Bijgewerkt: 29 juni 2022

Leegstand? Daar verzet de SP-Amstelveen zich tegen

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
24-08-2012

SP Tweede Kamerlid Paulus Jansen bezoekt Operabuurt

De Operabuurt in Amstelveen heeft enige jaren geleden een renovatie van de bestaande woningen ondergaan. Na renovatie bleef een groot gedeelte van deze gerenoveerde woningen jarenlang leeg staan. Terwijl er in Amstelveen wachtlijsten zijn van 14 jaar of langer.

Jansen Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2012)

Paulus Jansen (1954) is een civiel ingenieur, socialistisch politicus en namens de SP lid van de Tweede Kamer


De huidige leegstand wordt naar onze overtuiging veroorzaakt door het vragen van veel te hoge huren aan potentiële huurders. SP gemeenteraadslid Joep van Erp:” Het is niet te verkopen, dat leegstand lucratief kan zijn voor de woningbouwcorporatie Eigen Haard.  Ik vind, met de bewoners, dat het College van B en W de plicht heeft actie te ondernemen om deze onnodige leegstand te bestrijden.”

Daarom heeft de SP in overleg met enkele bewoners van de Operabuurt  een verzoekschrift opgesteld. Hierin verzoeken de bewoners het College van B en W volgens de geldende regels (o.a. de Huisvestingsverordening) de leegstand aan te pakken.

Zaterdag 1 september 2012 organiseert de SP Amstelveen een handtekeningenactie in de Operabuurt voor ondertekening van het verzoekschrift. (vanaf 13.00 uur). Maandag 3 september dient de SP namens de bewoners van de Operabuurt het verzoekschrift in bij het College van B en W. Op zaterdag 1 september is tijdens de handtekeningenactie aanwezig de heer Paulus Jansen, Tweede Kamerlid fractie SP en woordvoerder wonen en milieu.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.