik aan de slag met een aantal portefeuilles die direct de leefomgeving van de mensen raken in het fysieke domein en dat zijn Ruimtelijke Ordening, - waar bouwen wij wat en voor wie -, parkeren, groen, milieu, luchtkwaliteit, afvalbeleid, integraal wijkbeheer. Dat zijn de dingen waar iedereen dagelijkse mee te maken heeft en ik ga ook mijn tanden zetten in een groots en omvangrijk dossier: Duurzaamheid. Daar ligt een enorme opgave voor jaren om naar een circulaire economie te komen en daar hebben wij als gemeente een voorbeeldfunctie te vervullen. Wij gaan ons gemeentelijk vastgoed verduurzamen, wij investeren in het Stimuleringsfonds Duurzaamheid en daar zoeken wij weer verbinding met prestatieafspraken met Eigen Haard, maar ook met onze inwoners en met onze bedrijven.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Formateur Floor Gordon (D66): 'Ik ben ontzettend blij om hier te zitten met een heel mooi coalitieakkoord, waaraan hard is gewerkt, wat ambitieus is, maar ruimte biedt voor de raad om invulling aan te geven'


Ik ben ook heel blij met de portefeuille Economische Zaken, want daar gaan wij het accent verleggen op het binnenhalen van grote internationale bedrijven naar het midden- en kleinbedrijf in Amstelveen en het versterken van onze wijk-winkelcentra. Ik ga ook nog aan de slag met Emancipatie en Discriminatie en ik vind het van belang dat wij met elkaar delen dat Amstelveen een inclusieve stad moet zijn. Een stad waar iedereen gelijke kansen krijgt en gelijke behandeling. Dat doe ik samen met collega Marijn van Ballegooijen (PvdA) en ook zorgen dat het op alle beleidsterreinen een plek krijgt de komende jaren.'

De volgende spreker was wethouder Rob Ellermeijer (VVD)(1958) (Wonen en Volkshuisvesting, Verkeer en vervoer, Openbaar vervoer, Project Amstelveenlijn, Gebiedsontwikkeling Oude Dorp, Media, Sport, Recreatie, Waterbeheer): 'Ik vind het een grote eer dat ik wethouder van deze stad mag zijn. Ik ben in de politiek gegaan voor mijn passie voor Amstelveen, heb veel plezierige jaren in de raad gehad en het is nog mooier als je aan het roer kan zitten en meebesturen aan de stad, dat doe ik heel graag! In de komende vier jaar staan er een paar belangrijke uitdagingen en ik mag trots zijn op de portefeuille die ik heb. Zoals de portefeuille Wonen, waar het geen verassing zal moeten zijn om te constateren dat wij in een overspannen woningmarkt zitten in Amstelveen. Steeds meer ervaren wij dat onze Amstelveense jongeren lastig aan een woning kunnen komen en dat zal zeker in de komende vier jaar de nodige aandacht krijgen.

Wij willen meer betaalbare woningen laten bouwen, huur- en koopwoningen en met een meer specifiek toewijzingsbeleid voor de doelgroepen, onder meer voor de jongeren. Het andere deel van mijn portefeuille gaat over Verkeer en Vervoer en OV, de A9, de Amstelveenlijn. Amstelveen gaat in de komende periode op de schop en er wordt flink gebouwd aan een mooier en beter bereikbaar Amstelveen. Dat betekent dat in de tussenliggende periode wij ervoor moeten zorgen om de stad bereikbaar te houden en het mooie project zoals de Amstelveenlijn, beheersbaar te houden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Rob Ellermeijer (VVD): 'Ik ben in de politiek gegaan voor mijn passie voor Amstelveen, heb veel plezierige jaren in de raad gehad en het is nog mooier als je aan het roer kan zitten en meebesturen aan de stad en dat doe ik heel graag!'


Als het gaat over het Openbaar Vervoer is het belangrijk dat wij de fijnmazige OV in de wijken zullen herstellen en het is daarnaast belangrijk dat Amstelveen ook in de regio bereikbaar blijft voor het hoogwaardige openbaar vervoer, zoals het R-Net met de bussen ons biedt. Verder is er nog de Sport die cruciaal is voor de gezondheid, als het gaat om bewegen en daarmee ook de sociale betrokkenheid van het ontmoeten van mensen. Het is belangrijk om de sport toegankelijk te houden voor alle Amstelveners, voor jong en oud, met goede sportvoorzieningen in Amstelveen en waar nodig extra investeren.

In de komende jaren hebben wij bijzondere aandacht voor het zwembad De Meerkamp, kijken naar mogelijkheden om daar vernieuwingen aan te brengen, de multifunctionaliteit verder te verbreden. En als wij het over zwemmen hebben, zou het prachtig zijn om met elkaar weer een duik in de Poel te kunnen nemen. Ook recreëren op de Poel, watersport mogelijkheden en om bekijken dat op die manier de Poel een brede functie voor de Amstelveners krijgt.

In portefeuille Gebiedsontwikkeling Oude Dorp is er ook een aantal mogelijkheden, want het zou mooi zijn als wij een verbinding kunnen maken tussen de Poel en het Oude Dorp en het gebied bij de Amsterdamseweg, straks na de overkapping van de A9.'

De volgende spreker was wethouder Marijn van Ballegooijen (PvdA)(1977) met de portefeuilles: Derde locoburgemeester, Werk en Inkomen, Zorg en WMO, Gezondheid, Welzijn, Zorgvlied, Emancipatie en discriminatie: 'Voor mij is het een grote eer om hier te mogen zitten tussen deze geweldige collega’s. Amstelveen was voor mij geen onbekende, ik woon in Buitenveldert, maar in de afgelopen dagen heb ik Amstelveen nog beter leren kennen - wat een geweldige gemeente hebben jullie! Prachtig groen, mooi wonen, maar vooral de Amstelveners die ik heb ontmoet en op alle verschillende locaties waar wij de samenwerking hebben opgebouwd in de afgelopen dagen, echt een geweldige gemeente, prachtig om daarvoor te mogen werken!

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Marijn van Ballegooijen (PvdA): 'Voor de Partij van de Arbeid vonden wij coalitiepartners die heel erg bereid waren om met ons mee te denken over hoe wij over een sociaal Amstelveen kunnen nadenken'


Voor de Partij van de Arbeid vonden wij, toen wij werden uitgenodigd om met deze partners te praten, coalitiepartners die heel erg bereid waren om met ons mee te denken over hoe wij over een sociaal Amstelveen kunnen nadenken. En daarom hebben wij denk ik, een akkoord kunnen maken, waar de sociale kant - dat voor ons heel belangrijk - heel goed in terug komt. Eén van de belangrijke ambities van ons college wordt om te zorgen dat alle Amstelveners kunnen meedoen. Ik zal hier een bijdrage aan leveren met de portefeuilles Werk en Inkomen en Zorg en Welzijn. Wij willen meer banen, minder schulden, willen de zorg verbeteren en eenzaamheid tegengaan. Daar gaan wij aan werken en dat doe ik natuurlijk niet alleen, maar in samenwerking met de collega’s die de ambitie hebben, dat iedereen mee kan doen want het raakt al onze portefeuilles.'

Wethouder Frank Berkhout (D66) (1977) Onderwijs, Onderwijshuisvesting, Jeugd, Jeugdzorg, Jongeren, Vastgoed, ICT, Gemeentelijke Organisatie was de laatste spreker: 'Ik ben ook trots op dit akkoord van dit team en ook vereerd dat ik van dit team een onderdeel kan uitmaken! Ik ga me de komende jaren bezig houden met Onderwijs en Jeugdzorg en het door ontwikkelen van de gemeentelijke organisatie. Wij willen binnen het onderwijs de kwaliteit verbeteren en wij gaan accenten verschuiven. De problematiek in het taalonderwijs in Amstelveen gaat een belangrijke plek krijgen in de komende jaren, wij gaan inzetten op het verbeteren van de vroegsignalering op scholen (van opgroei- en opvoedproblemen red.) om juist Jeugdzorg en Onderwijs in één hand te brengen en proberen te verbeteren. De ICT op het raadhuis is op dit moment een hot issue en dat gaan wij aanpakken met een bestuurlijk team, daarnaast de gemeentelijke dienstverlening verbeteren en tot slot ga ik samen met Floor het gemeentelijke vastgoed verduurzamen.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Frank Berkhout (D66): 'Ik ben ook trots op dit akkoord van dit team en ook vereerd dat ik van dit team onderdeel kan uitmaken!'


Wethouder Raat sloot de bijeenkomst met de woorden: 'Dit zijn wij en wij kunnen nog veel meer dingen oplezen, maar het programma ligt hier. De ambities zijn hoog, moet natuurlijk nog betaald worden, dat is weer een andere ding, want hoe gaan wij met de financiële kaders om? Het is nu toch anders dan vier jaar geleden, toen wist iedereen dat het lastig was en nu is er een stemming in het land dat alles kan. Alleen wij weten dat niet alles kan en dat betekent dat wij keuzes moeten maken. Wij hebben afgesproken dit in de komende maanden verder uit te werken en de politieke keuzes zult u terugvinden in de begroting die over een aantal maanden zal verschijnen. Wij willen niet over één nacht ijs gaan en je kunt natuurlijk allerlei bedragen noemen en dan blijkt een half jaar later het niet te kunnen. Dat willen wij niet doen, maar op een solide en ordentelijke manier.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De vijf wethouders van Amstelveen vlnr.: Frank Berkhout, Marijn van Ballegooijen, Rob Ellermeijer, Herbert Raat en Floor Gordon


Tot slot. Een tijdje geleden kwam mijn dochter thuis en toen lag op de keukentafel haar werkstuk voor het HWC met het thema politiek. Het had als titel 'Een verleden heb je, een toekomst moet je maken'. Nou ik vond het geweldig! Ik vroeg haar of ze dat zelf had verzonnen en ze beaamde dat - maar in deze tijden met Google weet je het maar nooit. Het is we mijn leidraad. Wij staan er goed voor in Amstelveen, iedereen is daar blij mee, maar de toekomst moet je maken. Daar gaan wij in de aankomende vier jaar echt mee aan de slag en dat hoop ik samen met jullie te doen! Dank je wel!'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Het College B en W van Amstelveen vlnr.: Bert Winthorst gemeentesecretaris, Frank Berkhout (D66), Bas Eenhoorn burgemeester, Marijn van Ballegooijen (PvdA), Rob Ellermeijer (VVD), Herbert Raat (VVD) en Floor Gordon (D66)
Woensdag 23 mei 2018 is er een extra raadsvergadering vanaf 20 uur. Deze raadsvergadering staat in het teken van het coalitieakkoord 2018-2022, de benoeming en beëdiging van de wethouders voor deze periode, de beëdiging en installatie van de opvolgende raadsleden en enkele andere benoemingen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.