Bijgewerkt: 27 november 2021

Leerplicht is belangrijke schakel in jongerenwerk

Nieuws -> Politiek

Bron: Tim Lechner
14-05-2011

Het CDA en de VVD- Amstelveen zijn zeer verheugd, dat het College de leerplicht nadrukkelijker gaat betrekken bij het jongerenwerk. De leerplicht is een groot goed. Dit is gedaan om voortijdig schooluitval bij jongeren te voorkomen en alle jongeren in Nederland een betere kans te geven op een baan.

Op school leer je niet alleen lezen, schrijven, rekenen en een heleboel andere vakken, maar je leert er ook om met elkaar om te gaan, om samen te leven. Alle kinderen in Nederland moeten worden voorbereid op de maatschappij en de arbeidsmarkt.

lechner Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Tim Lechner, raadslid voor de VVD. Lid van de raadscommissie Burgers en Samenleving


Wanneer een jongere niet op school aanwezig is, of wanneer sprake is van onverklaarbaar ziekteverzuim, dan is het zaak om zo snel mogelijk te achterhalen wat de problemen zijn en voor zover mogelijk hulp te bieden. Dit mag je niet op z'n beloop laten. Tijdig hieraan aandacht geven voorkomt grotere problemen in de toekomst.

De leerplichtambtenaar is hierin een belangrijke schakel. Naar aanleiding van de brief van het college over het schrikbarend toegenomen aantal gevallen van ongeoorloofd schoolverzuim, wil fractie van het CDA en de VVD het volgende weten:

1 - hoeveel ambtenaren worden op dit moment ingezet om hieraan het hoofd te bieden;

2 -  is dit afdoende ?

Hiertoe zullen de fracties in de volgende commissie vergadering van Burgers en Samenleving, aan de wethouder onderwijs deze vragen stellen. Ook voor jongeren die graag naar school willen gaan, of zouden moeten gaan, maar die vanwege allerlei problemen op de ene school niet meer kunnen of mogen komen, moet zo snel mogelijk een oplossing worden gevonden. Soms gaan er maanden overheen, omdat op een andere school nog geen ruimte is.

Dit is onacceptabel. De leerplicht is er voor om te blijven zoeken naar mogelijkheden voor deze jongeren. Kinderen horen niet thuis te zitten, maar horen op school om daar te leren en om er daar bij te horen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS