Bijgewerkt: 25 juli 2024

Ledenvergadering van ChristenUnie-Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie -Amstelveen
27-11-2012

Op donderdag 13 december 2012 vanaf 20.00 uur houdt de ChristenUnie Amstelveen e.o. haar ledenvergadering in het gebouw Zonnehof, Salamander 2 in Amstelveen. Het betreft een open ledenvergadering, dat betekent dat iedereen van harte welkom is om deze ledenvergadering bij te wonen.

Op deze ledenvergadering zal te gast zijn, de burgemeester van Amstelveen, dhr. mr. Jan van Zanen. Hij zal het een en ander met ons delen van uit zijn positie als burgemeester van onze stad. Ook is er de mogelijkheid om hem vragen te stellen.

Zonnehof Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Woonzorgcentrum Zonnehof


De kiesvereniging van de ChristenUnie Amstelveen e.o. houdt elk jaar een algemene ledenvergadering. Dit jaar heeft het bestuur besloten tot een open ledenvergadering. Dat betekent, dat iedereen die zich betrokken voelt bij de ChristenUnie, van harte welkom is om vanaf 20.00 uur het open gedeelte van de ledenvergadering mee te maken.

De kiesvereniging is burgemeester Van Zanen bijzonder erkentelijk, dat hij bereid is om een gedeelte van onze ledenvergadering bij te wonen om het een en ander te delen over zijn werk als burgemeester van onze stad. Ook is er de gelegenheid om hem vragen te stellen. Daarnaast zullen ook wethouder Jacqueline Koops en gemeenteraadslid Bert de Pijper van de ChristenUnie een inleiding houden over hun werk. Ook aan hen kunnen vragen worden gesteld.

Voorts is er gelegenheid om van gedachten te wisselen over het Zegeningenregister van de ChristenUnie. Dat betreft een opsomming van de verbeteringen in de Amstelveense samenleving die wethouder en gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie deze coalitieperiode al hebben bereikt voor Amstelveen. Voor het Zegeningenregister, zie www.amstelveen.christenunie.nl/standpunten

Tenslotte is er gelegenheid om punten aan te dragen voor het verkiezingsprogramma dat opgesteld zal gaan worden voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Het bestuur van de kiesvereniging ziet uit naar een goede avond en een inspirerende discussie met de aanwezigen. Mogelijk, dat deze avond aanleiding kan zijn voor mensen om de organisatie van de ChristenUnie Amstelveen e.o. te komen versterken. Ze zijn van harte welkom, aldus het bestuur van de kiesvereniging Amstelveen en omstreken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.