Bijgewerkt: 3 december 2021

Lezing Beelaerts van Blokland in de Paaskerk

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
23-05-2011

Op dinsdag 31 mei 2011 organiseert het CDA Amstelveen een lezing door Jhr. Beelaerts van Blokland. Hij is oud-minister van VROM én oud-burgemeester van Amstelveen. Beelaerts van Blokland gaat het op zijn inspirerende, afgewogen en unieke wijze hebben over de koers van de gemeentepolitiek in tijden van bezuinigingen, en over de toekomst van het CDA, een thema dat voor iedereen geïnteresseerd in politiek interessant is. Zeker met een oudgediende in de lokale en nationale politiek aan het woord.

Beelaerts van Blokland werd minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het eerste kabinet Van Agt, na 6 jaar in Amstelveen burgemeester te zijn geweest. In 1981 werd Beelaerts van Blokland kort Lid van de Tweede Kamer, maar werd in dat jaar ook benoemd tot burgemeester van Apeldoorn. Van 1985 tot 1997 was hij Commissaris van de Koningin in Utrecht.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2002)

Jhr. mr. Pieter Adriaan Cornelis Beelaerts van Blokland, hier op een archieffoto uit 1972. Hij was tussen 1971-1977 burgemeester van Amstelveen


Het CDA Amstelveen geeft graag een podium aan bestuurders die op lokaal niveau hun sporen hebben verdiend en over thema's spreken die voor veel mensen interessant zijn. U bent van harte welkom!

De lezing vindt plaats van 20.45 – 22.00 uur in de Paaskerk, Augustinuspark 1 in Amstelveen. Na de lezing is er tijd voor discussie en het stellen van vragen. De avond wordt afgesloten met een borrel.

Jhr mr Pieter Adriaan Cornelis Beelaerts van Blokland?

Pieter Beelaerts van Blokland werd op 8 december 1932 in Heerjansdam (Z.H.) geboren als jonkheer uit een bekend, deftig Hollands regentengeslacht. Beelaerts van Blokland studeerde administratief recht aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Op 20 mei 1961 trad Beelaerts van Blokland in het huwelijk. Zij kregen 1 zoon en 2 dochters. Hij was vier jaar burgemeester van Wolphaartsdijk en vanaf 1967 Burgemeester van Vianen, tot zijn aanstelling in Amstelveen.

Aanstelling

Op 1 juni 1971 werd Pieter Beelaerts van Blokland aangesteld als burgemeester van Amstelveen. Tijdens zijn Burgemeesterschap was hij lid van diverse commissies en raden zoals: Lid van het bestuur Vereniging van Nederlandse Gemeenten, lid van de vaste commissie voor volkshuisvesting van de V.N.G., lid van de redactieraad "De Nederlandse Gemeente", Vice-president van de Nederlandse delegatie Raad van Europa van gemeenten en regio's; Voorzitter N.I.R.O.V. (Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting), Lid van de commissie Environment and Town Planning en nog wel 15 andere commissies en raden.

Afscheid

Op 19 december 1977 stopte Beelaerts van Blokland als burgemeester van Amstelveen. Vanaf die datum werd hij als deskundige op het gebied van de ruimtelijke ordening minister in het eerste kabinet-Van Agt I. Tijdens zijn ministerschap werd de Verstedelijkingsnota behandeld die de aanzet gaf tot ontwikkeling van groeikernen als Alphen aan den Rijn, Lelystad en Hoorn.

Hij kreeg vanwege zijn bouwbeleid veel kritiek te verduren van politieke tegenstanders zoals Marcel van Dam en Hans Kombrink. Na zijn ministerschap werd Beelaerts van Blokland burgemeester in Apeldoorn en Commissaris der Koningin in Utrecht.

In 1995 werd hij voorzitter van Railforum Nederland, een vereniging uit het bedrijfsleven die het railvervoer bevordert.

In 1997 werd als geschenk naar aanleiding van zijn afscheid als Commissaris van de Koningin een Beelaerts van Blokland Fonds in het leven geroepen. Deze reikt jaarlijks een prijs en erepenning uit aan een organisatie die op bijzondere wijze natuur, cultuur en historie weet te binden en verbinden. Na 2000 bleef Beelaerts van Blokland actief in de Universal Peace Federation Nederland.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS