Bijgewerkt: 8 december 2023

Lezing over de armenzorg in Ouder-Amstel in de 19e eeuw

Nieuws -> Ouderkerk

Bron: Mark Homan
10-03-2012

De Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel houdt 19 maart 2012 's avonds haar voorjaarsledenvergadering. Daarin komen onder andere aan de orde het jaarverslag over 2011 (ook financieel), de begroting voor 2012 en verkiezing van twee bestuurders.

Na de pauze volgt een lezing over een algemeen thema. Dit keer is het onderwerp 'de armenzorg in Ouder-Amstel in de eerste helft van de 19e eeuw'. In die periode leden velen in Nederland ondragelijk onder werkloosheid en gebrek aan de meest elementaire middelen van bestaan. Het aantal vondelingen en wezen was schrikbarend hoog.

ouder amstel Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2005)

Het wapen van Ouder-Amstel: twee dwarsbalken beladen met respectievelijk drie en twee St. Andrieskruisen


Wezen- en bedelaarsgestichten werden opgericht in Veenhuizen, 'vrije' boeren werden in Frederiksoord in de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid opgevoed tot een zelfstandig boerenbestaan. Degenen die zich niet volgens de regels gedroegen werden op transport gezet naar de onder militaire bewaking staande Ommerschans.

Hoe was de toestand in Ouder-Amstel? Waren er veel armen? Stuurden de armbesturen van gemeente en kerk 'hun' wezen ook naar Veenhuizen? Frans Zwerver en Ruud Siekerman, leden van de onderzoeksgroep van de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel, zullen een presentatie geven van wat zij aan nog onbekende gegevens hebben gevonden.

Er blijken drie armbesturen over de armen te hebben beslist: het Armbestuur van de Diakonie, het Algemene Armenbestuur, en het Armbestuur van de Veenderij in de Holendrechter- en Bullewijkerpolder.

De geschiedenis van de Gestichten in Veenhuizen zal verteld worden aan de hand van de persoonlijke geschiedenis van enkele van Ruud's familieleden die omstreeks 1825 als weeskinderen vanuit Amsterdam naar Veenhuizen werden 'opgezonden'. Frans Zwerver ging speciaal naar Assen om daar de geschiedenis van de Ouder-Amstelse bedelaars na te speuren.

Het belooft weer een interessante avond te worden. De avond is voor een ieder vrij toegankelijk. Belangstellende worden van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen. Plaats Dienstencentrum , Diederik van Haarlemstraat 3 te Ouderkerk aan de Amstel. Zaal open om 19.30, de vergadering begint om 20.00 uur.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.